Centraal Plan, Rotterdam

Inleiding

Aan de ZO-kop geopend, doch verder gesloten WOONBLOK van min of meer rechthoekige vorm met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en WINKELS op de begane grond, dat het noordwestelijke deel vormt van het stedebouwkundig ensemble het "Centraal Plan" en is gebouwd gedurende de jaren 1931-1934.

Omschrijving

Het blok omvat aan de Statenweg en Stadhoudersweg vijf bouwlagen met kelder en aan de Vroesenlaan en Van der Meydestraat vier bouwlagen.

Aan de Stadhoudersweg bevinden zich naast de hoek met de Statenweg op de begane grond twee winkels. De woningen aan de Stadhoudersweg worden ontsloten door middel van zes betegelde portieken, ieder voor acht woningen, en één portiek direct naast de winkels voor drie woningen.

De woningen zijn aan weerszijden van de portieken gespiegeld en zijn in de gevel voorzien van brede gelede vensters. Boven de portiek bevindt zich een verticale vensterstrook met kleine roedenverdeling. De bovenste (vierde) verdieping ligt teruggerooid achter een doorlopend balkon met bakstenen borstwering en een stalen buisvormige reling. Ter hoogte van de kelder bevinden zich per woningtravee drie tweeledige lage vensters. Vier woningen op de tweede en derde verdieping boven de winkels zijn voorzien van ondiepe balkons met stalen borstwering. De zijgevel aan de Vroesenlaan heeft op de eerste tot en met derde verdieping brede balkons met stalen borstwering en bevat drie vensters per verdieping, waarvan de linker en rechter met deur. Op de begane grond bevinden zich alleen drie vensters, op de vierde verdieping bevinden zich vier vensters. Aan de Vroesenlaan is het bouwblok naast deze zijgevel open en is het binnenterrein bereikbaar. Het links van de doorgang liggende bouwvolume ligt teruggerooid achter een pleintje en is voorzien van voortuinen met een lage bakstenen muur met stalen reling. Dit bouwvolume omvat twee Haagse portieken, ieder vier woningen ontsluitend. Aan weerszijden van de portieken bevinden zich de voordeuren tot de begane grond woningen. Op de eerste verdieping bevindt zich per woningtravee een balkon. Op de tweede en derde verdieping per twee woningtraveeën een doorlopend balkon. Op ieder balkon bevinden zich twee dubbele deuren, waarnaast per woning een smal en een breed venster. Per woningtravee bevindt zich boven de bovenste vensters een stalen hijsbalk. Aan de Van der Meydestraat bevindt zich een lang bouwdeel van vier bouwlagen met vier portieken met ieder vier voordeuren en geheel rechts hiervan één portiek met twee voordeuren. Aan weerszijden van de linker drie portieken bevindt zich een smal venster met bovenlicht (hier en daar nog oorspronkelijk, met glas-in-lood) en hierboven per verdieping bredere tweeledige vensters. Per woningtravee bevindt zich hiernaast een breed geleed venster. De brede vensterpuien kragen over de eerste en tweede verdieping per twee woningtraveeën uit. De derde verdieping is hierboven voorzien van loggia's met bakstenen borstwering met stalen reling. Nr.38 bevat een doorgang naar het binnenterrein. Links hiervan (tot aan de hoek met de Statenweg) bevindt zich een bouwvolume van vijf bouwlagen, waarin twee inpandige portieken met twee voordeuren, ieder voor vier woningen. Op de begane grond bevindt zich hier een winkel. Op de verdiepingen bevinden zich brede (gelede) vensters en de tweede en derde verdieping zijn tevens voorzien van ondiepe balkons met stalen borstwering. De vierde verdieping ligt terug achter een doorlopend balkon, conform aan de Stadhoudersweg. Aan de Statenweg bevinden zich op de begane grond winkels met ertussen drie Haagse portieken, die elk zes woningen ontsluiten. Op de eerste verdieping bevinden zich brede gelede vensters en rechthoekige vensters met horizontale roedenverdeling boven de portieken. Op de tweede en derde verdieping zijn de woningen aan weerszijden van de portieken gespiegeld en voorzien van ondiepe balkons waarachter een venster en een deur en ernaast (aansluitend) een breed venster per woningtravee. De vierde verdieping ligt terug achter een doorlopend balkon, conform aan de Stadhoudersweg. De achtergevels zijn per woning voorzien van een balkon met bakstenen borstwering en betonstenen afdekplaat. De vierde verdieping ligt terug achter een doorlopend balkon. Voor het overige gelden dezelfde kenmerken als omschreven in de complexbeschrijving.

