Nieuws

 • Monumenten.nl gaat veranderen

  03 april 2019 -

  Na 18 jaar succesvolle samenwerking op Monumenten.nl, is het Restauratiefonds sinds 2 april regisseur en hoofdafzender geworden van Monumenten.nl. De informatie waar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed afzender van is, gaat over naar cultureelerfgoed.nl. Het gaat dan vooral om de dienstverlening met betrekking tot de subsidies en om de inhoudelijke kennis op het gebied van onderhoud en restauratie van rijksmonumenten. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed blijft belangrijke leverancier van kennis op Monumenten.nl Op Monumenten.nl blijft alle informatie over onderhoud, restauratie, verduurzaming en financiering gewoon beschikbaar, met een doorverwijzing naar cultureelerfgoed.nl of andere bronnen waar dat van toepassing is. Uit de bezoekcijfers (500.000 in 2018) blijkt dat de...

 • onderhoud_aan_theekoepel_kasteel_rozendaal.jpg

  Zondag 31 maart 2019 sluit de aanvraagperiode Instandhoudingssubsidie 2019

  27 maart 2019 -

  Bent u bezig met uw aanvraag voor instandhoudingssubsidie? Houd er dan rekening mee dat de laatste dag van de aanvraagperiode zondag 31 maart is. In het weekend is het kantoor van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gesloten en kunnen we geen aanvragen in ontvangst nemen. Dient u uw aanvraag via het digitale subsidieportaal in, dan moet deze vóór 1 april 2019 bij de RCE binnen zijn. De aanvraag kan niet via e-mail worden ingediend. Verstuurt u uw aanvraag met de post, zorg dan voor een poststempeldatum van uiterlijk 31 maart 2019. Wilt u zeker zijn van een poststempel binnen de termijn, dan is het verstandig de post aangetekend te versturen. Uw aanvraag afgeven bij de RCE in Amersfoort kan ook. Omdat het kantoor in het weekend gesloten is en omdat het gebouw geen brievenbus...

 • Aanvraag woonhuissubsidie voorbereiden

  06 maart 2019 -

  Particuliere eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten kunnen woonhuissubsidie aanvragen. Ze kunnen dat voor het eerst doen tussen 1 maart en 30 april 2020 voor gemaakte subsidiabele kosten in 2019. Verwacht u dat deze onderhoudskosten in 2019 € 70.000 of meer zullen zijn, dan kunt u uw subsidieaanvraag nu al voorbereiden. Zo moet u een inspectierapport op laten stellen. En u kunt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laten berekenen welke van de te maken kosten voor subsidie in aanmerking komen. De instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. Deze woonhuissubsidie is een tegemoetkoming in de instandhoudingskosten van rijksmonumenten met een woonfunctie. Op cultureelerfgoed.nl vindt u het dossier...

 • De watertoren in Stadskanaal, een rijksmonument uit 1935. Monumentnummer 516263. Foto: Beeldbank RCE

  Herbestemmingssubsidie 2018 verleend

  06 maart 2019 -

  Voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten heeft het ministerie van OCW in 2018 ruim 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is 1,7 miljoen euro bestemd voor onderzoek naar het herbestemmen van gebouwen met cultuurhistorische waarde en 700.000 euro voor maatregelen om deze wind- en waterdicht te maken. Aanvragers konden tot en met 30 november 2018 een subsidieverzoek doen. De aanvragen zijn de afgelopen weken beoordeeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op 28 februari 2019 zijn de definitieve besluiten verzonden naar de aanvragers. In totaal ontving de Rijksdienst 393 subsidieaanvragen voor 421 monumenten. 374 subsidieverzoeken kwamen binnen voor het instellen van een herbestemmingsonderzoek. Daarvan zijn er 267 gehonoreerd. Voor de wind- en...

Pagina's