Duurzaamheidssubsidies vanaf 1 januari 2024 toegankelijker gemaakt voor monumenteigenaren

Voorzetbeglazing

Monumenten verduurzamen vraagt altijd om een zorgvuldige afweging tussen cultuurhistorische waarden en de beoogde verduurzamings­maatregelen en -materialen. Niet alles dat in een doorsneewoning wordt doorgevoerd, kan in een monument worden toegepast. Per 1 januari 2024 zijn de isolatievoorwaarden specifiek voor monumenten aangepast, waardoor monumenteigenaren beter van de duurzaamheidssubsidies gebruik kunnen maken.

Monumenten voldeden vaak niet aan de gestelde minimale isolatiewaarden en konden om die reden geen aanspraak maken op de subsidieregelingen verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) en de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Om deze subsidieregelingen beter toegankelijk te maken voor monumenteigenaren, zijn de minimale isolatiewaarden voor monumenten verlaagd.

Toegankelijker

Monumenten konden tot-nog-toe vaak niet voldoen aan gestelde isolatie-eisen. Zo hebben de meeste monumenten bijvoorbeeld geen spouwmuur, mag er geen buitengevelisolatie worden aangebracht en kan dubbel of triple glas niet toegepast worden vanwege de monumentale waarde.

Voor monumenten zijn in de nieuwe voorwaarden van de SVVE en de ISDE (per 1 januari 2024) de minimale isolatiewaarden verlaagd voor dakisolatie, zolder- of vlieringisolatie, gevelisolatie en vensters. Voor vensterisolatie betekent dit dat er met subsidie gebruik gemaakt kan worden van dun dubbelglas, gelaagd glas of vacuümglas. Ook is voorzetbeglazing voortaan subsidiabel. De vereiste dikte voor gevel- en dakisolatie was voor monumenten vaak niet passend te krijgen. Onder de nieuwe voorwaarden is dit naar beneden bijgesteld. Met deze wijzigingen van de SVVE en de ISDE kan er een grote stap gezet worden in de verduurzaming van monumenten in Nederland.

Meer over de voorwaarden, minimale isolatiewaarden en -oppervlaktes voor monumenten op de betreffende websites van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Voorwaarden isolatiemaatregelen voor monumenten SVVE- 2024
Voorwaarden isolatiemaatregelen voor monumenten ISDE - 2024

Naar boven