Nieuws

 • Kinderen bij een opgraving in Borgharen

  Beleidsbrief Erfgoed Telt vandaag gepubliceerd

  22 juni 2018 -

  Het kabinet heeft niet alleen oog voor de waarde van erfgoed, het investeert er ook flink in: de komende jaren is er € 325 miljoen extra beschikbaar. In de beleidsbrief Erfgoed Telt gaat het kabinet specifiek in op het erfgoedbeleid. Als onderdeel van de beleidsverkenning zijn door het ministerie van OCW en de RCE onderzoeken uitgevoerd naar de financiering van de instandhouding van erfgoed, naar de erfgoedbeleving van jongeren en naar de rol van gemeenten binnen de erfgoedzorg. Ook gaven de Raad van Cultuur en de Raad voor leefomgeving en infrastructuur advies. Daarnaast is met de belangrijkste erfgoedpartijen gesproken over hun visie op toekomstbestendig erfgoedbeleid. De conclusies van deze brede beleidsverkenning zijn verwoord in de brief Erfgoed telt. De brief gaat uit van drie...

 • Buitenplaats Over Holland in Nieuwersluis

  Miljoenen voor restauratie monumenten

  14 juni 2018 -

  Minister Van Engelshoven trekt dit jaar €34 miljoen uit voor het restaureren van (grote) rijksmonumenten, voor restauratie en groot onderhoud van molens en voor de restauratie van mobiele erfgoederen. Door de investering kunnen deze monumenten doorgegeven worden aan toekomstige generaties. Van Engelshoven: “Kerken, molens, boerderijen, buitenplaatsen en andere monumentale gebouwen geven de verhalen van dorpen, steden en ons land een gezicht. Het is dan ook belangrijk in erfgoed te investeren om deze plekken aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers.” Monumenten Minister Van Engelshoven investeert in 2018 € 29,5 miljoen in de restauratie, herbestemming en verduurzaming van erfgoed. De projecten die dit jaar geld krijgen zijn een mix van grote en kleine monumenten, verspreid over...

Pagina's