Woonhuissubsidie

Woont u in een rijksmonument? Dan komen uw kosten voor instandhouding in aanmerking voor woonhuissubsidie. Deze subsidie vraagt u van 1 maart tot en met 30 april aan over de gemaakte kosten van het vorige jaar. Heeft u uw aanvraag voor 2021 al voorbereid?

Wat is woonhuissubsidie?

Bent u de eigenaar van een monument met woonfunctie? Dan kunt u woonhuissubsidie aanvragen voor de instandhouding van de monumentale onderdelen van uw monument. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn herstel van de fundering, het vervangen van voeg- of metselwerk aan de gevel of monumentale schilderwerkzaamheden. 

U vraagt de subsidie aan van 1 maart tot en met 30 april, over de kosten gemaakt in het voorgaande jaar. Voor de kosten die u in 2020 maakt, vraagt u dus tussen 1 maart en 30 april in 2021 subsidie aan.

Infographic woonhuissubsidie
Afbeelding
Onderzoek

Hulp bij uw aanvraag

Wilt u woonhuissubsidie aanvragen over uw gemaakte kosten? Er zijn verschillende hulpmiddelen die het aanvragen van subsidie makkelijker maken, zoals een checklist en een samenvatting.

Checklist aanvraag subsidie

Deze checklist laat zien wat u nodig heeft om subsidie aan te vragen. 

Samenvatting subsidiabele kosten

In deze samenvatting leest u voor welke kosten u subsidie kunt aanvragen en voor welke kosten niet.

Afbeelding
Financiering

Aanvraagportaal

U dient uw aanvraag digitaal in via het aanvraagportaal. Het portaal is beschikbaar van 1 maart tot en met 30 april. Hoe het portaal eruit komt te zien en wat u in moet vullen, laten we zien aan de hand van een instructiefilmpje. U kunt de video vanaf eind februari bekijken als voorbereiding op uw aanvraag.

Afbeelding
Verhalen

Ontvang updates over subsidie

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief Woonhuiseigenaren van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze nieuwsbrief verschijnt met regelmaat en geeft updates over de subsidies, maar in de toekomst ook over het verduurzamen van een woning.

Woonhuisdossier

Welke kosten?

U vraagt de subsidie aan voor instandhoudingswerkzaamheden zoals onderhoud of restauratie. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bekijkt u een overzicht.

Afbeelding
Restauratie

Hoeveel subsidie?

De subsidie werkt niet met een minimum- of maximum bedrag. Het bedrag dat u ontvangt, bedraagt 38% van de instandhoudingskosten die voor subsidie in aanmerking komen.

Meer financiële mogelijkheden

Als u een monumentaal pand bezit, krijgt u net als bij een regulier pand, te maken met onderhoudskosten en mogelijk ook met restauratie- en of verduurzamingskosten. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze kosten te financieren. Wij onderscheiden hierin leningen - hypotheken en subsidies.

Benieuwd naar ervaringen van anderen?

Of u nu een monumenteigenaar of specialist bent. In Monumenten Community helpt iedereen elkaar met het maken van de juiste keuzes.

Harry Kers

Wilt u meer weten over de financiering van restauratie, onderhoud of verduurzaming van uw monument? Neem dan contact op met Harry Kers, accountmanager Restauratiefonds, regio Utrecht, Gelderland en een aantal Stadsherstelorganisaties.
Harry Kers
Naar boven