Dijkoraad

Dijkoraad is een ERM gecertificeerd monumenten adviesbureau voor zowel erfgoed als installaties. Onze erfgoedspecialisten en installatietechnische adviseurs geven maatwerkadvies over het behoud, verduurzamen en restaureren van monumenten. Wij helpen u inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor bijvoorbeeld het verduurzamen van uw woning. Onze adviezen zijn praktisch en realistisch qua uitvoering en de financiële haalbaarheid. Ook zijn ze afgestemd op uw ambities en de mogelijkheden om vervolgens uw woning te verduurzamen. 

Advies & Realisatie
Van theorie naar praktijk. Dijkoraad zet ideeën om in een helder plan en draagt zorg voor een prettige realisatie. Daarbij ondersteunen wij u in het gehele proces, van planvorming tot uitvoering. 

Erfgoed
Deskundig, betrokken en gepassioneerd zodat u optimaal van uw monument kunt genieten.

Naar boven