Op inspectie met een monumentenwachter

De monumentenwachter bereidt elke inspectie grondig voor. Hij bestudeert vooraf de aandachtspunten die zijn vastgelegd in eerdere inspectierapporten of op de tekening van het object. Ook vraagt hij de opdrachtgever naar uitgevoerde reparaties en nieuwe gebreken of problemen. Zo vormt hij zich een beeld van de staat van het object.

De buitenkant

De inspectie start – meestal – aan de buitenkant. De monumentenwachter let op de staat van het metselwerk, het schilderwerk, goten en afvoeren en sporen van lekkages. Ook het omliggende terrein maakt deel uit van de inspectie. Denk aan hekwerken, tuinmuren, bestrating en begroeiing.

Op het dak

Het dak krijgt speciale aandacht tijdens een inspectie. Want als zich hier gebreken voordoen, hebben die bijna altijd gevolgen voor de onderliggende constructie. De monumentenwachters zijn op het dak alert op lekkages en aantasting door schimmels of houtborende insecten. Kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden voeren zij direct uit. Bijvoorbeeld het vervangen van een kapotte daklei, het terugleggen van een afgegleden dakpan en het schoonmaken van een verstopte goot.
 

Monumentenwachter Wilfred aan het werk op het dak

Moeilijk bereikbare plaatsen

Elk monument kent plekken waar de eigenaar zich liever niet waagt: in kruipruimtes onder vloeren, bovenop de torenspits, in de uithoeken van een kapconstructie of op grote hoogte tegen de gevel. Dankzij goede veiligheidsvoorzieningen aan het object en meegebrachte hulpmiddelen onderwerpt de monumentenwachter ook deze moeilijk bereikbare plaatsen aan een grondige inspectie.

De binnenkant

Zijn er binnen signalen van bouwkundige problemen? Kleine vochtplekken, scheurtjes of hoopjes boormeel kunnen aanleiding zijn om snel in te grijpen. Ook de staat van karakteristieke elementen wordt gecontroleerd. Denk aan trappenhuizen, stucplafonds, tegelvloeren, muurschilderingen en historisch meubilair.

Oog voor detail

Elk object heeft unieke kenmerken. De monumentenwachters kennen die en bewaken deze met een kritisch oog. Voorbeelden hiervan zijn pironnen op het dak, een speciale gevelsteen, een bijzonder gebint of een decoratief bovenlicht.

Na de inspectie

De monumentenwachter werkt alle bevindingen uit in een gedetailleerd inspectierapport en onderhoudsadvies. Vervolgens kunt u met de bevindingen aan de slag. 

Naar boven