Verkenning naar erfgoed uit 1965–1990

De waardering voor jonge architectuur groeit. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is daarom begonnen met de Verkenning Post 65. Daarmee brengt de Rijksdienst de erfgoedrijkdom uit de periode na 1965 in beeld en verkent daarnaast hoe we bijvoorbeeld met moderne duurzaamheidseisen kunnen omgaan.

Er is een groeiend besef dat het erfgoed van na 1965 het behouden waard is. Aan de andere kant zorgen recente ontwikkelingen, zoals duurzaamheidseisen, dat we opnieuw moeten kijken hoe we monumenten op een mooie manier kunnen aanpassen aan de moderne tijd.

Welvaartsstaat

Het lijkt soms nog erg dichtbij, maar Post 65 is een architectuurstroming die ongeveer vijftig jaar geleden begon. Ze heeft een belangrijke stempel gedrukt op onze huidige maatschappij. Het was een rumoerige tijd. Het ontstaan van de welvaartsstaat had grote invloed op architectuur en stedenbouw. Sociale aspecten werden een belangrijk onderwerp. Er was veel aandacht voor de plattegronden, de gemeenschappelijke ruimtes en de leefbaarheid van gebouwen. Niet alleen van woningen, maar ook van kantoren en scholen. Zoals de scholen van Herman Hertzberger waar de klaslokalen met elkaar zijn verbonden door gemeenschappelijke open ruimtes.

Stedenbouw als landschapsopgave

Na de geometrische patronen uit de wederopbouwperiode (1940–1965) ontstond behoefte aan een minder strakke leefomgeving: speelser, mooier en prettiger. In plaats van flats bouwde men nu liever woonerven. Daarmee veranderde ook de manier waarop we met de openbare ruimte omgingen. Stedenbouw werd opgepakt als een landschap. Op dit vlak is Nederland binnen Europa zelfs vooruitstrevend te noemen. De kubuswoningen van Piet Blom in Rotterdam zijn wereldberoemd.

Programma experimentele woningbouw

Een belangrijke aanjager van de vernieuwing was het programma Experimentele Woningbouw uit 1968. Het woningpeil moest omhoog en vernieuwingen op het gebied van volkshuisvesting en woningbouw waren noodzakelijk. Thema’s waren bijvoorbeeld compact bouwen, bouwen voor de buurt en inspraak van bewoners. De kubuswoningen en 63 andere projecten uit deze periode vormen het eerste onderdeel van de Verkenning Post 65. Door de verhalen uit deze periode te vertellen, krijgt deze architectuur meer bekendheid. Daarnaast wil de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met deze verkenning een koppeling maken tussen woningbouw na 1965 en de actuele opgaven en ontwikkelingen van bijvoorbeeld verduurzaming en herontwikkeling. Dit zonder de maatschappelijke waarden van ons jongste erfgoed aan te tasten.

03_post_65.jpg
Naar boven