Stichting Monumentenwacht de vier provinciën Drenthe, Flevoland, Fryslân en Overijssel

Even voorstellen

Al 50 jaar is de Monumentenwacht er om u, erfgoedeigenaar, te ontzorgen bij de duurzame instandhouding van uw prachtige monumenten. 

De monumentenwachters geven onafhankelijk advies en voeren klein (nood)herstel uit. Vanuit de visie dat tijdig onderhoud de beste manier is het erfgoed in goede staat te houden.

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

Ook via het Ontzorgingsprogramma ondersteunen wij u graag bij de zoektocht naar mogelijkheden voor energiebesparing en verduurzaming. 

Erfgoedeigenaren in de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân en Overijssel kunnen bij ons terecht voor advies op maat, praktische tips bij het aanvragen van bijvoorbeeld subsidies en onafhankelijke begeleiding op de steiger tijdens de uitvoering.

Zodat we ons, uw, onvervangbare erfgoed toekomstbestendig kunnen doorgeven aan de volgende generaties. 
 

Werkgebied

Provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân en Overijssel

Met respect voor het verleden en met oog op de toekomst!

Contactinformatie

Stichting Monumentenwacht de vier provinciën Drenthe, Flevoland, Fryslân en Overijssel. Ons team staat voor u klaar:

Telefoonnummer: 038-4602930
E-mailadres: info@monumentenadvies-oost.nl

4 noordelijke Monumentenwachten

Duurzaamheidsadvies en verdere ontzorging

Het ontzorgen kan bestaan uit begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. 

Terug naar het overzicht

Ga terug naar de algemene informatie over het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. Hier kunt u bekijken welke andere DuMo-adviseurs er meedoen en wat het programma precies inhoudt.

Terug naar het overzicht

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Verduurzaming van monumentaal erfgoed is essentieel voor de instandhouding op langere termijn. Om die reden heeft de RCE het initiatief genomen voor het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten (2023-2025).

Naar boven