Wat is mobiel erfgoed?

Mobiel erfgoed kan ook omschreven worden als erfgoed dat beweegt. In het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME) zijn deze historische vervoermiddelen geregistreerd en geïnventariseerd. Dit register vormt een soort monumentenlijst voor historische vervoermiddelen, verdeeld over de sectoren water, rail, weg en lucht. In Nederland beschikken we over ongeveer 1 miljoen historische vervoermiddelen (bron: Erfgoedmonitor).

Nationaal Register Mobiel Erfgoed

Het mobiel erfgoed in Nederland staat geregistreerd in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME), een monumentenlijst voor historische vervoermiddelen. Het register is opgesplitst is in de sectoren weg, lucht, water en rail en is online te raadplegen. Ook kunt u uw eigen historisch vervoermiddel op laten nemen in het register.

Assen

Nationaal Register Varende Monumenten

Bekijk het onafhankelijk register van historische vaartuigen.

Nationaal Register Mobiel Erfgoed

Raadpleeg het Nationaal Register Mobiel Erfgoed.

Dossier over mobiel erfgoed

Dossier over mobiel erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Erfgoedmonitor

Cijfers over mobiel erfgoed op de Erfgoedmonitor.

Naar boven