Sluis, 's-Gravenzande

Inleiding

Sluis met één paar sluisdeuren onder de Maasdijk in het buitengebied, die een verbinding vormt tussen het Staelduin en het Nieuwe Water. Blijkens de stichtingssteen gebouwd door Jonkheer Auguste Josephus Alousius van Rijckevorsel in 1857 ter ontginnging van het Staelduin. Bij de restauratie is op enkele details na de oorspronkelijke toestand als uitgangspunt genomen. Hierbij zijn ook de bedieningskatrollen van de sluisdeuren teruggebracht. N.B. Een moderne reconstructie is gemaakt van het benedendijkse schuurtje met de sluisbalken.

Omschrijving

Afwateringssluis met één paar sluisdeuren onder een overkluizing. De opbouw is aan beide kanten van de dijk gelijk met boven het tongewelf een muurvlak parallel aan het wegdek en daartegenaan geplaatst de schuine met het talud aflopende muurdammen, waarvan de damwanden weer parallel lopen aan het wegdek en het talud. Het metselwerk is een grauw bakstenen kruisverband met aan de kademuren vlechtingen en op de haakse beëindigingen betonnen afdekplaten. De muurdammen zijn afgedekt met natuurstenen platen (deels vervangen door beton). Ook van hardsteen zijn de blokken boven de houten ingemetselde meerpalen en de blokken in de omlijstingen van de doorgangen. De blokken in de poten van de bogen en de sluitsteen zijn licht uitgemetseld. Aan de westkant de H-vormige houten sluisdeuren in een houten frame en boven de overkluizing een hardstenen stichtingssteen. Aan de oostzijde stootbalken en een hardstenen wapenschild.

Waardering

De sluis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde: - als element in de ontwikkelingsgeschiedenis van de Hollandse waterstaatkunde. - vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een afwateringssluis met één paar sluideuren - vanwege de gaafheid van de hoofdvorm, de detaillering, het materiaalgebruik en de constructie.

Locatie

Rijksmonument nummer
527867
Gemeente

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Sluis Weg- en waterbouwkundige werken Waterkering en -doorlaat oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Maasdijk 208 2691 NZ 's-Gravenzande Sluis Stoelduin BY Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
O 285 's-Gravenzande
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1857 1857 vervaardiging
Naar boven