Nieuws

 • Restaurant in voormalige springstoffenfabriek in Ouderkerk aan de Amstel

  Aanvragen subsidie herbestemming vanaf 1 oktober 2016

  27 september 2016 -

  Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Met deze subsidie kunnen zij een bijdrage ontvangen voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand.In geval van leegstand is het vaak nodig het pand tussentijds wind- en waterdicht te maken. Ook hiervoor is subsidie beschikbaar. Subsidie aanvragen in 2016? Herbestemmingssubsidie aanvragen kan van 1 oktober tot en met 30 november 2016. Subsidie voor onderzoek Eigenaren en belanghebbenden kunnen in deze periode subsidie voor onderzoek aanvragen. Belanghebbenden moeten voor het laten uitvoeren van een onderzoek wel toestemming hebben van de eigenaar. Subsidie voor wind- en...

 • Kasteel Montfort, Montfort

  Veel interesse in Limburgse subsidie voor monumentrestauratie

  18 september 2016 -

  In Limburg bestaat een grote behoefte om monumenten te restaureren. Nadat in april een eerste tranche van een nieuwe subsidieregeling €4,7 miljoen beschikbaar stelde, zijn er eind augustus 81 projecten ingediend met een bedrag van ruim €20 miljoen.

Pagina's