U bent hier

Uitvoering

Directievoering

Wanneer de architect of bouwkundig adviseur de directie voert, heeft hij/zij de regie over het bouwproces. Hiermee wordt u zorg uit handen genomen. Toch is het aan te raden om als eigenaar mee te blijven kijken; houd hierbij de uitgangspunten in uw achterhoofd die in stap 1 zijn geformuleerd, zoals de onderdelen van uw pand van hoge cultuurhistorische waarde waar zuinig mee moet worden omgesprongen. Houd ook in de gaten dat de gemaakte keuzes tijdens de planvorming (conserveren, repareren of vernieuwen) worden nageleefd. In de uitvoeringsfase is het namelijk nogal eens nodig om de plannen bij te stellen.

Verzekering

Het is raadzaam uw verzekeringen goed te controleren. Tijdens de restauratie is een CAR-verzekering aan te raden. Deze verzekering dekt veel voorkomende risico’s tijdens een restauratie.

Bouwoverleg

Tijdens de uitvoering komen de betrokken partijen regelmatig bij elkaar om de voortgang te bespreken. Bij grotere projecten is het gebruikelijk om eens in de maand een bouwvergadering en werkbesprekingen te hebben. In het geval van subsidie kunnen de provincie of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hier gesprekspartners in zijn. Ook hier geldt weer: wees als opdrachtgever alert. Laat u goed adviseren en houd de oorspronkelijke uitgangspunten in de gaten. Zorg dat werkafspraken en mogelijke wijzigingen in de uitvoering goed worden vastgelegd. Vaak zijn betrokken partijen geneigd om de werkzaamheden groter te maken dan noodzakelijk is. Houd dan ook in de gaten dat er niet meer wordt gedaan dan nodig is; liever een zorgvuldig uitgevoerd partieel herstel dan snel alles vernieuwd.

Onverwachte keuzes

In de uitvoering is het belangrijk om korte lijnen te hebben met degene die het budget beheert. Het kan voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan. Welke ruimte biedt het budget? Moeten andere werkzaamheden komen te vervallen? Wat voor keuzes maak je dan? Wat als er toch monumentale waarden worden aangetast? Een voorbeeld: in uw pand zit een monumentale houten vloer, die moet worden hersteld. Er blijkt echter houtrot in de vloer te zitten, dus er moet een groot deel worden vervangen. Dit is niet conform de afgegeven omgevingsvergunning. Neem in dit geval contact op met de afdeling toezicht van de gemeente.

Bouwhistorisch onderzoek

Tijdens de uitvoering vindt soms aanvullend bouwhistorisch onderzoek plaats. Als u bijvoorbeeld voorzetwanden en verlaagde plafonds laat verwijderen, komen daar vaak verborgen details achter tevoorschijn die een verhaal vertellen over de geschiedenis van uw pand. Soms kan het wenselijk zijn om aan de hand van nieuwe inzichten het verbouwingsplan tussentijds aan te passen.

De gemeente als toezichthouder

Het is de taak van de gemeente om toezicht te houden en te controleren of de plannen worden uitgevoerd conform de verleende vergunning. Vaak wordt dit ervaren als een ‘vervelende’ controle. Toch is het een voordeel. De medewerker van de afdeling toezicht van de gemeente kan u helpen om te beoordelen of het werk de kwaliteit heeft die u mag verwachten. In sommige gemeenten wordt dit toezicht uitgevoerd door een omgevingsdienst.

Oplevering

Als alle werkzaamheden zijn voltooid, is het tijd voor de oplevering. Dit is juridisch een belangrijk moment. Nu beoordeelt u of uw aannemer al het werk naar behoren heeft gedaan. Als u subsidie ontvangt is dit ook noodzakelijk voor uw subsidieverantwoording en de subsidietoetsing. U kunt van tevoren met de aannemer afspreken dat hij/zij een opleveringsdocument levert. Bij complexere projecten is de gemeente ook betrokken bij de oplevering om te beoordelen of alles goed is gegaan.