Westland

Heilige Geesthofje, Naaldwijk - Druiskes
Heilige Geesthofje, Naaldwijk
Credit
Wikimedia Commons - Druiskes
80
80

Gemeente Westland
Verdilaan 7
2671 VW  Naaldwijk

Postadres
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

www.gemeentewestland.nl
info@gemeentewestland.nl
T 140174

 

Westland is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente ligt in de streek het Westland. De gemeente bestaat uit elf dorpskernen: De Lier, 's-Gravenzande, Heenweg, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, Ter Heijde en Wateringen. Daarnaast zijn er nog een achttal buurtschappen.

Monumenten

De gemeente Westland kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

De Lier Timmerwerf - M.Minderhoud
De Lier Timmerwerf
Wikimedia Commons - M.Minderhoud

Monumentenzorg Westland

De gemeente Westland zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

De gemeente Westland stelt een subsidie beschikbaar voor het onderhoud aan en restauratie van gemeentelijke monumenten. 

De instandhoudingssubsidie voor woonhuizen, boerderijen, tuinderswoningen, historische interieurs en overige objecten bedraagt 25% van de door of namens het college goedgekeurde subsidiabele kosten. De maximale subsidie bedraagt € 12.500 per monument.

De instandhoudingssubsidie voor kerkgebouwen bedraagt 25% van de door of namens het college goedgekeurde subsidiabele kosten. De maximale subsidie bedraagt € 25.000 per kerkelijk monument.

Indien de werkzaamheden geheel in zelfwerkzaamheid wordt uitgevoerd, kan slechts een subsidie worden verleend in de materiaalkosten. De subsidie bedraagt dan 25% van de subsidiabele materiaalkosten. De maximale subsidie bedraagt € 5000 per monument.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Naar boven