Opstalverzekering

Ook door brand, bliksem of storm kan er schade aan uw monument ontstaan. Deze risico’s verzekert u met een opstalverzekering. Elke huiseigenaar sluit een dergelijke verzekering af, maar voor u als monumenteigenaar zijn er meer aandachtspunten. 

Afbeelding
Onderzoek

Herbouwwaarde bij een monument

Bij een opstalverzekering is de herbouwwaarde van uw monument belangrijk. Dat is het bedrag dat u nodig hebt om het monument opnieuw te bouwen. Als het niet gaat om een monument dan geeft de herbouwwaardemeter uitsluitsel. Deze gaat uit van standaardbouw. Uw monument heeft bijzondere kenmerken waardoor u meestal een taxatierapport laat maken voor de herbouwwaarde. De herbouwwaarde van een monument is vaak hoger dan van een gewoon huis van dezelfde grootte. Is er schade, dan kan het ook flink meer kosten. Hierdoor is de premie voor een opstalverzekering vaak duurder dan bij een normale woning.

Afbeelding
Monument zoeken

Als u schade heeft aan uw monument

Uw pand is deels verloren gegaan
In overleg met de monumentenambtenaar van uw gemeente bekijkt u wat u gaat herstellen of reconstrueren en wat aanvaardbaar herstel van de schade is in de vorm van nieuwbouw. Als eigenaar bent u verplicht er alles aan te doen om de monumentale waarde van het pand te behouden. Uw opstalverzekering dekt het herstel van de monumentale waarden.

Uw monument is zo ver verloren gegaan dat er geen monumentale waarden meer zijn
Er hoeft geen verzekering te worden afgesloten voor de totale herbouwwaarde van het monument. Als het historische materiaal en de onderdelen die samen het object vormden helemaal verloren zijn gegaan, is de waarde er vanuit het oogpunt van monumentenzorg niet meer. Als er geen sprake meer is van monumentale waarde, dan zal een procedure tot beëindiging van de bescherming volgens de Erfgoedwet worden gestart. Voor de sloop van de restanten is altijd een vergunning nodig.

Afbeelding
Doe wel doe niet lijst

Vorkclausule

Hierbij verzekert u niet de gehele herbouwwaarde van het monument, maar het bedrag dat nodig is om uw pand bij gedeeltelijke schade te herstellen. Als het pand helemaal verloren is gegaan, dan krijgt u een bedrag dat voldoende moet zijn om het pand te herbouwen. Bij het volledig verliezen van het monument, kiest u dan niet voor herbouw.

Afbeelding
Tips

Tips voor het afsluiten

 • Zorg ervoor dat de verzekeraar weet dat het om een monument gaat.
 • Laat de verzekeraar een clausule opnemen waarin staat dat de eventuele hogere herstelkosten als gevolg van de monumentale status ook gedekt zijn.
 • Laat een bouwhistorisch onderzoek uitvoeren. Een bouwhistorisch rapport geeft u inzicht in de monumentale waarden van uw monument en helpt uw verzekeraar bij het vaststellen van het te verzekeren bedrag.

Ook interessant voor u

Ervaring van anderen

Marike en Thijs hadden in 2019 een flinke lekkage 'Via mijn ouders kwamen we terecht bij Donatus'

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Voor bijna elke wijziging aan een beschermd monument heeft u een omgevingsvergunning nodig. Niet alleen voor een grote verbouwing, maar ook voor een eenvoudige schilderklus. Check hier of u een vergunning nodig heeft en bereid u voor op de aanvraag.

Verhalen uit de praktijk

Veelgestelde vragen

 • 'Waar moet ik op letten wanneer ik een monumentenverzekering afsluit?'

  Wij leggen deze vraag voor aan Donatus Verzekeringen, de verzekeraar die gespecialiseerd is in het verzekeren van monumenten.

  ‘De dekking is belangrijk, er kan snel sprake zijn van onderverzekering, maar soms ook van oververzekering. Monumentale gebouwen zijn uniek en zijn het waard om goed verzekerd te worden. Let hierbij op dat de dekking (verzekeringsvoorwaarden) afgestemd is op het pand.  Het verzekeren van ornamenten stucplafonds tegen waterschade is verstandig, terwijl voor eenvoudige objecten waar het risico van waterschade zich niet voordoet, met een brand- stormdekking kan worden volstaan. Bekijk ook goed de herbouwwaarde als basis voor de verzekering. Dit is het bedrag dat nodig is om het monument in dezelfde staat (constructie, bouwmateriaal en indeling) en op dezelfde plaats te herbouwen. De herbouwwaarde is de basis voor de verzekerde som. De herbouwwaarde van een monument is van heel andere orde en hoger dan van een nieuwbouwwoning. In Nederland baseren verzekeraars zich op de CBS-woningindex, maar die is gebaseerd op nieuwbouwwoningen. Voor monumenten geldt een heel ander verhaal. Daarom werken wij met onze eigen monumenten-index, waarin wij rekening houden met prijsstijgingen van de te gebruiken authentieke materialen en de loonkosten van de vakmensen. Donatus beschikt over een eigen technische buitendienst, die de gebouwen taxeert. Mede op basis van deze taxatie wordt de verzekerde som bepaald. Binnen deze verzekerde som doet Donatus geen beroep op onderverzekering. Bij de inspectie/taxatie kan Donatus preventie-adviezen geven of eisen stellen aan het te verzekeren gebouw. Dit taxatierapport met de herbouwwaardeverklaring is overigens ook te gebruiken ter ondersteuning van de aanvraag van een SIM subsidie.

  Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, punt wil ik nog wijzen op de aansprakelijkheidsverzekering als eigenaar van een monument. Stel dat iemand letsel oploopt omdat er een dakpan van het dak valt, dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk zijn. ‘

 • 'Moet ik mij extra verzekeren wanneer ik mijn pand ga verbouwen of restaureren?'

  Wij leggen deze vraag voor aan Donatus Verzekeringen, de verzekeraar die gespecialiseerd is in het verzekeren van monumenten.

  ‘Een verbouwing of renovatie kan leiden tot een verhoogd risico voor het gebouw en voor de eigenaar. Schade aan het gebouw door de verbouwing is niet verzekerd via de opstalverzekering. Het is verstandig om voor de start van de werkzaamheden contact te zoeken met de verzekeraar. De verzekeraar kan dan gedurende de verbouwing de premie verhogen, preventieve maatregelen eisen en/of tijdelijk de dekking beperken. Donatus kan in zo’n geval advies geven over een passende Constructie All Risks verzekering, de CAR-verzekering. Die kan de schade dekken, die ontstaat als gevolg van de werkzaamheden. Veel aannemers hebben zo’n verzekering, maar wij vinden het vaak verstandig wanneer een eigenaar die verzekering zelf afsluit. Zeker wanneer die eigenaar ook zelf klussen gaat uitvoeren. Vergeet dan niet korting te vragen bij de aannemer, omdat de kosten voor de CAR-verzekering niet meegenomen hoeven te worden in de aanneemsom.’

 • 'Wat maakt het verzekeren van een monumentaal gebouw anders dan voor een nieuw pand?'

  Wij leggen deze vraag voor aan Donatus Verzekeringen, de verzekeraar die gespecialiseerd is in het verzekeren van monumenten.

  ‘De dekking is belangrijk, er kan snel sprake zijn van onderverzekering, maar soms ook van oververzekering. Monumentale gebouwen zijn uniek en zijn het waard om goed verzekerd te worden. Let hierbij op dat de dekking (verzekeringsvoorwaarden) afgestemd is op het pand.  Het verzekeren van ornamenten stucplafonds tegen waterschade is verstandig, terwijl voor eenvoudige objecten waar het risico van waterschade zich niet voordoet, met een brand- stormdekking kan worden volstaan. Bekijk ook goed de herbouwwaarde als basis voor de verzekering. Dit is het bedrag dat nodig is om het monument in dezelfde staat (constructie, bouwmateriaal en indeling) en op dezelfde plaats te herbouwen. De herbouwwaarde is de basis voor de verzekerde som. De herbouwwaarde van een monument is van heel andere orde en hoger dan van een nieuwbouwwoning. In Nederland baseren verzekeraars zich op de CBS-woningindex, maar die is gebaseerd op nieuwbouwwoningen. Voor monumenten geldt een heel ander verhaal. Daarom werken wij met onze eigen monumenten-index, waarin wij rekening houden met prijsstijgingen van de te gebruiken authentieke materialen en de loonkosten van de vakmensen. Donatus beschikt over een eigen technische buitendienst, die de gebouwen taxeert. Mede op basis van deze taxatie wordt de verzekerde som bepaald. Binnen deze verzekerde som doet Donatus geen beroep op onderverzekering. Bij de inspectie/taxatie kan Donatus preventie-adviezen geven of eisen stellen aan het te verzekeren gebouw. Dit taxatierapport met de herbouwwaardeverklaring is overigens ook te gebruiken ter ondersteuning van de aanvraag van een SIM subsidie.

  Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, punt wil ik nog wijzen op de aansprakelijkheidsverzekering als eigenaar van een monument. Stel dat iemand letsel oploopt omdat er een dakpan van het dak valt, dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk zijn. ‘

Benieuwd naar ervaringen van anderen?

Of u nu een monumenteigenaar of specialist bent. In Monumenten Community helpt iedereen elkaar met het maken van de juiste keuzes.

Een van de medewerkers uit het team Klantadvies van Donatus

Bel 073-5221700 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur of gebruik de knop om te mailen:
Désirée Stikkers

Korting op uw verzekering

Bent u klant van het Restauratiefonds? Dan kunt u bij Donatus Verzekeringen rekenen op aantrekkelijke korting. 

Naar boven