Barendrecht

Boerderij - Barendrecht - Dorpsstraat-Oost 29 - John Schulte
Monumentale boerderij te Barendrecht, Dorpsstraat Oost 29
Credit
Wikimedia Commons - John Schulte
20
20

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht
Postadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht
140180
www.barendrecht.nl

Barendrecht is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente ligt op het eiland IJsselmonde en is een van de BAR-gemeenten en behoort tot de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Buiten het dorp Barendrecht behoren tot de gemeente: Smitshoek (voormalig dorp) en de voormalige buurtschappen Carnisse, Barendrechtse Veer, Koedood, Middeldijk en Noldijk. Het gebied wordt gekenmerkt door de vele polders.

Monumenten

De gemeente Barendrecht kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, 1 archeologisch monument en 2 beschermde dorpsgezichten. Wilt u weten of u in een beschermd pand woont? 

GM Gereformeerde kerk, Barendrecht, Schaatsbaan 1 - John Scholte
GM Gereformeerde kerk te Barendrecht aan de Schaatsbaan 1
Wikimedia Commons - John Scholte

Monumentenzorg Barendrecht

De gemeente Barendrecht zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Energie en dus geld besparen kan op veel manieren. Van kleine aanpassingen in gedrag tot grotere maatregelen aan uw huis. Energiebesparing bestaat vaak uit een verzameling van maatregelen die u kunt nemen. 

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

De Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds is ook een mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw huis te financieren.

Wilt u meer tips en inspiratie? 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Erfgoedcommissie Barendrecht

De Erfgoedcommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over monumenten en cultuurhistorie in bredere zin zoals beeldbepalende panden en beschermde dorpsgezichten. Voor verschillende activiteiten, zoals het wijzigingen van een monument, is het college verplicht om advies te vragen aan de commissie. Ook adviseert de commissie aan het college over de plaatsing van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst. Heeft u een vraag aan de Erfgoedcommissie? 

Geschiedenis Barendrecht

In het jaar 1006 kwam het gebied waarin het huidige dorp Barendrecht ligt in handen van het bisdom Utrecht. Het maakte deel uit van de Riederwaard, een gebied dat vanaf de 12de eeuw bedijkt werd en in de 13de en 14de eeuw regelmatig met dijkdoorbraken werd geconfronteerd. In 1374 overstroomde het hele gebied. Pas na 110 jaar besloot men het Binnenland van Barendrecht opnieuw in te polderen. Het oudste gebouw in Barendrecht is de Dorpskerk in het oude centrum. De bouw van de kerk begon in 1510. 

Meer monumenten informatie

Rijksmonumenten in de gemeente Barendrecht

Naar boven