Waardering

WOONBLOK met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en WINKELS, als noordwestelijk deel van het stedebouwkundig ensemble het "Centraal Plan", gebouwd in 1931-1934 naar ontwerp van de architecten J.H. van den Broek, A. Otten en W.Th. ten Bosch en wegens concentratie van voorzieningen in het ensemble, van algemeen belang vanwege de stedebouwkundige, architectuurhistorische en woningtypologische waarde.

Locatie

Rijksmonument nummer
524310
Complexnaam
Complex Centraal Plan
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding

Stedenbouwkundig ensemble bestaande uit een complex van vier WOONBLOKKEN, met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en WINKELS op de begane grond, aan het kruispunt Stadhoudersweg/Statenweg, een van de belangrijkste verkeersknooppunten in de wijk Blijdorp. Dit project, bekend als "het Centraal Plan" is gebouwd gedurende de jaren 1931-1939 naar een ontwerp in Nieuw Zakelijke stijl van de architecten J.H. van den Broek, A. Otten en W.Th. ten Bosch in opdracht van de gemeente Rotterdam. Het project diende als voorbeeld voor de verder door particuliere woningbouwondernemers uitgevoerde architectonische invulling van het Uitbreidingsplan Blijdorp, ontworpen in 1929-1931 door stadsarchitect Witteveen.

N.B. De oorspronkelijke vensterkozijnen zijn veelal (in gewijzigde vorm) gerenoveerd. Glas-in-lood bovenlichten zijn nog slechts sporadisch aanwezig.

Omschrijving

Het complex omvat vier woonblokken op de hoeken van het kruispunt: één gesloten rechthoekig bouwblok aan Stadhoudersweg/Statenweg/Van der Meydestraat/Nobelstraat (NO) en drie gevarieerde bouwblokken met een opening bij de zuidelijke koppen, respectievelijk aan de Stadhoudersweg/Statenweg/Van der Meydestraat/Vroesenlaan (NW), Stadhoudersweg/Statenweg/Van Beuningenstraat/Statensingel (ZW) en Stadhoudersweg/Statenweg/Dresselhuisstraat/Statensingel (ZO). De blokken zijn aan de Statenweg en Stadhoudersweg vijf bouwlagen hoog en bevatten hier op de begane grond gedeeltelijk winkels. Aan de achterliggende zijstraten zijn de blokken vier bouwlagen (Statensingel drie) hoog en bevatten uitsluitend woningen. De begane grond woningen bestaan uit twee of drie kamers; de bovenwoningen uit drie kamers en twee kamers op de gedeelde bovenste verdieping. Soms beschikken de begane grondwoningen ook over een souterrain. Is dit niet het geval dan wordt de kelder gebruikt als gemeenschappelijke bergruimte. De blokken zijn opgetrokken in gele baksteen (met verdiept voegwerk) boven een betonstenen plint en hebben een plat dak. De gevels zijn voorzien van betonnen cordonlijsten. De dakranden zijn (oorspronkelijk) afgewerkt met betonsteen. Vensters zijn (oorspronkelijk) gevat in stalen profielen en hadden glas-in-lood bovenlichten. Gedeeltelijk zijn de vensters voorzien van betonnen onder- en bovendorpels. De woningen worden gedeeltelijk door middel van 'Haagse portieken' (met alleen een openbare trap naar de eerste verdieping) ontsloten en gedeeltelijk door middel van een gewone portiek met een doorgaande openbare trap. De portieken zijn voorzien van granito vloeren en betonstenen trappen met ijzeren trapleuningen. Voordeuren zijn van geprofileerd hout met smal verticaal kruisvenster en bovenlicht. Voor zover de blokken voorzien zijn van (gemeenschappelijke) kelders zijn deze toegankelijk door een stalen deur met traliewerk en glazen zijvenster, die zich in de portieken bevindt. De hoeken aan de kruising Statenweg/Stadhoudersweg zijn afgeschuind.

