TPAHG architecten b.v.

Even voorstellen

TPAHG Architecten is een architectenbureau uit Hoorn dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en verduurzamen van erfgoed. Het bureau heeft een sterke focus op het behoud en de herbestemming van erfgoed, een integrale benadering staat centraal. TPAHG bestaat uit een team van architecten en technische specialisten om innovatieve en duurzame oplossingen te bieden voor uw monument.

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

Door deel te nemen aan het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten kunt u als eigenaar van een rijksmonument gebruik maken van onze kennis, expertise en passie voor erfgoed. Naast het enthousiasmeren om te verduurzamen kunnen wij u ondersteunen met ontwerpvragen. U mag verwachten dat wij u ontzorgen en adviseren over de verschillende verduurzamingsmogelijkheden met een praktische benadering en de benodigde kosteneffenciëntie. 

Werkgebied

TPAHG Architecten is werkzaam in Noord-Holland, daarbuiten in overleg.

Een monument verduurzamen is niet alleen het behouden van ons erfgoed, maar ook investeren in de toekomst

Contactinformatie

André van Veen
andre@tpahga.nl
0229 212919

www.tpahga.nl

André van Veen - TPAHGa
André van Veen
TPAHG architecten

Duurzaamheidsadvies en verdere ontzorging

Het ontzorgen kan bestaan uit begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. 

Terug naar het overzicht

Ga terug naar de algemene informatie over het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. Hier kunt u bekijken welke andere DuMo-adviseurs er meedoen en wat het programma precies inhoudt.

Terug naar het overzicht

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Verduurzaming van monumentaal erfgoed is essentieel voor de instandhouding op langere termijn. Om die reden heeft de RCE het initiatief genomen voor het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten (2023-2025).

Naar boven