U bent hier

Alles over

Monumentale interieurs

Laat uw interieur waarderen

Uw interieur beter begrijpen

Veel monumenten bevatten waardevolle interieurs of bijzondere en opmerkelijke interieuronderdelen. Maar hoe bijzonder en uniek zijn deze nu echt?  Door de cultuurhistorische waarde van uw interieur te laten bepalen, leert u uw interieur beter begrijpen: waarom zijn de verschillende vertrekken zoals ze nu zijn, wat is het belang van een bepaald interieuronderdeel, hoe moet dit worden geduid en waarom zit het op een bepaalde plaats?

Het laten waarderen van uw interieur kan u helpen wanneer u bijvoorbeeld:

 • wilt weten wat de cultuurhistorische waarde van uw interieur is
 • van plan bent uw pand te restaureren of verbouwen
 • wilt weten in hoeverre boedelscheiding of –verdeling een optie is
 • wilt weten of er sprake is van interieurensemble

Bij hoge uitzondering draagt een interieurwaardering bij panden zonder monumentale status bij aan het verkrijgen van een officiële monumentenstatus.

Nodig voor vergunningaanvraag?
Waardering van uw interieur kan onderdeel zijn van de vergunningaanvraag voor restauratie, verbouwing of andere aanpassing van uw gebouw. Het is dan meestal zo dat  de welstand- en/of monumentencommissie hiernaar vraagt. Dit is per gemeente verschillend en komt vooralsnog slechts incidenteel voor.

Wie kan uw interieur waarderen?

Een professionele interieurwaardering kan worden uitgevoerd door een interieurhistoricus of bouwhistoricus met kennis van historische interieurs. Uw kennis over het monument en de geschiedenis ervan kan hieraan een waardevolle bijdrage leveren. Goed om te weten: in Nederland zijn slechts enkele interieurhistorici actief. Kijk eens op het platform Monumentale Interieurs, daar bevindt zich een professioneel netwerk dat expertise heeft op het gebied van monumentale interieurs. 

Zo werkt het waarderen van uw interieur

Bij een eerste verkenning (quick scan) komen al snel de meest waardevolle aspecten in beeld. Als daarvoor aanleiding is kan een uitgebreidere analyse uitgevoerd worden. Hiermee worden de waardevolle aspecten herkend en, als het de moeite waard is, dieper geanalyseerd en onderzocht. Zeker bij eeuwenoude interieurs met onderdelen uit verschillende periodes leidt dit vrijwel altijd tot verrassende inzichten. Als uit de waardering blijkt dat het interieur of delen daarvan een bijzondere waarde vertegenwoordigen, kunnen speciale zorg en aandacht nodig zijn.

De belangrijkste en meest gehanteerde waarderingscriteria zijn:

 • cultuurhistorische waarde
 • architecturale en kunsthistorische waarde
 • situationele en ensemblewaarde
 • gaafheid en herkenbaarheid
 • zeldzaamheid

In enkele gevallen ontvangt u, aanvullend op het waarderingsrapport, tips voor het onderhouden van uw interieur. Dit is niet standaard het geval. 

Tot slot goed om te weten: de bevindingen uit de interieurwaardering worden uitsluitend met u als opdrachtgever gedeeld. En indien de gemeente een waardering verplicht stelt bij uw vergunningaanvraag, dan hebben ook zij inzage in de bevindingen. Het rapport brengt verder geen verplichtingen met zich mee.

Zie ook

 • praktijkverhaal bouwhistoricusInzicht in de historie verlaagt de kosten en vergroot het woongenot.
 • Interieurensembleseen interieurensemble is een samenhang van onroerende en roerende zaken van (cultuur)historisch, artistiek, wetenschappelijk of technisch belang.