U bent hier

Alles over

monumentenwacht NL
Monumentenwacht NL

Kennis en advies

Monumentenwachters weten waar het over gaat

Vakkennis

Monumentenwachters beschikken door de combinatie van opleiding, scholing en werkervaring over ruime kennis van historische bouwtechnieken, bouwmaterialen en de beste instandhoudingstechnieken. In veel gevallen kennen zij het object (en de eigenaar of beheerder) al lange tijd. Binnen MonumentenwachtNL maken de aangesloten Monumentenwachten afspraken over de kwaliteit van de inspectie en de werkwijze van monumentenwachters. En door (bij)scholing en innovatie bent u als eigenaar of beheerder van een monument zeker van een gedegen uitgevoerde inspectie. Zo bent u er zeker van dat alle monumentenwachters en bouwtechnisch adviseurs van de aangesloten Monumentenwachten werken volgens de nieuwste inzichten en methoden.

Advies

Tijdens de inspectie onderzoekt de monumentenwachter uw object van fundament tot dakvorst. Kort na de inspectie ontvangt u een inspectierapport. Hierin staat gedetailleerd beschreven welke bouwkundige onderdelen in orde zijn en welke onderdelen aandacht nodig hebben. U vindt in het rapport ook een advies op welke termijn dit aan te pakken. De monumentenwachter is altijd bereid een toelichting te geven op het inspectierapport en u te adviseren over vervolgstappen. Uiteraard beslist u zelf of u het advies opvolgt.

Monumentenwacht

Zie ook