Waardering

Het stedebouwkundig ensemble het "Centraal plan", gebouwd in 1931-1939 naar ontwerp van de architecten J.H. van den Broek, A. Otten en W.Th. ten Bosch is van algemeen belang vanwege de stedebouwkundige, architectuurhistorische en woningtypologische waarde.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Flatgebouw Woningen en woningbouwcomplexen Appartementengebouw oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Stadhoudersweg 135 B 3039 EH Rotterdam Ja
Van der Meydestraat 34 A 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 34 B 02 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 34 B 03 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 36 A 02 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 36 C 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 36 B 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 36 A 03 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 38 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 40 A 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 40 B 01 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 40 B 02 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 42 A 02 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 42 B 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 42 A 01 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 44 A 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 44 B 02 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 44 B 01 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 46 A 01 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 46 B 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 46 A 02 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 48 B 02 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 48 B 01 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 48 A 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 50 B 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 50 A 02 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 50 A 01 3039 TK Rotterdam
Vroesenlaan 51 B 3039 DZ Rotterdam
Vroesenlaan 51 A 3039 DZ Rotterdam
Vroesenlaan 51 C 3039 DZ Rotterdam
Van der Meydestraat 52 B 3039 TK Rotterdam
Van der Meydestraat 52 A 02 3039 TK Rotterdam
Vroesenlaan 52 B 3039 DZ Rotterdam
Vroesenlaan 52 A 3039 DZ Rotterdam
Vroesenlaan 52 C 3039 DZ Rotterdam
Van der Meydestraat 52 A 01 3039 TK Rotterdam
Vroesenlaan 53 C 3039 DZ Rotterdam
Vroesenlaan 53 A 3039 DZ Rotterdam
Vroesenlaan 53 B 3039 DZ Rotterdam
Vroesenlaan 54 C 3039 DZ Rotterdam
Vroesenlaan 54 B 3039 DZ Rotterdam
Vroesenlaan 54 A 3039 DZ Rotterdam
Statenweg 103 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 105 C 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 105 B 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 105 D 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 107 C 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 107 A 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 107 B 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 109 C 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 109 B 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 109 A 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 109 D 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 111 C 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 111 A 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 111 D 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 111 B 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 113 B 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 113 D 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 113 C 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 113 A 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 115 B 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 115 C 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 115 D 3039 HJ Rotterdam
