Westland

Heilige Geesthofje, Naaldwijk - Druiskes
Heilige Geesthofje, Naaldwijk
Credit
Wikimedia Commons - Druiskes
80
80
277

Gemeente Westland
Verdilaan 7
2671 VW  Naaldwijk

Postadres
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

www.gemeentewestland.nl
info@gemeentewestland.nl
T 140174

Westland is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente ligt in de streek het Westland. De gemeente bestaat uit elf dorpskernen: De Lier, 's-Gravenzande, Heenweg, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, Ter Heijde en Wateringen. Daarnaast zijn er nog een achttal buurtschappen.

Monumenten

De gemeente Westland kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

De Lier Timmerwerf - M.Minderhoud
De Lier Timmerwerf
Wikimedia Commons - M.Minderhoud

Monumentenzorg Westland

De gemeente Westland zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. 

Monumentenschildje

De gemeente Westland heeft een eigen monumentenschild voor gemeentelijke monumenten. Als u in een gemeentelijk monument woont en u heeft nog geen monumentenschildje dan kunt u deze aanvragen bij de afdeling erfgoed van de gemeente. 

Monumentenschild gemeentelijk monument
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Gemeente Westland wil inwoners stimuleren om hun woning te verduurzamen. Thuis energie besparen kan op verschillende manieren, maar waar begin je? Westland Woont Duurzaam geeft tips en advies.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Watertoren Sonnehoeck Kwintsheul
Monumentale watertoren van de Historische druivenkwekerij Sonnehoeck
Peter Bouwer

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Goeijenbiermuur Sonnehoeck
Rijksmonumentale Goeijenbiermuur van de Historische druivenkwekerij Sonnehoeck
Peter Bouwer
Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Ingang van de grafkelder van de familoe Herckenrath
Het grafmonument van de familie Herckenrath
Gemeente Westland - westlandkaart.nl

Het grafmonument van de familie Herckenrath

Midden in de wijk De Grote Geest in Monster staat een met struiken begroeide heuvel, waarin zich een bakstenen gebouwtje bevindt. Het is een particuliere grafkelder, die vóór het afgraven van de duinen is aangelegd. 

De stichter was Leon Herckenrath, destijds burgemeester van Monster en bewoner van de buitenplaats Geerbron. Er zijn tussen 1847 en 1906 veertien personen in de grafkelder bijgezet, waarvan dertien leden van de familie Herckenrath. De laatste bijzetting heeft plaatsgevonden op 26 augustus 2017 met de plaatsing van de urn van A.M.H. Kuypers-Driessen in de nis achterin. Het was haar wens om als nazaat van de familie Herckenrath, na haar overlijden in dit familiegraf te worden bijgezet, waarvan zij vanaf het overlijden van haar vader in 1962 tot aan de verkoop in 1980 aan de Gemeente Monster, de hereditaire eigenaresse is geweest. 

Schrijfster Annejet van der Zijl baseerde twee boeken op het verhaal over deze grafkelder: 'Fortuna's kinderen' en 'Leon en Juliette'. 

Het monumentale graf Herckenrath met witte rozen van Annejet li Juliette re leon
De rijksmonumentale grafkelder van de familie Herckenrath
Peter Bouwer
Naar boven