Nieuws

 • Kleurhistorisch onderzoek

  Kleurhistorisch onderzoek krijgt een uitvoeringsrichtlijn

  06 mei 2016 -

  Voor kleurhistorisch onderzoek aan objecten, gebouwen en ensembles is door de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg een uitvoeringsrichtlijn opgesteld. Opdrachtgevers en andere betrokkenen krijgen nu veel meer inzicht in wat een kleuronderzoek betekent, welke omvang nuttig is en hoe dit kan bijdragen aan het onderhoud of restauratie van bijvoorbeeld object of woning. Belanghebbenden kunnen nog reageren op de richtlijn.

 • Enschede

  Historisch pand legaal slopen in Enschede wordt moeilijker

  06 mei 2016 -

  Het wordt in de toekomst lastiger om een gebouw van historische waarde legaal te slopen. De gemeente Enschede maakt werk van de bescherming van haar cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeentegrenzen. Zij heeft daartoe een plan opgesteld dat het cultuurhistorisch erfgoed binnen bestaande bestemmingsplannen waarborgt.

 • Juliahoeve, Veenendaal

  Juliahoeve kan worden gesloopt

  02 mei 2016 -

  De Juliahoeve in Veenendaal kan tegen de vlakte. Het college van B en W heeft besloten om het pand van de gemeentelijke monumentenlijst te verwijderen. De eigenaar, jonkheer Van Asch van Wijck wil het pand laten slopen en er drie woningen laten bouwen. Dat maakt onderdeel uit van een groter plan om landgoed Prattenburg rendabel te laten draaien.

 • Molen Joannus, Heumen

  Gemeente Heumen stoot haar monumenten af

  29 april 2016 -

  Het Heumense college van burgemeester en wethouders wil de molens van Heumen, Overasselt, Nederasselt én de Nederlands Hervormde kerkjes van de laatste twee dorpen afstoten. Ook de begraafplaatsen en de grond rond de monumenten gaan in de verkoop. Het vindt het beheer en onderhoud van de monumenten geen taak van de gemeente.

 • Werkplaats, Hoorn

  Herbestemming Noord Holland 2016 van start

  28 april 2016 -

  In de periode van juni t/m september 2016 organiseert Herbestemming NH innovatieve crossover sessies waarbij ontwerpende en creatieve disciplines en bewoners ideeën voor herbestemming van de geselecteerde gebouwen genereren. Er zijn verschillende bijeenkomsten met experts, bewoners en eigenaren waar ideeën voor nieuwe functies en mogelijkheden voor verduurzaming van de gebouwen worden gegenereerd.

 • St Jan, Roosendaal

  Rechter: eigenaar tast St Jan Roosendaal aan door verkeerd gebruik

  27 april 2016 -

  De rechtbank in Breda heeft uitspraak gedaan rondom een zaak die Stichting Beeld Roosendaal en Heemschut Brabant hadden aangespannen rondom schade die is veroorzaakt door het te intensieve gebruik van de St Jan in Roosendaal. De gemeente had het gebruik door de huidige eigenaar niet mogen gedogen, moet met de eigenaar in gesprek over het gebruik en moet handhavend optreden wanneer afspraken niet worden nageleefd.

 • Kattenslootbrug, Amsterdam

  Petitie tegen hotels in Amsterdamse brugwachtershuisjes

  27 april 2016 -

  In een online petitie spreken SP-gemeenteraadslid Tiers Bakker en de bewonersvereniging Ikbenamsterdam hun zorgen uit over het plan om brugwachtershuisjes te verbouwen tot kleine hotelkamers. Ze menen onder andere dat ‘de Amsterdammer’ geen rol speelt bij de herbestemming van de brugwachtershuisjes. Ook zou de gemeenschapsfunctie van de wachtershuisjes verdwijnen en strookt het niet met de hotelstop van de gemeente.

 • Fraterhuis, Reusel

  Fraterhuis Reusel aangewezen als gemeentelijk monument

  24 april 2016 -

  De Bedauxpanden aan de Groeneweg in Reusel krijgen afzonderlijk en als ensemble de gemeentelijke monumentenstatus. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Vorige week werd bekend dat in het Fraterhuis, één van die Bedauxpanden, de komende jaren statushouders worden gehuisvest.

 • Hervormde kerk, Oostwoud

  Twee kerken en een werkplaats geselecteerd voor Herbestemming NH 2016

  24 april 2016 -

  De Doopsgezinde Kerk Oosterend (Texel), de Hervormde Kerk Oostwoud en de werkplaats van Museumstoomtram Hoorn zijn geselecteerd voor deelname aan het programma van Herbestemming NH 2016. Van juni t/m september 2016 organiseert Herbestemming NH verschillende bijeenkomsten. Hier worden met experts, bewoners en eigenaren ideeën voor nieuwe functies en mogelijkheden voor verduurzaming van deze gebouwen gegenereerd.

Pagina's