Stichting Nederland Monumentenland

Nederland Monumentenland verbindt monumenten met het dagelijks leven van de Nederlander om zo het draagvlak voor, en het behoud van monumenten te vergroten. Dat doen wij door ontmoetingen tussen monumenteigenaren, erfgoedprofessionals en het brede publiek te organiseren met onder andere de Open Monumentendag en het Nationaal Monumenten Congres. Daarnaast zorgen wij ervoor dat erfgoedprofessionals elkaar onderling blijven ontmoeten en kunnen netwerken, bijvoorbeeld bij de jaarlijkse ErfgoedBBQ. 

Naar boven