U bent hier

Rijksmonument

Heeft u een rijksmonument?

Nederland heeft bijna 62.000 rijksmonumenten. Dit zijn gebouwen of andere objecten die om hun nationale cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd monument.
Ze zijn te vinden in het monumentenregister

Zijn er subsidies of financiële regelingen voor rijksmonumenten?

Woonhuissubsidie
Heeft uw rijksmonument heeft een woonfunctie? Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag.
Deze subsidie vraag u aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Instandhoudingssubsidie
Bent u eigenaar van een rijksmonument dat geen woonfunctie heeft? Ieder jaar kunt u van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.
Deze subsidie vraag u aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ook provincies hebben budget beschikbaar voor instandhouding. Neem daarvoor contact op met uw provincie.

Goedkoop lenen bij het Restauratiefonds
Als u binnenkort een rijksmonument gaat restaureren en/of onderhouden, komt u in veel gevallen in aanmerking voor een laagrentende Restauratiefonds-hypotheek. U leent tegen een lage rente vanaf 1% voor eigenaar-bewoners en u kunt 100% van de instandhoudingskosten financieren.
Deze lening vraagt u aan bij het Restauratiefonds

Wat mag er wel en niet?

Bij onderhoud en restauratie van uw monument krijgt u te maken met een aantal wetten en regels. De monumentenzorg is wettelijk geregeld in de Erfgoedwet. Het soort monument bepaalt onder meer welke wetten en regels er voor u als eigenaar gelden. Meestal krijgt u dan te maken met de omgevingsvergunning die geregeld is binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). U hoeft maar één vergunning aan te vragen voor al uw werkzaamheden. U hebt bovendien een vast aanspreekpunt: uw gemeente.

Uitgangspunt: bij wijziging aan monument vergunning nodig
Over het algemeen geldt dat u voor iedere wijziging aan uw beschermde monument een omgevingsvergunning nodig hebt. Voor sloopwerk, het verplaatsen of verbouwen van uw monument zult u daar ongetwijfeld bij stilstaan. Maar ook voor bijvoorbeeld het schilderen van de gevel in een andere kleur of het vervangen van historisch glas in een raam hebt u een vergunning nodig.
De omgevingsvergunning vraagt u aan via het omgevingsloket online

Aanvraag ingediend, en dan?
Uw aanvraag komt terecht bij de instantie die het besluit neemt over uw vergunning. Dat is bijna altijd de gemeente. Voor eenvoudige aanvragen, vaak voor kleinere werkzaamheden, krijgt u binnen 8 weken reactie. Complexere aanvragen verlopen via de uitgebreide procedure en nemen maximaal 6 maanden in beslag; het beoordelen kost meer tijd en de gemeente wint advies in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na bekendmaking van de toegekende vergunning kan een belanghebbende binnen zes weken bezwaar of beroep aantekenen.

Wat is mogelijk zonder vergunning?
Kleine en reguliere onderhoudswerkzaamheden kunt u zonder vergunning uitvoeren.
Lees op de pagina vergunningvrij bouwen meer hierover

Vergunningcheck
Gebruik de vergunningcheck om te controleren of u een omgevingsvergunning of watervergunning nodig hebt of een melding moet doen.
De vergunningcheck doet u hier

Ik wil mijn monument verduurzamen

Monumenten zijn gebouwen die bewezen hebben dat ze duurzaam zijn. Toch zijn ze niet altijd comfortabel. Gelukkig kunt u op veel eenvoudige manieren snel energie besparen; door bijvoorbeeld energiezuinige verlichting te gebruiken, de cv goed in te regelen en veelal door tochtstrips te gebruiken.
Tips bij kleine maatregelen

Heeft u grotere plannen op het gebied van verduurzaming? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-Lening. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. U vraagt de lening aan op basis van de investeringen in energiebesparende maatregelen. U leent tegen een lage rente: 3% onder de marktrente (met een minimum van 1,0% voor eigenaar-bewoners)
Deze lening vraagt u aan bij het Restauratiefonds

Een blauw-wit schildje op uw monument

Het bekende blauwwitte schildje dat op veel rijksmonumenten te vinden is, is in 1954 bedacht tijdens de Haagse Conventie met als doel om in tijden van oorlog en bezetting cultureel erfgoed beter te kunnen beschermen. Niet alle rijksmonumenten hebben zo’n schildje. Omdat veel monumenteneigenaren wel behoefte hebben aan een (h)erkenningsteken heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met de ANWB een nieuw wit-oranje schildje gemaakt.
Dit schildje kan besteld worden op de website van de ANWB

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

Bedankt voor uw terugkoppeling.