Statenweg 115 A 3039 HJ Rotterdam
Stadhoudersweg 135 D 3039 EH Rotterdam
Stadhoudersweg 135 C 3039 EH Rotterdam
Stadhoudersweg 137 C 3039 EH Rotterdam
Stadhoudersweg 137 A 3039 EH Rotterdam
Stadhoudersweg 137 D 3039 EH Rotterdam
Stadhoudersweg 137 B 3039 EH Rotterdam
Stadhoudersweg 139 D 3039 EH Rotterdam
Stadhoudersweg 139 C 3039 EH Rotterdam
Stadhoudersweg 139 B 3039 EH Rotterdam
Stadhoudersweg 139 A 3039 EH Rotterdam
Stadhoudersweg 141 C 3039 EH Rotterdam
Stadhoudersweg 141 D 3039 EH Rotterdam
Stadhoudersweg 141 B 3039 EH Rotterdam
Stadhoudersweg 141 A 3039 EH Rotterdam
Stadhoudersweg 143 C 3039 EH Rotterdam
Stadhoudersweg 143 A 3039 EH Rotterdam
Stadhoudersweg 143 B 3039 EH Rotterdam
Stadhoudersweg 143 D 3039 EH Rotterdam
Stadhoudersweg 145 A 3039 EJ Rotterdam
Stadhoudersweg 145 B 3039 EJ Rotterdam
Stadhoudersweg 145 D 3039 EJ Rotterdam
Stadhoudersweg 145 C 3039 EJ Rotterdam
Stadhoudersweg 147 B 3039 EJ Rotterdam
Stadhoudersweg 147 D 3039 EJ Rotterdam
Stadhoudersweg 147 C 3039 EJ Rotterdam
Stadhoudersweg 147 A 3039 EJ Rotterdam
Stadhoudersweg 149 D 3039 EJ Rotterdam
Stadhoudersweg 149 B 3039 EJ Rotterdam
Stadhoudersweg 149 C 3039 EJ Rotterdam
Stadhoudersweg 149 A 3039 EJ Rotterdam
Stadhoudersweg 151 C 3039 EJ Rotterdam
Stadhoudersweg 151 D 3039 EJ Rotterdam
Stadhoudersweg 151 A 3039 EJ Rotterdam
Stadhoudersweg 151 B 3039 EJ Rotterdam
Stadhoudersweg 153 D 3039 EK Rotterdam
Stadhoudersweg 153 C 3039 EK Rotterdam
Stadhoudersweg 153 A 3039 EK Rotterdam
Stadhoudersweg 153 B 3039 EK Rotterdam
Stadhoudersweg 155 D 3039 EK Rotterdam
Stadhoudersweg 155 C 3039 EK Rotterdam
Stadhoudersweg 155 B 3039 EK Rotterdam
Stadhoudersweg 155 A 3039 EK Rotterdam
Stadhoudersweg 157 D 3039 EK Rotterdam
Stadhoudersweg 157 C 3039 EK Rotterdam
Stadhoudersweg 157 A 3039 EK Rotterdam
Stadhoudersweg 157 B 3039 EK Rotterdam
Stadhoudersweg 159 D 3039 EK Rotterdam
Stadhoudersweg 159 C 3039 EK Rotterdam
Stadhoudersweg 159 B 3039 EK Rotterdam
Stadhoudersweg 159 A 3039 EK Rotterdam
Types
Hoofdcategorie Subcategorie Beschrijving Notitie
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) met gedeeltelijk winkels in de plint Portiek-etagewoning
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
2765 Z 4386 A1 Rotterdam
2765 Z 4386 A10 Rotterdam
2765 Z 4386 A11 Rotterdam
2765 Z 4386 A12 Rotterdam
2765 Z 4386 A13 Rotterdam
2765 Z 4386 A2 Rotterdam
2765 Z 4386 A3 Rotterdam
2765 Z 4386 A4 Rotterdam
2765 Z 4386 A5 Rotterdam
2765 Z 4386 A6 Rotterdam
2765 Z 4386 A7 Rotterdam
2765 Z 4386 A8 Rotterdam
2765 Z 4386 A9 Rotterdam
2766 Z 4386 A1 Rotterdam
2766 Z 4386 A10 Rotterdam
2766 Z 4386 A11 Rotterdam
2766 Z 4386 A12 Rotterdam
2766 Z 4386 A13 Rotterdam
2766 Z 4386 A2 Rotterdam
2766 Z 4386 A3 Rotterdam
2766 Z 4386 A4 Rotterdam
2766 Z 4386 A5 Rotterdam
2766 Z 4386 A6 Rotterdam
2766 Z 4386 A7 Rotterdam
2766 Z 4386 A8 Rotterdam
2766 Z 4386 A9 Rotterdam
2767 Z 4519 A1 Rotterdam
2767 Z 4519 A2 Rotterdam
2767 Z 4519 A3 Rotterdam
2767 Z 4519 A4 Rotterdam
2768 Z 4033 A1 Rotterdam
2768 Z 4033 A2 Rotterdam
2768 Z 4033 A3 Rotterdam
