Interieur ensembles

Bij een interieurensemble is er sprake van een samenhang tussen de onroerende en roerende onderdelen van een pand, die van (cultuur)historisch, artistiek, wetenschappelijk of technisch belang is. De Erfgoedwet verstaat hieronder: een gebouw en/of één of meerdere vertrekken met de bijbehorende inrichting. Soms gaat het om een paar voorwerpen die verbonden zijn met het gebouw of een ruimte.

Waarderen van uw ensemble

Een interieurhistoricus of bouwhistoricus met kennis van historische interieurs kan u helpen met de vraag of uw interieur een ensemble is. Een interieurwaardering geeft daarnaast antwoord op vragen als:

 • Is uw ensemble, als geheel, het behouden waard?
 • Hoeveel inspanning moet ik doen om het bij elkaar te houden?
 • Is het geheel de kosten voor instandhouding en restauratie waard?

Met een waardering van uw interieur krijgt u meer inzicht in de waarde en geschiedenis ervan. U leest er meer over op de onderstaande pagina.

tekst
Afbeelding
Restauratie

Vormen van ensembles

Veel ensembles zijn te vinden in grotere gebouwen zoals kerken, buitenplaatsen en bestuursgebouwen, maar ze komen ook in monumentale woonhuizen voor. Al deze gebouwen weerspiegelen de mensen die er woonden of werkten en leveren stuk voor stuk bijzondere verhalen en beelden op.

Een interieurensemble komt in verschillende vormen voor.

 • Historische continuïteit

  Ensembles waarvan de samenhang wordt bepaald door historische continuïteit in bezit en gebruik.

  Voorbeeld: interieur van boerderij de Meeshoeve in Oud Gastel

 • Samenstelling

  Ensembles door samenstelling: in één periode samengesteld of vervaardigd, niet volgens een integraal architectonisch concept.

  Voorbeeld: interieur Stadhuis van Weesp

 • Totaalontwerp

  Ensembles door totaalontwerp (Gesamtkunstwerk): alle interieurelementen zijn ontworpen volgens een integraal architectonisch concept voor het hele pand: meubels, serviesgoed, tafelzilver en behang.

  Voorbeeld: interieur van jachthuis Sint Hubertus

Afbeelding
Wetten

Is een ensemble beschermd?

Voor interieurensembles geldt géén wettelijke bescherming. Dit betekent dat er geen instandhoudingsplicht is en geen vergunningplicht bij wijzigingen aan het ensemble. Ook is er geen mogelijkheid om instandhoudinssubsidie aan te vragen.

Deze bescherming geldt wel voor de afzonderlijke interieuronderdelen die een bestanddeel vormen van het rijksmonument. 

Interieurensembles op de kaart

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil de herkenning en erkenning van interieurensembles bevorderen, en hebben hiervoor een digitale landkaart gemaakt met prachtig beeldmateriaal en bijzondere achtergrondverhalen. Help mee bij de inventarisatie! Denkt u in bezit te zijn van een interieurensemble? Of kent u er één? Meld dit ensemble dan aan.

Verhalen uit de praktijk

Naar boven