Woonhuissubsidie vanaf 1 maart aanvragen

Straatbeeld Schouwen-Duiveland

Als particuliere eigenaar van een rijksmonumentaal woonhuis kunt u vanaf 1 maart tot en met 30 april subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten die u in 2023 gemaakt hebt. Het digitaal aanvraagportaal is vanaf 1 maart beschikbaar. De woonhuissubsidie is bedoeld voor onderhoud en restauratie aan monumentale onderdelen van uw rijksmonument.

De subsidie bedraagt 38% van de subsidiabele kosten die zijn gemaakt in het voorgaande kalenderjaar. Subsidiabele kosten zijn kosten voor werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen die nodig zijn voor onderhoud en herstel van een rijksmonument.

U kunt geen subsidie aanvragen voor werkzaamheden die bedoeld zijn voor comfortverbetering, verfraaiing, reconstructie, verduurzaming of veranderd gebruik. 

Naar boven