De Groene Grachten

Even voorstellen

Een hart voor de wereld om ons heen én liefde om cultureel erfgoed te bewaren. Kan dit samengaan? Wij geloven van wel. Sinds onze oprichting in 2012 is ons motto: ‘Als verduurzamen hier kan, dan kan het overal!’ Inmiddels zijn wij de expert op het gebied van energiebesparing, opwekking en circulariteit in historische gebouwen en gebieden. 

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

De Groene Grachten is adviseur en procesbegeleider in het verduurzamen van historische panden, van religieus erfgoed tot monumentaal museum en van school tot theater. Wij bieden een betrouwbaar, doortastend programma waarbij u passende maatwerkondersteuning krijgt van planvorming tot uitvoering. Dit doen we met een interdisciplinair team van adviseurs en projectmanagers. We zijn onderdeel van een omvangrijk netwerk van financiers, erfgoedprofessionals, overheden en uitvoerders. 

Werkgebied

De Groene Grachten is werkzaam in heel Nederland, voorkeursgebied Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. 

Mijn werk brengt me op de gekste plekken. Bijvoorbeeld in de torentjes van de Waag of achter de coulissen van de Kleine Komedie. En daar dan met ons team de duurzame plannen voor maken. Hoe gaaf is dat!

Jasper Vis

Contactinformatie

Jasper Vis
info@degroenegrachten.nl
020 - 2101446

www.degroenegrachten.nl

De Groene Grachten even voorstellen
De Groene Grachten

Duurzaamheidsadvies en verdere ontzorging

Het ontzorgen kan bestaan uit begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. 

Terug naar het overzicht

Ga terug naar de algemene informatie over het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. Hier kunt u bekijken welke andere DuMo-adviseurs er meedoen en wat het programma precies inhoudt.

Terug naar het overzicht

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Verduurzaming van monumentaal erfgoed is essentieel voor de instandhouding op langere termijn. Om die reden heeft de RCE het initiatief genomen voor het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten (2023-2025).

Naar boven