Barendrecht

Zicht op dorpsstraat
Zicht op de dorpsstraat in Barendrecht, met diverse monumenten
Credit
Gemeente Barendrecht
20
20
67

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht
Postadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht
140180
www.barendrecht.nl
erfgoed@barendrecht.nl

Barendrecht is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente ligt op het eiland IJsselmonde en is een van de BAR-gemeenten en behoort tot de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Buiten het dorp Barendrecht behoren tot de gemeente: Smitshoek (voormalig dorp) en de voormalige buurtschappen Carnisse, Barendrechtse Veer, Koedood, Middeldijk en Noldijk. Het gebied wordt gekenmerkt door de vele polders.

Monumenten

De gemeente Barendrecht kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, 1 archeologisch monument en 2 beschermde dorpsgezichten. Wilt u weten of u in een beschermd pand woont? 

bethelkerk, schaatsbaan 1
Kerk aan de Dorpsstraat 146 te Barendrecht
Gemeente Barendrecht
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

De gemeente Barendrecht kent 1 beschermd gezicht: de Oude Dorpskern van Barendrecht. Dit gebied is door haar historische en sociaal culturele betekenis een waardevol gebied in Barendrecht. Het gebied is bijzonder door de structuur, die wordt gevormd door een dijk met een bocht rond een terp en de lager gelegen Dorpsstraat. Deze opzet van de Oude Dorpskern is uniek op de Zuid-Hollandse eilanden en is, ondanks enige verdichting, gaaf bewaard gebleven.

Monumentenzorg Barendrecht

De gemeente Barendrecht zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over monumenten en erfgoed? Stel uw vraag via erfgoed@barendrecht.nl of bel 14 0180. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Informatiebrochure monumenten Barendrecht

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschild

Woont u in een gemeentelijk monument en heeft het pand nog geen eigen monumentenschildje? Als monumenteneigenaar kunt u een schildje aanvragen bij de gemeente. 

zicht vanuit watertoren richting dorpskerk
Zicht vanuit watertoren richting dorpskerk
Gemeente Barendrecht
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Gemeentelijk monument aan de gebroken meeldijk 68 in Barendrecht
Gemeentelijk monument aan de gebroken meeldijk 68 in Barendrecht
Gemeente Barendrecht
Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. U kunt het beste uw plannen vroegtijdig met de gemeente bespreken in een vooroverleg. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Achterzeedijk 71, 73 en 75
Gemeentelijk monument aan de Achterzeedijk 71, 73 en 75 te Barendrecht
Gemeente Barendrecht

Geschiedenis Barendrecht

In het jaar 1006 kwam het gebied waarin het huidige dorp Barendrecht ligt in handen van het bisdom Utrecht. Het maakte deel uit van de Riederwaard, een gebied dat vanaf de 12de eeuw bedijkt werd en in de 13de en 14de eeuw regelmatig met dijkdoorbraken werd geconfronteerd. In 1374 overstroomde het hele gebied. Pas na 110 jaar besloot men het Binnenland van Barendrecht opnieuw in te polderen. Het oudste gebouw in Barendrecht is de Dorpskerk in het oude centrum. De bouw van de kerk begon in 1510. 

Meer monumenten informatie

Monumenten in de gemeente Barendrecht

Naar boven