Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is hét platform voor monumenteneigenaren, ontwerpers en uitvoerders, en toezichthouders. Samen werken zij heel praktijkgericht aan de kwaliteit bij onderhoud en restauratie van monumenten. En natuurlijk hoort het verduurzamen van monumenten daarbij. ERM beheert de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen zoals die worden vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. Alle kennis in de richtlijnen maakt ERM voor u als monumenteigenaar of voor uw adviseur beschikbaar met onder andere websites, nieuwsbrieven, publicaties en kennisbijeenkomsten. 

ERM is een professioneel netwerk waar monumenteigenaren, ontwerpers, aannemers en toezichthouders betrokken zijn, kwaliteitsrichtlijnen opstellen, kennis en ervaringen in de monumentenzorg delen.

Erkende restauratiebedrijven

Steeds meer restauratiebedrijven kiezen ervoor om zich te laten certificeren. Zo weet u als monumenteigenaar dat u de juiste vakkennis en ervaring in huis haalt. Een ERM-gecertificeerd bedrijf staat voor algemeen erkende restauratiekwaliteit. De certificering en het toezicht op de erkende restauratiebedrijven gebeurt door onafhankelijke certificerende instellingen.  Gecertificeerde bedrijven mogen het ERM-logo Erkende Restauratiekwaliteit voeren en worden opgenomen als ‘erkende restauratiebedrijven’.
 

Externe video URL
Naar boven