Monumentale interieurs

Heeft u een (rijks)monument met een monumentaal interieur? U leest hier alles over het waarderen, onderhouden en restaureren van het interieur. Ook leest u wat u mag aanpassen en wat niet.

Afbeelding
Restauratie

Wat is een monumentaal interieur?

Monumentale interieurs zijn een belangrijke kennisbron over het verleden; elk interieur vertelt een eigen verhaal. U heeft vast een beeld bij een monumentaal interieur. Maar wat valt er eigenlijk allemaal onder de term 'monumentaal interieur'?

Afbeelding
Wetten

Beschermen en waarderen

Veel monumenten bevatten waardevolle interieurs of bijzondere en opmerkelijke interieuronderdelen. Een monumentaal interieur of onderdelen daarvan zijn wettelijk beschermd. Hoe bijzonder en uniek ze echt zijn, leert u door het interieur te laten waarderen.

Wettelijke bescherming

Woont u in een rijksmonument? Dan is uw interieur wettelijk beschermd. Ook veel gemeentes besteden in hun monumentenbeleid aandacht aan interieurs. Voor vragen is uw gemeente veelal uw eerste aanspreekpunt. 

Waarderen van uw interieur

Het laten waarderen van uw interieur helpt u wanneer u wilt weten wat de cultuurhistorische waarde van uw interieur is of wanneer u van plan bent uw rijksmonument of (onderdelen van) het interieur te restaureren. 

Afbeelding
Toolbox

Onderhouden en aanpassen

Dat er niets aangepast mag worden aan een beschermd interieur is een fabel. Met een dosis gezond verstand en de juiste preventieve maatregelen zijn veel interieurs zonder problemen te gebruiken en in stand te houden. Als u er verantwoord mee omgaat, draagt u bij aan het behoud van uw interieur en bespaart u bovendien kosten.

Onderhoud

Goed onderhoud hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn; vaak gaat het om praktische tips en adviezen die u zelf kunt toepassen.

Aanpassen of restaureren

Wilt u aanpassingen doen in uw interieur? Of (bepaalde onderdelen) restaureren? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw gemeente. Zo weet u wat er mag en wat er kan.

Afbeelding
Doe wel doe niet lijst

Wat is een interieurensemble?

Een interieurensemble is een samenhang van onroerende en roerende zaken dat van (cultuur)historisch, artistiek, wetenschappelijk of technisch belang is. 

Verhalen uit de praktijk

Naar boven