Wat is een provinciaal monument?

Van de twaalf Nederlandse provincies zijn er maar twee die provinciale monumenten hebben aangewezen: Noord-Holland en Drenthe. Een provinciaal monument krijgt bescherming vanuit de provincie. Op de provinciale monumentenlijst vindt u niet alleen panden, maar ook dijken en grenspalen.

Waarom alleen in Noord-Holland en Drenthe?

Waarom hebben alleen Noord-Holland en Drenthe provinciale monumenten? Dat is een goede vraag. Alle provincies mogen namelijk objecten en structuren die bepalend zijn voor de identiteit van een provincie aanwijzen als provinciaal monument. De provincie Noord-Holland koos door de aanwezigheid van veel kenmerkende objecten als eerste provincie voor het maken van een lijst met provinciale monumenten. In 2007 besloot de provincie Drenthe om ook een lijst samen te stellen. De overige tien provincies kunnen ook zo’n lijst samenstellen, maar hebben dit (nog niet) gedaan.

Provinciale monumenten Noord-Holland
Provinciale monumenten Drenthe

Assen
Afbeelding
Restauratie

Regelingen in Noord-Holland

In totaal heeft Noord-Holland zo’n 23.000 monumenten, waarvan ongeveer 600 provinciale monumenten. Heeft u een provinciaal monument in Noord-Holland? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een laagrentende lening van het Restauratiefonds. Aan het aanvragen van deze lening zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Benieuwd of u in aanmerking komt? Bekijk de voorwaarden voor deze lening.

De monumentenwijzer is een handige tool van de Provincie Noord-Holland. Deze maakt u wegwijs in kennis, kansen, advies en financieringsmogelijkheden bij de provincie Noord-Holland.

Afbeelding
Opvallen

Regelingen Drenthe

De provincie Drenthe wil met de monumentenlijst actief haar cultuurhistorische waarden beschermen en het cultureel erfgoed beleefbaar houden. Heeft u een provinciaal monument in Drenthe? Dan kunt u mogelijk een subsidie of lening met lage rente aanvragen uit het Drents Monumentenfonds. Het fonds is erg populair en daardoor zijn de middelen beperkt.

Nederlandse provincies

Wat er mogelijk is voor welk soort en type monument, verschilt per provincie. In het overzicht met provincies kunt u uw provincie kiezen. Op de pagina van uw provincie vindt u informatie over beleid, (subsidie-) regelingen en meer. 

Naar boven