Wat is een provinciaal monument?

Noord-Holland en Drenthe zijn de enige provincies die provinciale monumenten hebben aangewezen. Niet alleen panden, maar ook dijken, grenspalen en gemeente-overschrijdende objecten kunnen deel uitmaken van een provinciale monumentenlijst. De lijst wordt samengesteld door de Provinciale Staten van de provincie. Als een pand op de lijst staat, betekent het dat het pand bescherming geniet vanuit de provincie. Bovendien dient de lijst als basis voor eventuele subsidietoezeggingen.

Provinciale regelingen

Meer over de regelingen van Noord-Holland en Drenthe voor provinciale monumenten leest u op de pagina van de betreffende provincie op deze website. Er zijn ook financieringsmogelijkheden voor provinciale monumenten. Voor zowel de provinciale monumenten in de provincie Noord-Holland en Drenthe kan het Restauratiefonds laagrentende leningen aanbieden.

Assen

Provincie Noord-Holland

Meer over provinciale monumenten in Noord-Holland.

Provincie Drenthe

Meer over provinciale monumenten in Drenthe.

Naar boven