Monumentenwacht Noord-Holland

Even voorstellen

Wij zijn de Monumentenwacht Noord-Holland en inspecteren al meer dan veertig jaar lang monumenten in de provincie Noord-Holland van torenspits tot gewelf, van kelder tot schoorsteen, en geven onafhankelijk advies met verstand van zaken.

Een monument is per definitie duurzaam: het gaat immers al jaren mee! Maar het verduurzamen van een monument is vaak een uitdaging. Een uitdaging die we graag met u aangaan! Er is namelijk veel meer mogelijk dan u wellicht denkt.

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

Er komt steeds meer vraag naar advies om monumenten te verduurzamen. Wij kennen (vaak) het pand, zijn specialisten als het gaat om wat er bouwkundig wel en niet kan in een monument. Met deze kennis gecombineerd met de kennis van bouwhistorie en verduurzamingsmogelijkheden kunnen wij eigenaren en beheerders van monumenten goed adviseren en ontzorgen in het pad naar verduurzaming. 

Werkgebied

Provincie Noord-Holland

Er is vaak veel meer mogelijk dan u denkt’ met onze kennis en netwerk komen we samen tot creatieve oplossingen

Contactinformatie

Ons enthousiaste team staat voor u klaar!

Stichting Monumentenwacht Noord-Holland

info@monumentenwachtnoordholland.nl

Meld u aan via het intakeformulier en stelt u al uw vragen: www.monumentenwachtnoordholland.nl/duurzaamheid

Team Monumentenwacht Noord Holland
Team Monumentenwacht Noord-Holland

Duurzaamheidsadvies en verdere ontzorging

Het ontzorgen kan bestaan uit begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. 

Terug naar het overzicht

Ga terug naar de algemene informatie over het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. Hier kunt u bekijken welke andere DuMo-adviseurs er meedoen en wat het programma precies inhoudt.

Terug naar het overzicht

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Verduurzaming van monumentaal erfgoed is essentieel voor de instandhouding op langere termijn. Om die reden heeft de RCE het initiatief genomen voor het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten (2023-2025).

Naar boven