Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

Speciaal voor eigenaren van rijksmonumenten

Als eigenaar van een rijksmonument start u op Monumenten.nl met de Zelfscan Duurzaam Monument. U kunt zich vervolgens via Monumenten.nl aanmelden voor het Ontzorgingsprogramma. Kies een van de gecontracteerde duurzaamheidsadviesbureaus en wordt ondersteunt en gestimuleerd tot het doen van investeringen in verduurzamingsmaatregelen. 

In het Ontzorgingsprogramma krijgt u advies en begeleiding van een Duurzame Monumenten adviseur (DuMo-adviseur) bij bijvoorbeeld:

 • de keuze aan maatregelen voor verduurzamen
 • het beoordelen van plannen en/of offertes
 • een financiering- of subsidieaanvraag
 • de vergunningsaanvraag
 • etc.

Zo werkt het Ontzorgingsprogramma

 1. Doe de Zelfscan Duurzaam Monument
 2. Kies een van de gecontracteerde DuMo-adviseurs voor een Duurzaamheidsadvies (niveau 2 of 3), let daarbij op werkgebied en specialisme
 3. Laat u ontzorgen met hulp van de DuMo-adviseur van uw keuze
 4. Voldoet u aan de voorwaarden voor deelname? Bekijk het hier

  Heeft u geen rijksmonument? Voor gemeentelijke monumenten, provinciale monumenten en overig beschermd erfgoed bedraagt de vergoeding 50% van het factuurbedrag, met een maximum van € 500,00 voor een Duurzaamheidsadvies (Quickscan) van het Restauratiefonds en een maximum van € 1.750,00 voor een Haalbaarheidsonderzoek of Maatwerkadvies.
  Bekijk deze vergoeding
Afbeelding
Icoon van een monument

Start met de Zelfscan

Zelfscan Duurzaam Monument

Vul gegevens in over onder meer uw energieverbruik, de monumentale status, het woonoppervlak en eventueel eerder uitgevoerde maatregelen. De uitkomsten van de Zelfscan worden samengevat in een PDF-rapport. Dit geeft u een eerste inzicht in de verduurzamingsmogelijkheden van uw pand. Het rapport heeft u ook nodig om gebruik te kunnen maken van deze regeling.  

 • Inschrijving

  Na de Zelfscan kunt u zich inschrijven voor het Ontzorgingsprogramma. Bij uw inschrijving kiest u een DuMo-adviseur. Oriënteert u zich goed, want na inschrijving ligt uw DuMo-adviseur vast voor alle stappen in het Ontzorgingsprogramma. 

 • Duurzaamheidsadvies (niveau 2 of 3)

  Tijdens de 1e stap gaat het om het maken van een duurzaamheidsadvies (niveau 2 of 3) conform de kwaliteitsnormen van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). De door u gekozen DuMo-adviseur mag voor de kosten van een Duurzaam Monumenten-advies een korting geven op uw factuur van 50% tot een maximum van EUR 1.750 exclusief BTW.

 • Ontzorgen

  Tijdens de 2e stap bestaat het ontzorgen met name uit de begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De door u gekozen DuMo-adviseur mag voor de kosten voor stap 2 een korting geven op uw factuur van 100% tot een bedrag van maximaal EUR 2.500 exclusief BTW (als u de vergunningsaanvraag heeft gedaan).

Afbeelding
Aannemer

Dit zijn de DuMo-adviseurs

 • Bekijk goed waar de verschillende DuMo-adviseurs werkzaam zijn
 • Elke DuMo-adviseur heeft zijn eigen specialisme, lees daar meer over op hun voorstelpagina. Neem gerust telefonisch contact met ze op om te kijken of er een klik is, voordat u een keuze maakt.

