U bent hier

Alles over

Subsidie voor herbestemming

Wind- en waterdichtmaatregelen

Beschermen tegen weersinvloeden

U kunt subsidie aanvragen voor alle noodmaatregelen die een gebouw beschermen tegen weersinvloeden. Ook maatregelen om het gebouw te behoeden voor verzakking of instorten worden gesubsidieerd. Het gaat nadrukkelijk om tijdelijke en sobere maatregelen, zoals

  • het dichttimmeren van kapotte ramen
  • het oplappen van dakbedekking
  • noodafdichtingen met zeilen of golfplaten
  • het ontstoppen van hemelwaterafvoeren
  • het stutten van aangetaste constructies

Herstel, restauratie en regulier onderhoud vallen niet onder de regeling.

De subsidie voor het wind- en waterdicht maken kunt u alleen aanvragen wanneer u serieus werk maakt van herbestemming van het pand.  Dat is wanneer u binnen deze regeling subsidie hebt aangevraagd voor het doen van onderzoek naar herbestemming dan wel dat er een dergelijk onderzoek de afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden.

Aanvraag voor meer gebouwen

Bij monumenten is vaak sprake van een samenhangend complex van gebouwen, zoals kloosters en fabrieken.

U kunt de subsidie gebruiken voor het wind- en waterdicht maken van

  • alle gebouwen
  • een of meer gebouwen
  • zelfstandige onderdelen van uw monument

Als sprake is van een samenhangend complex kunt u voor dat complex maximaal twee subsidieaanvragen indienen. Elk van deze aanvragen kan dan een of meerdere gebouwen of zelfstandige onderdelen omvatten. Per aanvraag gelden maximum- en minimumbedragen. U kunt er uiteraard ook voor kiezen één aanvraag in te dienen.

Subsidie berekenen

Per aanvraag geldt een minimum bedrag aan subsidiabele kosten van € 10.000 en een maximum van € 50.000. Bij de subsidieverlening wordt bovendien een subsidiepercentage van 70% gehanteerd.

Rekenvoorbeeld

De kosten voor het wind- en waterdicht maken bedragen €60.000. Tweederde deel van de kosten is subsidiabel. Dat is € 40.000. U ontvangt € 28.000 subsidie (70% van € 40.000). € 32.000 moet u zelf financieren.
 

Subsidie aanvragen

U kunt jaarlijks van 1 oktober t/m 30 november subsidie aanvragen. Voor de tijd kunt u al van start met de voorbereidingen.