Woonhuis Snoek, Rotterdam

Inleiding

VILLA aan de Bergse Plas, bekend als 'woonhuis Snoek', gebouwd in 1939 naar een ontwerp in de trant van het Nieuwe Bouwen van de architect J.H. van den Broek. Opdrachtgever was de bouwondernemer Snoek, waarmee Van den Broek regelmatig samenwerkte.

N.B. De voor het Nieuwe Bouwen karakteristieke indeling van de rechthoekige geschakeerde woonkamer annex hal en eetkamer met schuifwand en spiltrap naar de slaapverdieping is in de jaren zeventig gewijzigd door het verwijderen van de schuifwand, het (diagonaal) plaatsen van een haard en het vervangen van de spiltrap door een robuuste trap.

Omschrijving

De in de volle breedte aan de Bergse Plas gelegen villa omvat twee bouwlagen en een souterrain. De villa is opgetrokken op een grotendeels rechthoekige plattegrond met een (ondiepe) uitbouw van één bouwlaag aan de noordelijke (straat)gevel. Het westelijke uiteinde van de villa, waarin zich op de begane grond de garage en op de verdieping de logeer- en dienstbodekamer bevindt, is minder hoog opgetrokken. De villa is voorzien van licht gebogen, overkragende daken. De uitbouw heeft een plat dak. De draagconstructie is een combinatie van een staalskelet met deels dragende bakstenen wanden. De gevels zijn boven een zwart betegelde plint (met lage vensterstroken) ter hoogte van het souterrain, wit gepleisterd. Kozijnen zijn grotendeels van hout, met draaiende delen van staal. Terwijl de noordelijke (straat)gevel, waarachter zich de dienstruimten bevinden, een vrij gesloten karakter heeft, is de zuidelijke en geheel op de plas georiënteerde gevel, waarachter de woon- en slaapvertrekken, vrijwel geheel voorzien van vensters. Bovendien is hier ter hoogte van de begane grond een groot terras aangebracht met een trap naar de tuin. Op de verdieping bevindt zich een breed balkon dat doorloopt vanaf de oostelijke zijgevel en rond de zuidelijke gevel tot aan het lagere bouwvolume. Terras en balkon zijn voorzien van een borstwering van staal en matglas. De borstwering voor de oostgevel is dubbel zo hoog. Het gebogen dak overkraagt het voor de zuidgevel gelegen balkon en wordt ondersteund door stalen kolommen. De noordelijke (straat)gevel bevat in het rechter (lagere) bouwvolume op de begane grond een garagedeur met links ervan een deur met klein venster. Ter hoogte van de etage een houten pui met tienvlaksverdeling waarvan de bovenste vijf vlakken vensters bevatten en de onderste rij vlakken mat draadglas. Tussen het garagedeel en de uitbouw bevindt zich een deur (naar het diensttrappenhuis). Bovenin de gevel van het hoofdbouwvolume bevindt zich over de gehele breedte een lage vensterstrook. De uitbouw bevat in de westgevel een bijna vierkant venster, de noordgevel bevat iets links van het midden de inpandige entree met trap naar de voordeur en een luifel. Rechts hiervan een tweeledig laag venster en een drieledig hoger venster (keukenraam). Links van de entree een rondlicht. De oostelijke gevel van de uitbouw bevat een breed rechthoekig venster, dat doorloopt ónder de op de begane grond uitgespaarde noordoostelijke hoek van het hoofdbouwvolume. Deze hoek wordt ondersteund door een stalen kolom. De begane grond van het hoofdbouwvolume is hier (oostelijk) geheel rondom de drie gevelzijden voorzien van een glazen pui met rechthoekige roedenverdeling. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een deur naar het balkon. De zuidelijke gevel van het hoofdbouwvolume bevat op de begane grond drie zeer brede vensters en iets rechts van het midden twee paar dubbele deuren, eveneens grotendeel voorzien van glas. Op de verdieping (ter hoogte van balkon) een vensterstrook onderbroken door een drietal dubbele deuren zoals op de begane grond. De zuidelijke gevel van het lagere 'garagevolume' bevat ook hier een houten rechthoekig raster waarin hier de middelste vijf vlakken vensters bevatten met eronder en erboven een rij van vijf niet transparante vlakken. Op de begane grond rechts een deur. De westelijke zijgevel is blind.

Waardering

In de trant van het Nieuwe Bouwen uitgevoerde villa 'woonhuis Snoek' aan de Bergse Plas, gebouwd in 1939 naar een ontwerp van J.H. van den Broek, van algemeen belang vanwege de typologische - en architectuurhistorische waarde, alsmede van belang vanwege de situationele waarde. Bovendien van belang binnen het oeuvre van de Rotterdamse architect J.H. van den Broek.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
527204
Provincie
Gemeente
Plaats

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Woonhuis Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
C.N.A.Looslaan 15 3054 BN Rotterdam Hillegersberg Ja
Types
Hoofdcategorie Subcategorie Beschrijving Notitie
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Villa
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
G 807 Hillegersberg
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1939 1939 vervaardiging
Ambachten
Name Beroep Notitie
Broek, J.H. van den ; Stad Rotterdam II architect / bouwkundige / constructeur
Naar boven