TPAHG architecten
Werkzaam in Noord-Holland, daarbuiten in overleg
Meer over TPAHG architecten

Archipunt BV
Werkzaam in het noorden van het land, tussen IJssel en Waddenzee
Meer over Archipunt

De Groene Grachten BV
Werkzaam in heel Nederland, voorkeursgebied Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. 
Meer over De Groene Grachten

Hylkema Erfgoed BV
Werkzaam in het hele land
Meer over Hylkema Erfgoed

Klement Rentmeesters
Werkzaam in Gelderland, Limburg, Overijssel,  Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland.
Meer over Klement Rentmeesters

Combinatie: NIBE BV | The Missing Link
Werkzaam in heel Nederland
Meer over Nibe | The Missing Link

OOMAdvies
Werkzaam in alle provincies met uitzondering van Groningen, Friesland en Limburg
Meer over OOMAdvies

Combinatie: Stichting MonumentenwachtNL | Stichting Het Oversticht | MOOI Noord-Holland
Werkzaam in alle provincies in Nederland
Meer over Stichting MonumentenwachtNL | Stichting Het Oversticht | MOOI Noord-Holland

Stichting MooiSticht
Werkzaam in de regio Utrecht en direct omringende omgeving
Meer over Stichting MooiSticht

Afbeelding
Doe wel doe niet lijst

Er zijn verschillende ontzorgingsmogelijkheden

De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels.

Heeft u al een advies (niveau 2 of 3)?

Heeft u al een uitgebreid DuMo-advies uit laten voeren van niveau 2 (haalbaarheidsonderzoek) of 3 (maatwerkadvies) buiten het Ontzorgingsprogramma om? Dan kunt u in stap 2 van het programma (hulp bij het concretiseren van het advies) instromen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden: het advies moet voldoen aan de kwalificatie niveau 2 of 3 advies volgens de ERM verduurzamingsrichtlijnen. 

Zelfscan Duurzaam Monument

De Zelfscan Duurzaam Monument helpt u op weg om duurzame stappen te zetten en het is de start van uw deelname aan het Ontzorgingsprogramma. Vul gegevens in over uw energieverbruik, de monumentale status, het woonoppervlak en eventueel eerder uitgevoerde maatregelen. Op basis van die informatie toont de Zelfscan Duurzaam Monument de relevante duurzame maatregelen, inzicht in de kosten, besparing, milieu-impact en mogelijke financieringen en subsidies. Een PDF-rapport helpt u vervolgens bij het nemen van vervolgstappen. 

Heeft u vragen? Neem contact op met een Monumentencoach

Barbara, Nadja en Henrieke zijn Monumentencoach bij het Restauratiefonds. Zij helpen u graag als u vragen heeft over het Ontzorgingsprogramma. Neem gerust contact op via info@monumenten.nl. Bellen kan ook. Het nummer is 088 253 90 10. 

Monumentencoaches
Barbara, Nadja, Henrieke, Monumentencoaches

Top 5 vragen Ontzorgingsprogramma

Wij helpen u graag bij uw zoektocht in wat er kan bij het verduurzamen van uw monument. Wij maakten deze top 5 van veelgestelde vragen over het Ontzorgingsprogramma.

Naar alle veelgestelde vragen over het Ontzorgingsprogramma

 • Voor wie is het Ontzorgingsprogramma bedoeld?

  Het programma  is toegankelijk voor alle eigenaren van rijksmonumenten - zowel particuliere als zakelijke eigenaren - die van plan zijn om hun monument te verduurzamen en behoefte hebben aan ondersteuning daarbij. Het doel is eigenaren te ondersteunen tot en met de vergunningsaanvraag bij de gemeente in kwestie.

 • Welke maatregelen vallen onder het Ontzorgingsprogramma?

  Het programma bestaat uit twee onderdelen.

  In Stap 1 gaat de door u geselecteerde DuMo-adviseur voor u aan de slag met maken van een Duurzaam Monumentenadvies (type 2 of 3 + uitleg). Zie: Verschillen tussen de drie soorten duurzaamheidsadviezen | Restauratiefonds.

  Daarna krijgt u in Stap 2 van uw DuMo-adviseur ondersteuning richting de daadwerkelijke uitvoering van de verduurzaming. De invulling kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels.

 • Kan ik in het Ontzorgingsprogramma iedere willekeurige DuMo-adviseur inschakelen voor een Stap 1-DuMo advies?

