CAR-verzekering

Tijdens een restauratie zijn er werkzaamheden met risico's die niet gedekt worden door uw ‘gewone’ opstalverzekering of aansprakelijkheidsverzekering. De Construction All Risk (CAR) verzekering biedt dekking tegen de schade die tijdens onderhoud of restauratie wordt aangericht. Waarom sluit u deze verzekering af?

Afbeelding
Monument zoeken

Waarom een CAR-verzekering?

Een standaard opstalverzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt het risico van (ver)bouwwerkzaamheden niet
Een CAR-verzekering is een verzekering die de materiële schade dekt die ontstaat tijdens de bouw of montage van gebouwen, wegen, bruggen en installaties. Denk hierbij aan schade door een brand, storm of diefstal. Maar ook aan schade die ontstaat door een bouwfout, ontwerpfout of constructiefout. Met de CAR-verzekering zijn alle medewerkers op de bouwplaats zijn verzekerd.

Dekking bij schade tijdens het uitvoeren van werkzaamheden aan uw monument
Tijdens de restauratie van uw monument kan er materiële schade ontstaan aan het werk als gevolg van brand, diefstal, vandalisme, storm, ondeskundig handelen en gebrekkige bouwmaterialen. Soms is er dekking nodig bij schade aan naastgelegen panden als gevolg van afgewaaide nieuwe dakpannen, een omgevallen bouwhek of trillingsschade als gevolg van heiwerk. Ook is er soms dekking nodig voor persoonlijk letsel bij de uitvoering van de restauratie.

Afbeelding
Financiering

Tips voor het afsluiten van uw CAR-verzekering

 • Het transportrisico naar de bouwplaats is op een CAR-verzekering meestal niet verzekerd. Spreek duidelijk met uw aannemer of leverancier af wie verantwoordelijk is voor transportschades.
 • Teken altijd voor ontvangst bij aflevering van materialen en vraag om een kopie van dit document, zodat u kunt aantonen welke materialen wel/niet aanwezig waren op het bouwterrein in geval van schade.
 • Verplicht uw aannemer aan dezelfde voorwaarden van de diefstaldekking te voldoen, zoals omschreven in de polis van de CAR-verzekering.
 • Zorg dat uw aannemer zorgvuldig handelt tijdens zijn werkzaamheden. Bijvoorbeeld met passende blusmiddelen bij brandgevoelige activiteiten.
 • Vergelijk altijd de overeenkomst en algemene voorwaarden van uw aannemer met die van uw CAR-verzekering. Maak goede afspraken over de verschillen en/of afwijkingen en leg deze schriftelijk vast.
 • Merkelijke schuld of nalatigheid is uitgesloten van de verzekering. Leg daarom goed vast dat schade veroorzaakt door toedoen of nalaten van de aannemer voor zijn rekening is.
 • Laat een kopie van uw CAR-verzekering door alle aannemers op alle pagina’s paraferen en ondertekenen, zodat deze op de hoogte zijn van alle voorwaarden.
Afbeelding
Lijst plantoetsing

Wie sluit de verzekering af, u of de aannemer?

Met een CAR-verzekering bent u verzekerd voor schade veroorzaakt door bouw- en verbouwwerkzaamheden. U kiest voor een doorlopende verzekering of voor de duur van één bouwproject. Als uw aannemer u vertelt dat de CAR-verzekering geregeld is, vraag dan een kopie van de polis. Zo ziet u voor welke rubrieken er dekking is en hoe groot het eigen risico van de aannemer is. Als het eigen risico van de aannemer erg hoog is, loopt u als eigenaar alsnog een risico indien er zich een calamiteit voor doet.

Wanneer sluit u de verzekering zelf af?

 • Als er meerdere uitvoerders zijn.
 • Als u zelf werkzaamheden uitvoert en/of verschillende onderaannemers aanstuurt. Als eigenaar van de polis weet u zeker dat alle betrokkenen op de polis zijn gedekt en dat hierover geen discussie ontstaat.
 • Als werkzaamheden schade kunnen toebrengen aan buren: omwonenden komen in eerste instantie naar u als eigenaar. 
 • Als u twijfelt aan de financiële situatie van de aannemer. Als de aannemer tijdens de restauratie failliet gaat, kan een door hem afgesloten CAR-verzekering in de failliete boedel vallen. 

Deze verzekering is een verplichting als aan u een Restauratiefonds-hypotheek van het Nationaal Restauratiefonds verstrekt wordt.

Veelgestelde vragen

 • 'Moet ik mij extra verzekeren wanneer ik mijn pand ga verbouwen of restaureren?'

  Wij leggen deze vraag voor aan Donatus Verzekeringen, de verzekeraar die gespecialiseerd is in het verzekeren van monumenten.

  ‘Een verbouwing of renovatie kan leiden tot een verhoogd risico voor het gebouw en voor de eigenaar. Schade aan het gebouw door de verbouwing is niet verzekerd via de opstalverzekering. Het is verstandig om voor de start van de werkzaamheden contact te zoeken met de verzekeraar. De verzekeraar kan dan gedurende de verbouwing de premie verhogen, preventieve maatregelen eisen en/of tijdelijk de dekking beperken. Donatus kan in zo’n geval advies geven over een passende Constructie All Risks verzekering, de CAR-verzekering. Die kan de schade dekken, die ontstaat als gevolg van de werkzaamheden. Veel aannemers hebben zo’n verzekering, maar wij vinden het vaak verstandig wanneer een eigenaar die verzekering zelf afsluit. Zeker wanneer die eigenaar ook zelf klussen gaat uitvoeren. Vergeet dan niet korting te vragen bij de aannemer, omdat de kosten voor de CAR-verzekering niet meegenomen hoeven te worden in de aanneemsom.’

