Inleiding

In 1910 gebouwde BOERDERIJ van het dwarsdeeltype, hoofdonderdeel van het complex van boerderij en tuinkoepel aan de Dorpsstraat-Oost. De op bijzondere wijze vormgegeven en gedetailleerde boerderij is gebouwd in een aan de Art Nouveau verwante Overgangsstijl. De toegang tot het erf met tuin en boomgaard wordt gevormd door een over een sloot liggende overkluizing met tussen gemetselde pijlers staande ijzeren toegangshekken.

Omschrijving

De vanuit een rechthoekige plattegrond, in baksteen met accenten van gepleisterde baksteen en kalkzandsteen opgetrokken boerderij onder een met verglaasde gesmoorde kruispannen gedekt, afgeknot schilddak over het woonhuisgedeelte, en een met gesmoorde pannen gedekt mansardedak op het bedrijfsgedeelte. De geprofileerde dakgoten rusten op gesneden klampen. De gevels zijn voorzien van een gepleisterde plint, die aan de voorgevel een geglazuurde bovenrand heeft.

De symmetrische voorgevel met hoger opgaande middenpartij heeft in het midden een via een later gewijzigde, betegelde trap met gemetselde zijmuurtjes bereikbare paneeldeur met decoratieve ijzers voor de smalle deurraampjes. De deur staat onder een rechtgesloten bovenlicht met twee getoogde raampjes die van elkaar worden gescheiden door een gesneden middenstijl. Aan weerszijden van de entree staan twee rechtgesloten vensters met bovenramen als het bovenlicht van de voordeur. De vensters staan onder segmentbogen met aangesmeerde aanzetstenen en kleine boogtrommels die zijn ingevuld met gedecoreerde tegeltjes. De geprofileerde onderdorpels zijn van geglazuurde steen. De voordeur staat onder een houten balkon dar rust op schoren. De openslaande paneel-glasdeuren staan onder een lessenaardakje dat door middel van slanke hoekstijlen is verbonden met de houten balustrade van het balkon. Het lessenaardakje is gedekt met geglazuurde keramische schubben en heeft onder de uitkragende rand een regel die door een reeks stijlen met het dakje is verbonden. Boven het balkon is in een tableau het jaartal 1910 vermeld. Aan weerszijden van het balkon staat een vensters als die op de begane grond. De horizontale gevelbeëindigingen hierboven zijn verlevendigd door versieringen in kalkzandsteen. De licht uitgemetselde hoekpinakels worden bekroond door klaverbladmotieven. De middentravee wordt bekroond door een smalle attiek met gebogen bovenrand, die staat tussen licht uitgemetselde pinakels met Art Nouveau decoraties. De blinde zijgevels van de verdieping zijn met het voorste dakschild verbonden. De linker langsgevel bevat geheel rechts een venster als die in de voorgevel. De twee meer naar links staande vensters zijn vergelijkbaar, maar hebben geen geglazuurde onderdorpels. Het venster met roedenverdeling in het bovenraam hier links van staat lager in de gevel en staat naast een deur met tweedelig bovenlicht en onder een roosvenstertje. Het dakschild van het woongedeelte is voorzien van een kleine dakkapel met lessenaardak.

De rechtgesloten stal- en mendeuren zijn voorzien van kleine rechthoekige raampjes. Tussen deze deuren bevinden zich twee getoogde venstertjes met ijzeren ramen. Boven het rechter deel van de samengestelde rechter inrijdeuren staat een zolderluik. Uit het dakschild boven deze gevel steken een onder lessenaardak staande dakkapel en vier kleine, vermoedelijk zinken daklichten met driehoekige ramen.

De achtergevel is gepleisterd en bevat een deur onder een getoogd vierruits bovenlicht en een eveneens getoogd venster met stalen raam als die in de langsgevels. In de geveltop staat een roosvenster met ijzeren raam.

De rechter langsgevel bevat onder meer een stel, boven een keldervenster staande, openslaande deuren tussen boven- en zijlichten. Uit het dakschild erboven steekt een dakkapel als die in het linker dakschild. In de even hoog opgaande gevel van het bedrijfsgedeelte bevindt zich een reeks van elf stalvensters met getoogde stalen ramen, en twee staldeuren, samengesteld uit een boven- en een onderdeur. Het hogere deel van gevel bevat onder meer een luik.

Waardering

De boerderij is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de architectuurhistorische waarde.

- De boerderij is van cultuurhistorisch belang als een bijzonder en representatief voorbeeld van het dwarsdeeltype.

- De boerderij heeft architectuurhistorische waarde vanwege de bijzondere vormgeving, het materiaalgebruik en de detaillering.

- De boerderij heeft ensemblewaarde vanwege de bijzondere samenhang tussen de boerderij en de tuinkoepel.

- De boerderij is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid in opzet en detaillering.

- De boerderij heeft tevens enige zeldzaamheidswaarde vanwege de stilistische kenmerken, die niet veel zijn toegepast bij landelijke bouwkunst.

Locatie

Rijksmonument nummer
520877
Complexnaam
Boerderijcomplex
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding

Boerderijcomplex bestaande uit een in 1910 gebouwde BOERDERIJ van het dwarsdeeltype en een houten TUINKOEPEL in de voortuin van de boerderij uit de eerste helft van de twintigste eeuw. De op bijzondere wijze vormgegeven en gedetailleerde boerderij is gebouwd in een aan de Art Nouveau verwante Overgangsstijl. De toegang tot het erf met tuin en boomgaard wordt gevormd door een over een sloot liggende overkluizing met later toegevoegde, tussen gemetselde pijlers staande ijzeren toegangshekken.

Omschrijving

Het boerderijcomplex bestaat uit een boerderij van het dwarsdeeltype, met de voorgevel parallel aan de Dorpsstraat. Rechts voor de voorgevel van de boerderij staat de octogonale tuinkoepel, uitgevoerd in een voor de bouwtijd kenmerkende houtbouw trant.

Waardering

Het boerderijcomplex is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de architectuurhistorische waarde

- het complex heeft cultuurhistorische waarde als een bijzonder en representatief voorbeeld van het dwarsdeeltype.

- het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de bijzondere vormgeving, materiaalgebruik en de detaillering van het hoofdgebouw en de bijbehorende karakteristieke tuinkoepel.

- het complex heeft ensemblewaarde vanwege de bijzondere samenhang tussen de boerderij en de tuinkoepel.

- het complex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.

- het complex heeft tevens enige zeldzaamheidswaarde vanwege de stilistische kenmerken van de boerderij, die niet vaak zijn toegepast bij landelijke bouwkunst.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Tuinkoepel Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen oorspronkelijke functie
Boerderij(M1) Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Dorpsstraat-Oost 27 2991 CR Barendrecht Ja
Types
Hoofdcategorie Subcategorie Beschrijving Notitie
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Dwarsdeelboerderij
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
D 5816 Barendrecht
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1910 1910 vervaardiging
Naar boven