Rotterdam

Station Hofplein
Station Hofplein
Credit
Restauratiefonds
617
617
461

Gemeente Rotterdam, SO, Afdeling BWT,
bureau Monumenten en Cultuurhistorie
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam
T. 14010
bwt-monumenten@rotterdam.nl

Het centrum van Rotterdam is uit de as herrezen en bepaalt nu het moderne imago van de stad. De wijken direct eromheen dateren echter van (ver) vóór de Tweede Wereldoorlog. Delen van Delfshaven, het Scheepvaartkwartier, Kralingen-midden en het Noordereiland zijn rijksbeschermde stadsgezichten.

Monumentenkaart

De gemeente Rotterdam telt ongeveer 1.000 rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Daarbij kent Rotterdam beeldbepalende panden en rijks-beschermde stadsgezichten. Op 21 juni 2014 werd de Van Nellefabriek in Rotterdam tot UNESCO werelderfgoed benoemd.

Wilt u weten of u in een monument woont?

Monument in Rotterdam
Monument in Rotterdam
Restauratiefonds

Monumentenzorg Rotterdam

Het bureau Monumenten en Cultuurhistorie Rotterdam zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs zijn nauw betrokken bij alle restauratie- herbestemmings- en transformatieplannen voor monumenten en laten het cultuurhistorisch verhaal van de hele stad in beeld brengen door middel van bouwhistorisch onderzoek en cultuurhistorische verkenningen.

 

Erfgoedagenda Rotterdam

Met de Erfgoedagenda wil het college de dialoog blijven voeren over het cultuurhistorisch besef in de stad. De erfgoedagenda van de gemeente Rotterdam is gebaseerd op drie thema's: 

  1. Bescherming en instandhouding gebouwd erfgoed
  2. Geschiedenis in beeld: kennisontwikkeling gebouwd erfgoed
  3. Het vertelde verhaal: Kennisoverdracht gebouwd erfgoed.

Monumentenschild

De gemeente Rotterdam zet zich in om haar erfgoed beter zichtbaar maken en daarmee het verhaal achter het erfgoed vertellen. Samen met de ANWB zijn Rotterdamse monumentenschildjes ontwikkelt. Geïnteresseerde eigenaren kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente Rotterdam via bwt-monumenten@rotterdam.nl

Monumentenschild Rotterdam
Monumentenschild Rotterdam

Rotterdams Restauratiefonds

De gemeente Rotterdam biedt de mogelijkheid om eigenaren van een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand te ondersteunen in de kosten voor de instandhouding van het monument. Hiervoor is het Rotterdams Restauratiefonds beschikbaar. Dit fonds is bedoeld voor werkzaamheden waarmee u de monumentale waarden herstelt of voor het constructief herstel van het monument. 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Wij adviseren om in een vroeg stadium contact op te nemen met de afdeling monumenten of erfgoed binnen uw gemeente. Gaat u verbouwen, restaureren, verduurzamen of slopen?

Herbestemming religieuze gebouwen

Speciaal voor eigenaren en beheerders van religieuze gebouwen heeft de gemeente Rotterdam een publicatie ontwikkeld over de mogelijkheden en aanpak van religieuze gebouwen. De publicatie kunt u aanvragen via religieuzegebouwenSO@rotterdam.nl. Alle religieuze gebouwen in Rotterdam zijn nu te bekijken op een kaart met algemene informatie en foto’s. 

Historische kaart van Rotterdam ca. 1649 uit "Stedenboeken van de Nederlanden" door J. Blaeu
Historische kaart van Rotterdam ca. 1649 uit "Stedenboeken van de Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Rotterdam

In het Rijnmondgebied zijn sporen gevonden van menselijke bewoning van ruim 9.000 jaar geleden (7.000 v. Chr.). Rond het jaar 1000 na Chr. bestaat er op de plek van de huidige stad een kleine nederzetting genaamd Rotta. In de 13de eeuw werd een dam gelegd in de rivier de Rotte. Rond deze dam ontstaat een nederzetting die vooral leeft van visserij. Al snel werd de stad een handelsplaats en ontstaan een van de eerste zeehavens. Het historische stadscentrum werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest. Direct na de oorlog begon men met het herstel van de stad, deze gebouwen zijn tegenwoordig gewaardeerde monumenten van de Wederopbouwarchitectuur.

Afbeelding
Monument zoeken

Meer monumenten informatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Rotterdam kunt u ook terecht bij:

Naar boven