MonumentenwachtNL

De Monumentenwacht is de betrouwbare partner van eigenaren als het gaat om onderhoud aan uw monument. Door uw monument regelmatig te inspecteren, kunnen we beginnend verval vroegtijdig signaleren en doeltreffend ingrijpen. MonumentenwachtNL is de werknaam van de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland (VPMN), de landelijke koepelorganisatie waar alle provinciale Monumentenwachten bij zijn aangesloten. Als netwerkorganisatie behartigt MonumentenwachtNL de belangen van de aangesloten wachten en biedt het een platform om kennis, expertise en faciliteiten met elkaar te delen.

Onafhankelijk en deskundig

Al ruim 45 jaar komt de Monumentenwacht in heel Nederland bij monumenteigenaren over de vloer. Jaarlijks inspecteren we meer dan 10.000 monumenten. Door het regelmatig uitvoeren van inspecties, monitort de Monumentenwacht de bouwkundige staat van uw monument. Op basis van deze inspectie geven onze wachters u deskundig advies over het nemen van preventieve maatregelen en het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud. Als onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk staat bij ons sober en doelmatig onderhoudsadvies voorop. Tijdens de inspectie voeren we kleine reparaties vaak meteen uit. Zo dragen we ons steentje bij aan een duurzame instandhouding van monumenten. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Expertise

De Monumentenwacht is niet alleen uw onderhoudspartner voor wat betreft het gebouwde monument, maar heeft ook expertise in huis op het gebied van groene monumenten en archeologie. Diverse provinciale Monumentenwachten hebben daarnaast gespecialiseerde wachters in dienst op het gebied van historische interieurs. Op verzoek voeren zij inspecties uit aan de binnenzijde van uw monument. Neem contact op met de Monumentenwacht in uw provincie en vraag naar de mogelijkheden.

Partners

In 2019 spraken MonumentenwachtNL en het Nationaal Restauratiefonds af om de onderlinge samenwerking een extra impuls te geven. De intensivering van ons partnerschap onderstreept ons gedeelde belang om monumenteigenaren zo goed mogelijk te ondersteunen en te informeren. Door het bundelen van onze kennis zijn we beide beter in staat om monumenteigenaren te adviseren bij het behoud van hun monument, of het nu gaat om onderhoud, restauratie, verduurzaming of herbestemming. Onze dienstverlening aan de eigenaar staat altijd centraal.

Naar boven