Voordelen en spelregels van een monument

U overweegt de aanschaf van een monument? Dan doet u er goed aan om de voor- en nadelen goed tegen elkaar af te wegen.
Wonen of werken in een monument is bijzonder, uniek en uitdagend en kent onder bepaalde omstandigheden financiële voordelen. Tegelijkertijd wordt er nogal wat van u gevraagd, als eigenaar en/of bewoner van een monumentaal pand.

Afbeelding
Restauratie

Voordelen

  • U bezit een uniek en bijzonder pand met een grote historische waarde en beschermde status. U leert hierdoor veel over uw pand en de geschiedenis ervan.
  • U kunt gebruik maken van advies en ondersteuning bij de instandhouding van uw monument via onder meer uw gemeente, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (InfoDesk en brochures) en Monumentenwacht in uw provincie.
  • U komt mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning (subsidie/laagrentende lening) bij onderhoud en restauratie.
Afbeelding
Doe wel doe niet lijst

Spelregels

  • Uw pand dient zijn historische en unieke monumentale waarde te behouden en vraagt het nodige onderhoud; dat vraagt tijd, toewijding en bovendien kan het kostbaar zijn.
  • U bent gebonden aan wet- en regelgeving wanneer u uw pand wilt aanpassen, verbouwen of restaureren; vrijwel altijd krijgt u te maken met uw gemeente en dient u een omgevingsvergunning aan te vragen.
  • U dient er rekening mee te houden dat een vergunningstraject voor een monument langer duurt dan het traject voor niet-monumentale panden.
  • Uw pand vraagt om specialistische zorg; kosten voor onderhoud en restauratie vallen veelal hoog uit vanwege bijvoorbeeld gebruik van speciale materialen en technieken.
  • De beschermde status van een monument gaat verder dan de buitenkant van het pand. Zo valt bijvoorbeeld ook het interieur onder de bescherming. Het is niet zo dat u niets mag met een monumentaal pand, wel vraagt het om tijdige afstemming met uw gemeente.

Gratis gids: Monumentaal wonen

Wonen in een monument brengt dus voordelen én spelregels met zich mee. Er is speciaal voor (toekomstige) monumenteigenaren de gids Monumentaal wonen samengesteld-  een praktische wegwijzer. In de gids wordt op een eenvoudige wijze uitgelegd wat het betekent om eigenaar te zijn van een monument. U krijgt antwoord op de meest gestelde vragen over aanschaf, restauratie, behoud en financiering van monumenten. 

Het is ook belangrijk om vooraf te informeren naar het beleid en de mogelijkheden in uw provincie en gemeente.

Download gratis de gids monumentaal wonen

Handig voor monumenteigenaren

Wetten en regels

Bij elk soort monument horen andere wetten en regels. Lees hier met welke verplichtingen, vergunningen en wetten u als eigenaar rekening moet houden. 

Afbeelding
Monument zoeken

De Restauratiewijzer

Een monument aankopen, restaureren, herbestemmen of verduurzamen is een grote klus. Het Restauratiefonds heeft 30 jaar ervaring op dit gebied en wil dit delen. In de gratis Restauratiewijzer neemt het Restauratiefonds u stap voor stap mee in het restauratieproces. 

Naar boven