NIBE & The Missing Link

Even voorstellen

NIBE is een adviesbureau op het gebied van duurzaam en circulair bouwen dat al ruim 30 jaar opdrachtgevers adviseert. NIBE is medegrondlegger van de DuMo-methode.

The Missing Link is een erfgoedadviesbureau met een interdisciplinair team bestaande uit architectuurhistorici en beleidsadviseurs.

Voorbeeldprojecten waar wij eerder al samenwerkten zijn het Raadhuis Hilversum, Monumentale Scholen Hilversum en Prijsvraag Verduurzamen Iconische Stadskerken (Duurzame Schoonheid).

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

Wij streven behoud en eventueel zelfs herstel van aanwezige erfgoedwaarden na, naast optimale verduurzaming. Uitgangspunt is dat maatregelen verenigbaar zijn met bouwtechnische en bouwfysische condities van panden en aansluiten bij functionele eisen en gebruikerswensen. Vervolgens willen wij actief meehelpen met het opvolging geven aan al die (eventueel al op de plank liggende) adviezen; de theoretische verbeteringen ook praktisch gaan waarmaken. We richten ons daarbij niet op particuliere woningeigenaren en VVE’s.

Werkgebied

NIBE & The Missing Link zijn werkzaam in heel Nederland.

Traditie is het doorgeven van het vuur, niet het aanbidden van de as

Gustav Mahler

Contactinformatie

Saskia Verheggen
s.verheggen@nibe.org
06 21357138

www.nibe.org

Duurzaamheid

Duurzaamheidsadvies en verdere ontzorging

Het ontzorgen kan bestaan uit begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. 

Terug naar het overzicht

Ga terug naar de algemene informatie over het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. Hier kunt u bekijken welke andere DuMo-adviseurs er meedoen en wat het programma precies inhoudt.

Terug naar het overzicht

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Verduurzaming van monumentaal erfgoed is essentieel voor de instandhouding op langere termijn. Om die reden heeft de RCE het initiatief genomen voor het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten (2023-2025).

Naar boven