Instandhoudingssubsidie

Bent u eigenaar van een rijksmonument zonder woonfunctie? Vraag dan van 1 februari tot en met 31 maart voor uw onderhoudskosten instandhoudingssubsidie aan. Heeft u uw aanvraag voor 2021 al voorbereid?

Wat is instandhoudingssubsidie?

De instandhoudingssubsidie wordt ook wel de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) genoemd. De subsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. U komt in aanmerking voor deze subsidie als u eigenaar bent van een rijksmonument zonder woonfunctie zoals een molens, kerk of fabriek. Heeft u een groen en archeologisch monument? Dan valt u ook onder deze regeling. Heeft uw rijksmonument een woonfunctie? Lees dan meer over de Woonhuissubsidie.

De instandhoudingssubsidie vraagt u jaarlijk aan van 1 februari tot en met 31 maart.

Geuzenkerk Brielle
Afbeelding
Doe wel doe niet lijst

Uitvoeringsrichtlijnen

Als u instandhoudings-subsidie ontvangt, bent u mogelijk verplicht om het onderhoud volgens de uitvoeringsrichtlijnen uit te laten voeren. In het subsidiebesluit dat u  ontvangt wordt verteld of en aan welke richtlijnen het onderhoud in uw geval moet voldoen.

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) beheert de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen zoals die worden vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

Afbeelding
Onderzoek

Welke kosten zijn subsidiabel?

Alleen de kosten voor de werkzaamheden voor regulier onderhoud aan uw monument, zoals schilderwerk of plaatselijk herstel van houtwerk komen in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie.

Wilt u weten of uw plan in aanmerking komt voor deze subsidie? In de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten staat omschreven welke werkzaamheden wel en niet in aanmerking komen.

Afbeelding
Financiering

Vraag aan: online of op papier

U vraagt deze subsidie digitaal of op papier aan tussen 1 februari en 31 maart. Vanaf begin januari vindt u op de pagina Instandhoudingssubsidie aanvragen de digitale module en de formulieren.

Let op: verstuur uw aanvraag niet voor 1 februari. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed neemt deze namelijk niet in behandeling. Ook mag u op het moment van de aanvraag nog niet zijn begonnen met de werkzaamheden.

Dossier instandhoudingssubsidie

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor eigenaren van een rijksmonument zonder woonfunctie. Lees op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed welke monumenten en eigenaren een uitzondering op deze regel zijn.

Afbeelding
Doe wel doe niet lijst

Uw aanvraag voorbereiden

Een begrotingsmodel, een inspectierapport en foto’s zijn onderdeel van het aanvragen van de instandhoudingssubsidie. Wilt u weten hoe u uw aanvraag zo goed mogelijk voorbereid? Bekijk dan de tips op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Praktische tips voor onderhoud

Een historisch panden hebben meer aandacht nodig op het gebied van onderhoud. We geven u graag tips om de daken, vloeren en kozijnen van uw pand in goede staat te houden. 

Verhalen uit de praktijk

Benieuwd naar ervaringen van anderen?

Of u nu een monumenteigenaar of specialist bent. In Monumenten Community helpt iedereen elkaar met het maken van de juiste keuzes.

Remco Vos

Wilt u meer weten over de financiering van restauratie, onderhoud of verduurzaming van uw monument? Neem dan contact op met Remco Vos, accountmanager Restauratiefonds, regio Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.
Remco Vos
Naar boven