2768 Z 4033 A4 Rotterdam
2807 Z 3943 A1 Rotterdam
2807 Z 3943 A2 Rotterdam
2807 Z 3943 A3 Rotterdam
2807 Z 3943 A4 Rotterdam
2807 Z 3943 A5 Rotterdam
2807 Z 3943 A6 Rotterdam
2808 Z 3943 A1 Rotterdam
2808 Z 3943 A2 Rotterdam
2808 Z 3943 A3 Rotterdam
2808 Z 3943 A4 Rotterdam
2808 Z 3943 A5 Rotterdam
2808 Z 3943 A6 Rotterdam
2809 Z 3955 A1 Rotterdam
2809 Z 3955 A2 Rotterdam
2809 Z 3955 A3 Rotterdam
2809 Z 3955 A4 Rotterdam
2809 Z 3955 A5 Rotterdam
2809 Z 3955 A6 Rotterdam
2810 Z 3955 A1 Rotterdam
2810 Z 3955 A2 Rotterdam
2810 Z 3955 A3 Rotterdam
2810 Z 3955 A4 Rotterdam
2810 Z 3955 A5 Rotterdam
2810 Z 3955 A6 Rotterdam
2811 Z 4954 A1 Rotterdam
2811 Z 4954 A2 Rotterdam
2811 Z 4954 A3 Rotterdam
2812 Z 3942 A1 Rotterdam
2812 Z 3942 A2 Rotterdam
2812 Z 3942 A3 Rotterdam
3068 Z 4391 A1 Rotterdam
3068 Z 4391 A10 Rotterdam
3068 Z 4391 A11 Rotterdam
3068 Z 4391 A12 Rotterdam
3068 Z 4391 A13 Rotterdam
3068 Z 4391 A14 Rotterdam
3068 Z 4391 A3 Rotterdam
3068 Z 4391 A4 Rotterdam
3068 Z 4391 A5 Rotterdam
3068 Z 4391 A6 Rotterdam
3068 Z 4391 A7 Rotterdam
3068 Z 4391 A8 Rotterdam
3068 Z 4391 A9 Rotterdam
3199 Z 4827 A1 Rotterdam
3199 Z 4827 A2 Rotterdam
3199 Z 4827 A3 Rotterdam
3199 Z 4827 A4 Rotterdam
3199 Z 4827 A5 Rotterdam
3199 Z 4827 A6 Rotterdam
3199 Z 4827 A7 Rotterdam
3199 Z 4827 A8 Rotterdam
3278 Z 4074 A1 Rotterdam
3278 Z 4074 A2 Rotterdam
3278 Z 4074 A3 Rotterdam
3278 Z 4074 A4 Rotterdam
3278 Z 4074 A5 Rotterdam
3278 Z 4074 A6 Rotterdam
3278 Z 4074 A7 Rotterdam
3278 Z 4074 A8 Rotterdam
3279 Z 4074 A1 Rotterdam
3279 Z 4074 A2 Rotterdam
3279 Z 4074 A3 Rotterdam
3279 Z 4074 A4 Rotterdam
3279 Z 4074 A5 Rotterdam
3279 Z 4074 A6 Rotterdam
3279 Z 4074 A7 Rotterdam
3279 Z 4074 A8 Rotterdam
3516 Z 4074 A1 Rotterdam
3516 Z 4074 A2 Rotterdam
3516 Z 4074 A3 Rotterdam
3516 Z 4074 A4 Rotterdam
3516 Z 4074 A5 Rotterdam
3516 Z 4074 A6 Rotterdam
3516 Z 4074 A7 Rotterdam
3516 Z 4074 A8 Rotterdam
3683 Z 4107 A1 Rotterdam
3683 Z 4107 A10 Rotterdam
3683 Z 4107 A11 Rotterdam
3683 Z 4107 A12 Rotterdam
3683 Z 4107 A13 Rotterdam
3683 Z 4107 A14 Rotterdam
3683 Z 4107 A15 Rotterdam
3683 Z 4107 A16 Rotterdam
3683 Z 4107 A2 Rotterdam
3683 Z 4107 A3 Rotterdam
3683 Z 4107 A4 Rotterdam
3683 Z 4107 A5 Rotterdam
3683 Z 4107 A6 Rotterdam
3683 Z 4107 A7 Rotterdam
3683 Z 4107 A8 Rotterdam
3683 Z 4107 A9 Rotterdam
3684 Z 4305 A1 Rotterdam
3684 Z 4305 A2 Rotterdam
3684 Z 4305 A3 Rotterdam
3684 Z 4305 A4 Rotterdam
3684 Z 4305 A5 Rotterdam
3684 Z 4305 A6 Rotterdam
3684 Z 4305 A7 Rotterdam
3684 Z 4305 A8 Rotterdam
3685 Z 4081 A1 Rotterdam
3685 Z 4081 A2 Rotterdam
3685 Z 4081 A3 Rotterdam
3685 Z 4081 A4 Rotterdam
3685 Z 4081 A5 Rotterdam
3685 Z 4081 A6 Rotterdam
3685 Z 4081 A7 Rotterdam
3685 Z 4081 A8 Rotterdam
3748 Z 4171 A1 Rotterdam
3748 Z 4171 A2 Rotterdam
3748 Z 4171 A3 Rotterdam
3748 Z 4171 A4 Rotterdam
4442 Z 4569 A1 Rotterdam
4442 Z 4569 A2 Rotterdam
4442 Z 4569 A3 Rotterdam
4442 Z 4569 A4 Rotterdam
4443 Z 4568 A1 Rotterdam
4443 Z 4568 A2 Rotterdam
4443 Z 4568 A3 Rotterdam
4443 Z 4568 A4 Rotterdam
Z 3683 Rotterdam
Z 4443 Rotterdam
Z 2766 Rotterdam
Z 3278 Rotterdam
Z 3684 Rotterdam
Z 4442 Rotterdam
Z 3516 Rotterdam
Z 3068 Rotterdam
Z 2808 Rotterdam
Z 2768 Rotterdam
Z 3279 Rotterdam
Z 2810 Rotterdam
Z 2811 Rotterdam
Z 3748 Rotterdam
Z 3199 Rotterdam
Z 2809 Rotterdam
Z 3685 Rotterdam
Z 2812 Rotterdam
Z 2807 Rotterdam
Z 2767 Rotterdam
Z 2765 Rotterdam
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1931 1939 vervaardiging
Naar boven