Uw interieur laten waarderen

Een groot deel van de monumenteigenaren weet niet precies welke onderdelen van hun interieur uniek en waardevol zijn. Bent u daar één van? Met een waardering ontdekt u wat uw interieur bijzonder maakt.

Wanneer is een waardering handig?

U leert uw monument beter begrijpen als u weet welke interieuronderdelen bijzonder en waardevol zijn. Uw interieur laten waarderen helpt u ook als u:

  • wilt weten wat de cultuurhistorische waarde van uw interieur is;
  • van plan bent uw pand te restaureren of verbouwen;
  • wilt weten in hoeverre boedelscheiding of –verdeling een optie is;
  • wilt weten of iets een interieurensemble is.

Heel af en toe draagt een interieurwaardering ook bij aan het verkrijgen van een officiële monumentenstatus. Een interieurwaardering is in de meeste gevallen geen verplicht onderdeel van de vergunningsaanvraag.

interieur

Hoe werkt het?

In bijna alle gevallen voert een interieurhistoricus of bouwhistoricus met kennis van historische interieurs uw interieurwaardering uit. Sommige gemeenten hebben hiervoor iemand in dienst. Als dit niet het geval is, helpt uw gemeente u met het vinden van een interieurhistoricus of een onderzoeksbureau.

De waardering start met een Quick scan. Hiermee brengt de historicus de meest waardevolle aspecten in beeld. De meest gehanteerde waarderingscriteria zijn:

  • cultuurhistorische waarde
  • architecturale- en kunsthistorische waarde
  • situationele- en ensemblewaarde
  • gaafheid en herkenbaarheid
  • zeldzaamheid

Bij interieurs met onderdelen uit verschillende periodes volgt na de Quick scan vaak nog een uitgebreidere analyse.

Verduurzamen

Uw interieur onderhouden

Nadat uw interieur gewaardeerd is, ontvangt u een waarderingsrapport. In sommige gevallen ontvangt u naast dit rapport ook tips voor het onderhouden van uw interieur. Omdat dit niet standaard het geval is, hebben we een lijst gemaakt met praktische tips en adviezen.

Benieuwd naar ervaringen van anderen?

Of u nu een monumenteigenaar of specialist bent. In Monumenten Community helpt iedereen elkaar met het maken van de juiste keuzes.

Grietje Hofstede

Wilt u meer weten over de financiering van restauratie, onderhoud of verduurzaming van uw monument? Neem dan contact op met Grietje Hofstede, accountmanager Restauratiefonds, regio Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland.
Grietje Hofstede
Naar boven