 • 'Waar moet ik op letten wanneer ik een monumentenverzekering afsluit?'

  Wij leggen deze vraag voor aan Donatus Verzekeringen, de verzekeraar die gespecialiseerd is in het verzekeren van monumenten.

  ‘De dekking is belangrijk, er kan snel sprake zijn van onderverzekering, maar soms ook van oververzekering. Monumentale gebouwen zijn uniek en zijn het waard om goed verzekerd te worden. Let hierbij op dat de dekking (verzekeringsvoorwaarden) afgestemd is op het pand.  Het verzekeren van ornamenten stucplafonds tegen waterschade is verstandig, terwijl voor eenvoudige objecten waar het risico van waterschade zich niet voordoet, met een brand- stormdekking kan worden volstaan. Bekijk ook goed de herbouwwaarde als basis voor de verzekering. Dit is het bedrag dat nodig is om het monument in dezelfde staat (constructie, bouwmateriaal en indeling) en op dezelfde plaats te herbouwen. De herbouwwaarde is de basis voor de verzekerde som. De herbouwwaarde van een monument is van heel andere orde en hoger dan van een nieuwbouwwoning. In Nederland baseren verzekeraars zich op de CBS-woningindex, maar die is gebaseerd op nieuwbouwwoningen. Voor monumenten geldt een heel ander verhaal. Daarom werken wij met onze eigen monumenten-index, waarin wij rekening houden met prijsstijgingen van de te gebruiken authentieke materialen en de loonkosten van de vakmensen. Donatus beschikt over een eigen technische buitendienst, die de gebouwen taxeert. Mede op basis van deze taxatie wordt de verzekerde som bepaald. Binnen deze verzekerde som doet Donatus geen beroep op onderverzekering. Bij de inspectie/taxatie kan Donatus preventie-adviezen geven of eisen stellen aan het te verzekeren gebouw. Dit taxatierapport met de herbouwwaardeverklaring is overigens ook te gebruiken ter ondersteuning van de aanvraag van een SIM subsidie.

  Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, punt wil ik nog wijzen op de aansprakelijkheidsverzekering als eigenaar van een monument. Stel dat iemand letsel oploopt omdat er een dakpan van het dak valt, dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk zijn. ‘

 • 'Wat maakt het verzekeren van een monumentaal gebouw anders dan voor een nieuw pand?'

  Wij leggen deze vraag voor aan Donatus Verzekeringen, de verzekeraar die gespecialiseerd is in het verzekeren van monumenten.

  ‘De dekking is belangrijk, er kan snel sprake zijn van onderverzekering, maar soms ook van oververzekering. Monumentale gebouwen zijn uniek en zijn het waard om goed verzekerd te worden. Let hierbij op dat de dekking (verzekeringsvoorwaarden) afgestemd is op het pand.  Het verzekeren van ornamenten stucplafonds tegen waterschade is verstandig, terwijl voor eenvoudige objecten waar het risico van waterschade zich niet voordoet, met een brand- stormdekking kan worden volstaan. Bekijk ook goed de herbouwwaarde als basis voor de verzekering. Dit is het bedrag dat nodig is om het monument in dezelfde staat (constructie, bouwmateriaal en indeling) en op dezelfde plaats te herbouwen. De herbouwwaarde is de basis voor de verzekerde som. De herbouwwaarde van een monument is van heel andere orde en hoger dan van een nieuwbouwwoning. In Nederland baseren verzekeraars zich op de CBS-woningindex, maar die is gebaseerd op nieuwbouwwoningen. Voor monumenten geldt een heel ander verhaal. Daarom werken wij met onze eigen monumenten-index, waarin wij rekening houden met prijsstijgingen van de te gebruiken authentieke materialen en de loonkosten van de vakmensen. Donatus beschikt over een eigen technische buitendienst, die de gebouwen taxeert. Mede op basis van deze taxatie wordt de verzekerde som bepaald. Binnen deze verzekerde som doet Donatus geen beroep op onderverzekering. Bij de inspectie/taxatie kan Donatus preventie-adviezen geven of eisen stellen aan het te verzekeren gebouw. Dit taxatierapport met de herbouwwaardeverklaring is overigens ook te gebruiken ter ondersteuning van de aanvraag van een SIM subsidie.

  Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, punt wil ik nog wijzen op de aansprakelijkheidsverzekering als eigenaar van een monument. Stel dat iemand letsel oploopt omdat er een dakpan van het dak valt, dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk zijn. ‘

Benieuwd naar ervaringen van anderen?

Of u nu een monumenteigenaar of specialist bent. In Monumenten Community helpt iedereen elkaar met het maken van de juiste keuzes.

Een van de medewerkers uit het team Klantadvies van Donatus

Bel 073-5221700 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur of gebruik de knop om te mailen:
Désirée Stikkers

Korting op uw CAR-verzekering

Bent u klant van het Restauratiefonds? Dan kunt u bij Donatus Verzekeringen rekenen op aantrekkelijke korting.

Naar boven