U bent hier

Rijksmonument

Wat is een rijksmonument

Nederland heeft bijna 62.000 rijksmonumenten. Dit zijn gebouwen of andere objecten die om hun nationale cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd monument. Ze zijn te vinden in het monumentenregister. Iets meer dan de helft is een woonhuis.

Monumentenregister

Bent u in het bezit van een oud pand, een aanleg of een terrein, maar weet u niet of het de status van een rijksmonument heeft? Raadpleeg het Monumentenregister.

Financiële regelingen

Subsidie

Voor circa 25.000 rijksmonumenten die geen woonhuizen zijn, zoals kerken, kastelen en molens kunnen eigenaren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een instandhoudingssubsidie aanvragen. Deze instandhoudingssubsidie richt zich op het in goede staat houden van monumenten. Dankzij de subsidie is planmatig onderhoud mogelijk en worden dure en ingrijpende restauraties in de toekomst voorkomen.

Daarnaast heeft de Eerste Kamer op 18 december 2018 ingestemd met een nieuwe instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten, kortweg de woonhuissubsidie. Deze regeling wordt naar verwachting in januari 2019 van kracht. De eerste mogelijkheid om bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een aanvraag te doen is tussen 1 maart en 30 april 2020.

Ook provincies hebben budget beschikbaar voor instandhouding. Voor aanschaf van een rijksmonument is vanuit de overheid geen subsidie beschikbaar.

Restauratiefonds-hypotheek voor woonhuizen

Eigenaren van een rijksmonumentaal woonhuis kunnen bij het Nationaal Restauratiefonds tegen lage rente een Restauratiefonds-hypotheek en/of een Duurzame Monumentenlening aanvragen.

 

Monumentenbord

Het oranje-witte Rijksmonumentenbord of Gemeentelijke monumentenbord markeert voor iedereen zichtbaar de monumenten van Nederland. Als eigenaar van een monument kunt u het bord op vrijwillige basis aanschaffen. Het is verkrijgbaar in 3 formaten en is gemakkelijk te bevestigen. De productie en distributie van het monumentenbord is uitbesteed aan de ANWB.

Monumentenbordje bestellen

Blauw-wit schildje

Veel mensen denken dat een rijksmonument herkenbaar is aan het blauw-witte schildje. Dit schildje is echter bedoeld als kenmerk van gebouwen die in tijden van bijvoorbeeld oorlog beschermd moeten worden. Zo kan een modern pand waarin een waardevol archief zit ook een schildje dragen. Als eigenaar van een rijksmonument kunt u het blauw-witte schildje niet aanvragen.

Wijzigen, verbouwen, restaureren?

Heeft u plannen met uw monument, raadpleeg dan altijd eerst de gemeente. In veel gevallen heeft u een Omgevingsvergunning nodig. De bescherming van de monumentenstatus gaat niet alleen over de buitenkant. De vergunningplicht geldt voor het monument als geheel. 

Lees meer over wetten en regels

Erfgoedwet en Omgevingswet:

De Erfgoedwet heeft sinds 1 juli 2016 de Monumentenwet 1988 vervangen.

Wat dit betekent voor eigenaren van een rijksmonument - in het kort:

  • Instandhouding: de huidige subsidiebepalingen voor de instandhouding van monumenten worden inhoudelijk niet gewijzigd. De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is rechtstreeks op de Erfgoedwet gebaseerd en vervangt het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013).
  • Aanwijzing: de huidige praktijk en de criteria voor aanwijzing van rijksmonumenten blijven gelijk; ook in de toekomst komen er slechts een beperkt aantal rijksmonumenten bij.
  • Bescherming: voor de bescherming van rijksmonumenten blijft veel hetzelfde. Wat wel verandert: de vergunningverlening voor archeologische rijksmonumenten gaat in 2021 over naar de Omgevingswet.
  • Ensembles en interieurs: in de Erfgoedwet staan geen veranderingen voor ensembles die bestaan uit rijksmonumenten en voor interieurs van rijksmonumenten. Interieurs worden zodoende niet apart beschermd.

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

Bedankt voor uw terugkoppeling.