Interieur waarderen

Veel monumenten bevatten waardevolle interieurs of bijzondere en opmerkelijke interieuronderdelen. Maar hoe bijzonder en uniek zijn deze nu echt?  Door de cultuurhistorische waarde van uw interieur te laten bepalen, leert u uw interieur beter begrijpen.

Waarom uw interieur laten waarderen?

Het laten waarderen van uw interieur kan u helpen wanneer u bijvoorbeeld:

 • wilt weten wat de cultuurhistorische waarde van uw interieur is
 • van plan bent uw pand te restaureren of verbouwen
 • wilt weten in hoeverre boedelscheiding of –verdeling een optie is
 • wilt weten of er sprake is van interieurensemble

Bij hoge uitzondering draagt een interieurwaardering bij panden zonder monumentale status bij aan het verkrijgen van een officiële monumentenstatus. Slechts incidenteel is de waardering van uw interieur een verplicht onderdeel van de vergunningaanvraag.

interieur

Wie kan uw interieur waarderen en hoe werkt het?

Een professionele interieurwaardering kan worden uitgevoerd door een interieurhistoricus of bouwhistoricus met kennis van historische interieurs. Sommige gemeenten hebben bouwhistorisch onderzoekers in dienst. In andere gevallen kan uw gemeente u helpen om een interieurhistoricus of goed onderzoeksbureau te vinden. Bij een eerste verkenning (Quick Scan) komen al snel de meest waardevolle aspecten in beeld.

Als daarvoor aanleiding is kan een uitgebreidere analyse uitgevoerd worden. Hiermee worden de waardevolle aspecten herkend en, als het de moeite waard is, dieper geanalyseerd en onderzocht. Zeker bij eeuwenoude interieurs met onderdelen uit verschillende periodes leidt dit vrijwel altijd tot verrassende inzichten.

  Verduurzamen

  Waardering

  Als uit de waardering blijkt dat het interieur of delen daarvan een bijzondere waarde vertegenwoordigen, kunnen speciale zorg en aandacht nodig zijn. De meest gehanteerde waarderingscriteria zijn:

  • cultuurhistorische waarde
  • architecturale en kunsthistorische waarde
  • situationele en ensemblewaarde
  • gaafheid en herkenbaarheid
  • zeldzaamheid

  In enkele gevallen ontvangt u, aanvullend op het waarderingsrapport, tips voor het onderhouden van uw interieur. Dit is niet standaard het geval. 

  Naar boven