OOMAdvies

Even voorstellen

Voor verantwoorde verduurzamingsmaatregelen moet je beschikken over kennis op het gebied van bouwfysica, bouwtechniek en cultuurhistorie. Vanuit deze disciplines voert OOMAdvies al 15 jaar energiescans uit. Ons adviesbureau stelt zich daarbij altijd tot doel de maximale marge van een gebouw te benutten, en inzicht te geven in wat juist wél kan.

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

Goede verduurzamingsadviezen moeten leiden tot een soepel ontwikkel- en vergunningsproces. De verduurzamingsadviezen van OOMAdvies gaan dan ook uit van praktische en op het monument toegesneden maatregelen die rekening houden met de comfortwens en financiële draagkracht van de eigenaar en die tevens doorgang kunnen vinden bij monumenteninstanties. 

Werkgebied

OOMAdvies is werkzaam in alle provincies met uitzondering van Groningen, Friesland en Limburg.

Het verantwoord verduurzamen geeft niet alleen een reductie van de energiekosten maar maakt een monument ook toekomstbestending

Contactinformatie

Han van der Zande
Hannah Schoch
info@oomadvies.nl
06 46181588
06 50243450

www.oomadvies.nl

OOMAdvies
Hannah Schoch en Han van der Zanden
OOMAdvies

Duurzaamheidsadvies en verdere ontzorging

Het ontzorgen kan bestaan uit begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. 

Terug naar het overzicht

Ga terug naar de algemene informatie over het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. Hier kunt u bekijken welke andere DuMo-adviseurs er meedoen en wat het programma precies inhoudt.

Terug naar het overzicht

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Verduurzaming van monumentaal erfgoed is essentieel voor de instandhouding op langere termijn. Om die reden heeft de RCE het initiatief genomen voor het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten (2023-2025).

Naar boven