Stichting MooiSticht

Even voorstellen

MooiSticht is een non-profit organisatie die de gemeentelijke adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit verzorgt in een groot aantal gemeenten in de provincie Utrecht. Daarnaast is MooiSticht ook gespecialiseerd in het opstellen van duurzame monumentenadviezen (DuMo) op ERM URL2001 niveau 2+.

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

Het verduurzamen van historische gebouwen is maatwerk. Als u uw monument aan gaat pakken, dan is het wel zo prettig als u goed voorbereid en met munitie op zak adviesbureaus en aannemers kunt benaderen. Met een DuMo advies van MooiSticht weet u precies waar u aan toe bent en heeft u alle onafhankelijke en deskundige informatie die u nodig heeft specifiek voor uw monument.

Werkgebied

MooiSticht is werkzaam in de regio Utrecht en direct omringende omgeving.

Een monument verdient bijzondere aandacht, ook bij de verduurzaming

Contactinformatie

Jeroen Twisk
Vincent de Kieviet
info@mooisticht.nl
030 6569000

www.mooisticht.nl

Renswoude
MooiSticht

Duurzaamheidsadvies en verdere ontzorging

Het ontzorgen kan bestaan uit begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. 

Terug naar het overzicht

Ga terug naar de algemene informatie over het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. Hier kunt u bekijken welke andere DuMo-adviseurs er meedoen en wat het programma precies inhoudt.

Terug naar het overzicht

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Verduurzaming van monumentaal erfgoed is essentieel voor de instandhouding op langere termijn. Om die reden heeft de RCE het initiatief genomen voor het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten (2023-2025).

Naar boven