Wat past bij mij? Subsidie of lening?

Als u een monumentaal pand bezit, krijgt u net als bij een regulier pand, te maken met onderhoudskosten en mogelijk ook met restauratie- en of verduurzamingskosten. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze kosten te financieren. Wij onderscheiden hierin subsidies en leningen.

Afbeelding
Financiering

Hoe financier ik onderhoud, restauratie of verduurzaming?

Subsidies, fondsen en leningen: er zijn voor u als monumenteigenaar of -behouder verschillende financiële mogelijkheden. Komt u niet in aanmerking voor subsidie? Dan is aanspraak maken op een lening met lage rente via het Nationaal Restauratiefonds of op een andersoortig fonds wellicht een mogelijkheid.

Subsidies vanuit (rijks)overheid
Als eigenaar van een rijksmonument kunt u aanspraak maken op instandhoudingssubsidie of op subsidie voor herbestemming van uw monument.

Regionale fondsen en subsidies
Een aantal provincies en gemeenten heeft een eigen fonds voor restauratie en onderhoud van provinciale of gemeentelijke monumenten. Zij werken hiervoor samen met het Nationaal Restauratiefonds.

Lening bij het Restauratiefonds
Als u een monumentaal pand gaat restaureren, kunt u voor de kosten daarvan een hypothecaire lening afsluiten. Mogelijk komt u in aanmerking voor een laagrentende lening van het Nationaal Restauratiefonds.

Subsidie

Als eigenaar van een rijksmonument of een gemeentelijk monument komt u wellicht in aanmerking voor een subsidie. Hier leest u meer over de verschillende mogelijkheden.

Lening - hypotheek

Heeft u een monumentaal pand maar komt u niet in aanmerking voor subsidie? Dan komt u misschien in aanmerking voor een lening bij het Restauratiefonds. Hier leest u meer over de mogelijkheden.

Verhaal uit de praktijk

Remco Vos

Wilt u meer weten over de financiering van restauratie, onderhoud of verduurzaming van uw monument? Neem dan contact op met Remco Vos, accountmanager Restauratiefonds, regio Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.
Remco Vos

Nationaal Restauratiefonds

Springlevende monumenten! Daar gaan we voor, samen met u.

Elk monument vertelt een verhaal en geeft een gezicht aan een buurt, plaats of regio. Monumenten maken onze omgeving levendig, spannend en extra aantrekkelijk.

Daarom wil het Restauratiefonds deze bijzondere gebouwen behouden. Want een monument moet worden beleefd en het verhaal moet worden doorverteld. Zo blijven monumenten springlevend! Daar maken wij ons elke dag weer sterk voor.

Naar boven