Stichting Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al 35 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Wij ondersteunen eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen of verduurzamen. Wij helpen hen om hun droom waar te maken; wonen of werken in een bijzonder pand. Dat doen wij onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Door onze samenwerking met overheden én erfgoedorganisaties zorgen wij voor optimale ondersteuning van iedere monumenteigenaar.

Naar boven