U bent hier

Selectie aannemer

U kunt aan uw architect of bouwkundig ingenieur vragen om directie te voeren. In dat geval houdt hij of zij er toezicht op dat de uitvoering van de werkzaamheden goed verloopt. Uw architect kan dan ook de gespecialiseerde (onder)aannemers selecteren. Als eigenaar is het echter wel belangrijk om bij de uitvoering betrokken te blijven. Hieronder vindt u een aantal aandachtspunten bij de selectie van een aannemer.

Een aannemer kiezen

De selectie van een aannemer is meer dan het aanvragen van een offerte. Het is ook verstandig om de werkwijze van de aannemers met elkaar te vergelijken. Heeft het bedrijf de juiste expertise in huis als het gaat om het onderhoud en de restauratie van monumenten? Schakel niet zonder meer de plaatselijke klusser in, maar ga op zoek naar een gespecialiseerd bedrijf. Selecteer niet per definitie de goedkoopste aanbieder, maar let ook op relevante ervaring, referentieprojecten en referenties van andere opdrachtgevers. Wees kritisch en kijk of de offerte van de aannemer ook daadwerkelijk aansluit op het bestek of de werkomschrijving. En tot slot: wees zo duidelijk en specifiek mogelijk in uw vraag – vastgelegd in een werkomschrijving of bestek – aan de aannemer. Een kozijn vervangen kan goedkoper zijn of lijken dan een reparatie, maar in een monument is dat niet gewenst. Lees meer over het verschil tussen conserveren, repareren en vervangen.

Uitvoeringsrichtlijnen restauratie

Vergeet niet om de Uitvoeringsrichtlijnen in de opdrachtverstrekking mee te nemen. Deze uitvoeringsrichtlijnen zijn terug te vinden op de website van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Hier kunt u ook erkende bedrijven vinden die werken volgens deze richtlijnen.

Gespecialiseerde onderaannemers

In het geval van een grotere restauratie, verbouwing of herbestemming kan u een hoofdaannemer inschakelen, die op zijn beurt contact legt met gespecialiseerde (onder)aannemers. Bij kleinere projecten kunt u direct met een gespecialiseerde aannemer in zee gaan. Hiervoor geldt hetzelfde als bij de selectie van een (hoofd)aannemer: wees kritisch, vraag door en vraag om referenties. Ook gespecialiseerde aannemers zoals dakbedekkers, schilders en houtbewerkers kunnen zijn gecertificeerd op basis van ERM-beoordelingsrichtlijnen. Deze bedrijven zijn te vinden op de website van ERM. Er zijn ook diverse brancheorganisaties die erkende bedrijven vertegenwoordigen. De websites van deze organisaties staan onderaan deze pagina.

Bouworganisatievorm

U kunt van tevoren een prijsafspraak maken voor het totale project, maar bij complexere projecten kan het ook gebruikelijk zijn om in regie te werken. Dit houdt in dat u wel afspraken maakt met de aannemer over het uurtarief en materiaalkosten, maar dat de totaalprijs niet van tevoren vaststaat. Bij grotere projecten wordt ook wel een bouwteam opgericht, een samenwerkingsverband tussen de opdrachtgever en een of meer deskundigen. Als dit het geval is, wordt dit meestal in de oriëntatiefase vastgesteld. Lees meer over bouworganisatievormen.

Garantie

In de bouw is het gebruikelijk om een garantietermijn af te spreken. Het gaat dan vaak om een termijn van 10 jaar. Het is echter aan te raden om hier als eigenaar kritisch mee om te gaan. Een historisch pand heeft regelmatig onderhoud nodig en het is onmogelijk om alle risico’s uit te sluiten. Daarbij kunnen eisen die verbonden zijn aan garantie schadelijk zijn voor uw monument en uw portemonnee. Voorbeeld: een verfleverancier eist dat de oude onderliggende verlagen moeten worden verwijderd, terwijl het uit bouwhistorisch oogpunt wenselijk is om ze te behouden. Of de leverancier van een nieuwe pleisterlaag eist dat de muren helemaal tot op de baksteen moeten worden kaalgehakt, wat niet alleen ongewenste schade, maar ook extra kosten en overlast met zich meebrengt.