  Nee, dat kan niet. Er zijn gecontracteerde adviseurs voor dit Ontzorgingsprogramma. Op www.monumenten.nl/ontzorgingsprogramma vindt u een overzicht van de gecontracteerde DuMo-adviseurs. 

  Er zijn verschillende mogelijkheden om een DuMo-adviseur te vinden die u gaat ondersteunen en ontzorgen. Het kan zijn dat u al contact heeft met een van de gecontracteerde partijen die u op het Ontzorgingsprogramma heeft gewezen, waarna de keuze wellicht voor de hand ligt.

  Mocht u nog geen idee hebben, dan ziet u op deze pagina alle bureaus waar u uit kunt kiezen op een rij staan met een korte beschrijving. Nadat u een keuze heeft gemaakt en zich heeft ingeschreven voor het programma, ligt de keuze voor de DuMo-adviseur voor uw hele Ontzorgingsprogramma vast. 
   

 • Hoeveel geld is er in het Ontzorgingsprogramma beschikbaar per monument?

  Binnen het Ontzorgingsprogramma Stap 1 geeft de DuMo-adviseur u een korting van 50% op het Stap 1-DuMo-advies tot een maximum van € 1.750 exclusief BTW (€ 2.117,50 incl. BTW) voor het DuMo-advies. Voor het ontzorgingstraject erna (Stap 2) geeft de adviseur een korting van 100% op de factuur tot een maximum van € 2.500 exclusief BTW (€ 3.025 incl. BTW)) op voorwaarde dat u binnen 6 maanden na afronding van Stap 2 van het Ontzorgingsprogramma een vergunning voor de werkzaamheden aanvraagt bij uw gemeente. 

 • Hoeveel eigenaren kunnen van het Ontzorgingsprogramma gebruik maken?

  Het totale programmabudget van ruim 4,1 miljoen exclusief BTW is voldoende om over een periode van bijna 3 jaar minimaal 800 eigenaren te helpen. Het Ontzorgingsprogramma loopt van april 2023 tot eind 2025.

  Het budget gaan we verdelen in 6 gelijke delen. Per 6 maanden komt nieuw budget vrij. Dit om te voorkomen dat het totale budget in het eerste jaar volledig is opgebruikt en monumenteigenaren daarna niet meer gebruik kunnen maken van de regeling.

Afbeelding
Presentatie

20 inspiratievideo's

Laat u inspireren door deze video's waarin bewoonde monumenten zijn verduurzaamd. In de videoserie 'Zien Verduurzamen, Doet Verduurzamen' van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed komen eigenaren aan het woord die vertellen over de verduurzamingsmaatregelen die zij hebben toegepast. 

 • Video 1 t/m 6

  Bekijk bijvoorbeeld de tussenwoning van eigenaar en architect Coraline Vester. 'Je kunt ontzettend veel doen met behoud van het originele monument.'

 • Video 7 t/m 13

  Bekijk bijvoorbeeld de video met Susan te Brake die vertelt over de 'van woning tot woning' verduurzamingsaanpak van het complex aan de Wulpstraat in Utrecht.

 • Video 14 t/m 20

  Bekijk bijvoorbeeld de video van bewoner en molenaar Mark Ravesloot. Hij heeft de molen verduurzaamd door de hele buitenschil te voorzien van isolatiematerialen.

Afbeelding
Verhalen

Meer over het Ontzorgingsprogramma

Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) start per 3 april het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. Het doel van het programma is het stimuleren en begeleiden van monumenteigenaren bij het verduurzamen van hun monumentale panden en daarmee bijdragen aan het doel van de Routekaart Verduurzaming Monumenten (CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040). De organisatie en uitvoering van het ontzorgingsprogramma is belegd bij het Nationaal Restauratiefonds.

Voorwaarden en privacyverklaring

Speciaal voor het Ontzorgingsprogramma zijn er voorwaarden en een privacyverklaring opgesteld. Deze kunt u hier raadplegen:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Verduurzaming van monumentaal erfgoed is essentieel voor de instandhouding op langere termijn. Om die reden heeft de RCE het initiatief genomen voor het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten (2023-2025).

Naar boven