Het Oversticht

Even voorstellen

Wij zijn van de omgeving!

Met onder meer welstand- en monumentenadvisering aan gemeenten, werken wij aan kwaliteit voor gebouwen en plekken in onze leefomgeving. Wij zetten erfgoed in voor een inspirerende leefomgeving en gaan daarbij op zoek naar de verhalen, de historie, het unieke uiterlijk en de identiteit van een plek. Wij initiëren projecten met thema’s zoals energietransitie, biodiversiteit en circulariteit en zorgen dat deze projecten daadwerkelijk een duurzame bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze omgeving. Bij elke opgave in de gebouwde omgeving willen wij verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke invulling. We zetten ons vol overgave in zodat elk initiatief ook echt bijdraagt aan de mooiste leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

Tien jaar geleden bracht Het Oversticht samen met Monumenten Advies Oost één van de eerste DuMo-adviezen uit. Er werd gezocht naar een balans tussen cultuurhistorische waarden, energiebesparing en comfortverhoging. 10 jaar later is dit maatwerk allang ‘regulier’ werk geworden. Om de duurzaamheid van monumenten te vergroten, zijn energiebesparende ingrepen nodig. Welke dat zijn, verschilt per monument. Het hangt af van de zeldzaamheid en betekenis van het gebouw, de technische staat waarin het verkeert en het belang voor de omgeving. Onze monumentenexperts bekijken deze specifieke kenmerken en bepalen aan de hand van de historische waarde de energiebesparende maatregelen. Dit is altijd maatwerk, want elk pand is uniek. Niet alle duurzame maatregelen zijn geschikt voor historische panden. Soms kunnen ze technisch gewoonweg niet. Maar het komt ook voor dat de historische waarden zwaarder wegen dan het belang van duurzaamheid. Een DuMo-adviseur kan voor een monument een energiescan doen en informeren over de historische waarden, technische mogelijkheden en eventuele vergunningen.

Werkgebied

Het Oversticht is primair werkzaam in Overijssel, maar ook daarbuiten

Wonen en werken in een monument biedt behalve een bijzondere omgeving ook zorg voor onderhoud, hogere energielasten en soms minder comfort. Gelukkig valt daar wat aan te doen

Contactinformatie

Het Oversticht
info@hetoversticht.nl
038 4213257

www.hetoversticht.nl

Landgoed de Vlaminckhorst
Landgoed de Vlaminckhorst
Restauratiefonds

Duurzaamheidsadvies en verdere ontzorging

Het ontzorgen kan bestaan uit begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. 

Terug naar het overzicht

Ga terug naar de algemene informatie over het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. Hier kunt u bekijken welke andere DuMo-adviseurs er meedoen en wat het programma precies inhoudt.

Terug naar het overzicht

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Verduurzaming van monumentaal erfgoed is essentieel voor de instandhouding op langere termijn. Om die reden heeft de RCE het initiatief genomen voor het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten (2023-2025).

Naar boven