Nieuws

 • De Tempelhof in Winssen

  Monumenten met bijbehorende inrichting op de kaart

  07 februari 2018 -

  Nederland heeft een aantal monumenten waarbij het gebouw en het interieur één geheel vormen: interieurensembles.Het gaat om kerken, buitenplaatsen, bestuursgebouwen, maar ook boerderijen en woonhuizen. In enkele gevallen is het samenspel zo bedacht en gemaakt, zoals Jachthuis Sint-Hubertus op de Veluwe. De architect ontwierp niet alleen het huis zelf, maar ook de meubels, het tafelzilver en de lampen. De meeste ensembles echter zijn in de loop der tijd gegroeid. Interieurensembles op de kaart In heel Nederland zijn interieurensembles te vinden. In overleg met de erfgoedsector heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ruim 70 voorbeelden uitgekozen. De verschillende soorten gebouwen uit allerlei historische perioden weerspiegelen de mensen die er woonden of werkten en leveren stuk...

 • Waterloopkundig laboratorium in Marknesse ontving vorig jaar instandhoudingssubsidie (foto Wouter van der Sar)

  Instandhoudingssubsidie 2018 aanvragen

  17 januari 2018 -

  Voor rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen eigenaren van 1 februari tot en met 31 maart 2018 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Online of op papier aanvragen Met de digitale subsidiemodule kunt u online subsidie aanvragen en indienen. Het systeem leidt u in elf stappen door de aanvraag en geeft uitleg bij de vragen. Ook de vereiste bijlagen dient u online in. Voor de online aanvraag heeft u DigiD nodig (voor particuliere eigenaren) of eHerkenning (voor bedrijven).Medewerkers van de InfoDesk kunnen zo nodig helpen bij het invullen van de aanvraag: 033-421 7 456 of info@cultureelerfgoed.nl. De digitale module, formulieren voor een aanvraag op papier, de vereiste modellen voor de meerjarenbegroting en andere...

 • Zendstation Nozema in Lopikerkapel kreeg in 2017 subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek

  369 subsidieaanvragen voor herbestemmingsprojecten ingediend

  04 januari 2018 -

  De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. In 2017 zijn 354 subsidieaanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming ingediend en 15 voor het nemen van wind- en waterdichtmaatregelen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verwerkt nu de subsidieverzoeken en beslist uiterlijk 28 februari 2018 over de aanvragen die om inhoudelijke redenen worden verleend of afgewezen. Verzoek om aanvulling ontvangen? Was uw aanvraag niet compleet? Dan ontvangt u deze maand een brief met het verzoek om de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren. Stuur de gevraagde gegevens zo snel mogelijk - maar uiterlijk 4 weken na ontvangst van de brief – naar ons toe.Heeft u...

Pagina's