Klement Rentmeesters

Even voorstellen

Ons team bij Klement Rentmeesters bestaat uit enthousiaste professionals met een hart voor monumenten en erfgoed. We hebben echt verstand van monumenten en hebben daarover alle  kennis in huis. We kennen de subsidieregelingen, adviseren over restauratie en transformatie, over herbestemming en verduurzaming en over onderhoud van zowel het gebouw als de groene omgeving. 

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

Ons team van experts bestaat uit DuMo-adviseurs maar ook uit specialisten op het gebied van bouwhistorie, bouwkunde en -techniek, subsidies en vergunningaanvragen. Onze liefde voor monumenten en landgoederen zit diep. We wonen, werken en léven in monumenten. Het is onze lotsbestemming om dit moois te vitaliseren en te behouden voor de toekomst. 

Werkgebied

Klement Rentmeesters is werkzaam in Gelderland, Limburg, Overijssel,  Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland.

Verduurzaming van monumenten begint met het gebouw slimmer te gebruiken

Wouter Verhagen
Wouter Verhagen

Contactinformatie

Wouter Verhagen en Jesse van der Wouden
info@klement-rentmeesters.nl
043 3233511

www.ikwilmijnmonumentverduurzamen.nl

Duurzaamheidsadvies en verdere ontzorging

Het ontzorgen kan bestaan uit begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. 

Terug naar het overzicht

Ga terug naar de algemene informatie over het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. Hier kunt u bekijken welke andere DuMo-adviseurs er meedoen en wat het programma precies inhoudt.

Terug naar het overzicht

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Verduurzaming van monumentaal erfgoed is essentieel voor de instandhouding op langere termijn. Om die reden heeft de RCE het initiatief genomen voor het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten (2023-2025).

Naar boven