Hylkema Erfgoed

Even voorstellen

Al 30 jaar zet Hylkema Erfgoed zich in voor behoud van erfgoed. Van woonhuizen tot kloosters en van boerderijen tot kastelen, altijd met als doel het erfgoed een nieuwe toekomst te geven. Bij al deze unieke opgaven laten wij ons leiden door de kenmerken en kwaliteiten van het monument. 

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

Richting geven aan een duurzame toekomst voor erfgoed, is onze missie. De verduurzaming van erfgoed, is niet alleen noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen, maar is ook essentieel om het gebruik aantrekkelijk te houden en daarmee het erfgoed in stand te houden. Verduurzamen zien wij als een integrale ontwerpopgave, waarbij wij naast energiebesparing en reductie van CO2-emissies, ook milieu en materiaalgebruik, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde meenemen. 

Werkgebied

Hylkema Erfgoed is gehuisvest in centrum Utrecht en werkt door het hele land. Vanwege onze kennis en ervaring leggen wij wel graag het accent op de grotere/ complexere monumenten in combinatie met een instandhoudingsbehoefte.

Hylkema Erfgoed zet het verleden in voor een duurzame toekomst

Contactinformatie

Hester Wessels
verduurzamen@hylkemaerfgoed.nl
030 2328866

www.hylkemaerfgoed.nl/verduurzamen

Team Hylkema Erfgoed
Hylkema Erfgoed

Duurzaamheidsadvies en verdere ontzorging

Het ontzorgen kan bestaan uit begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. 

Terug naar het overzicht

Ga terug naar de algemene informatie over het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. Hier kunt u bekijken welke andere DuMo-adviseurs er meedoen en wat het programma precies inhoudt.

Terug naar het overzicht

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Verduurzaming van monumentaal erfgoed is essentieel voor de instandhouding op langere termijn. Om die reden heeft de RCE het initiatief genomen voor het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten (2023-2025).

Naar boven