De Heest 1, Lochem

Omschrijving

Parkaanleg. Het hoofdgebouw ligt op een deels omgracht terrein. De gracht is nog herkenbaar aan de zuidzijde waar sinds 2000 wederom een ophaalbrug ligt. Voor het huis is een tuin aangelegd met niveauverschillen. Op het voorplein bevindt zich een oude natuurstenen zonnewijzer, afgesloten met geprofileerde lijst met tekst: "horas signo umbra movente flores digno luce favente".Vanaf de binnenplaats is via de berceaux de moestuin en bordertuin (ca. 1910) te bereiken, die in structuur gaaf bewaard zijn gebleven. Vanuit het huis is aan de westzijde een blikveld opengehouden tot waar de oprijlaan vroeger de Berkel kruiste. De begrenzing volgt het oude verloop van de Berkel. De door bomen omzoomde oprijlaan is verhard met puin. Aan het begin bevinden zich twee lage cilindervormige kolommen met opschrift De Heest. Aan de noordzijde van de oprijlaan een parkweide in landschapsstijl met enkele solitairen en boomgroepen (19de eeuw). Achter het huis bevindt zich een klein park met wandelpaden. Hierin ligt tevens het koetshuis. Vanuit het huis is in zuidelijke richting een open weide aangelegd, omzoomd door bomen waardoor het landschap vanuit het huis ervaren wordt. Een 18e eeuwse laan voert naar de boerderij.

Waardering

De parkaanleg is van algemeen belang vanwege de waarde als gegroeide aanleg met formele elementen (oprijlaan), elementen uit de Engelse landschapsstijl (parkaanleg, tuin met niveauverschillen) en elementen en van vroeg 20ste-eeuwse tuinkunst (bordertuin) en alszodanig als belangrijk cultuurhistorisch 'groen'- element in het landschap.

Locatie

Rijksmonument nummer
512215
Complexnaam
De Heest
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Al vanaf de 15e eeuw bestaat het goed De Heest. De bouwgeschiedenis van het huidige huis gaat terug tot de 16e eeuw. Uit deze vroege periode dateert het gedeelte met twee bouwlagen van de noordelijke vleugel en het aansluitende gedeelte van de zuidelijke vleugel. Het metselwerk is aan de zijde van de binnenplaats nog laat-middeleeuws, evenals de kapconstructie. In de 19e eeuw heeft het huis diverse verbouwingen ondergaan. In die tijd is het huis van karakter veranderd en in 1823 wordt het huis voor het eerst beschreven als een buitenplaats met een Engelse tuin. Een grootsscheepse restauratie in historiserende stijl in 1906/1907 leidde tot het huidige 'Oud-Hollandse' aanzien van het huis. De uitvoering hiervan is historisch verbonden met de aanwezigheid van de toenmalige bewoners, Pim Noothoven van Goor en de danseres Isadora Duncan die een sterke voorliefde voor de kleur wit hadden en het pand in een romantische stijl restaureerden en wit schilderden. In 1908 is tevens het koetshuis gebouwd in dezelfde filosofie als de verbouwing van de Heest. Dat wil zegen dat het koetshuis in kalkzandsteen is opgetrokken met trapgevels en meerruits vensters. De Heest ligt aan het riviertje de Berkel dat oorspronkelijk met een boog om het huis liep, in de jaren zestig is de loop van het riviertje verlegd. De omgeving van het huis wordt gekenmerkt door een gebogen, met bomen omzoomde oprijlaan, een glooiend terrein voor het huis met een tuinaanleg en om het huis een parkaanleg met slingerpaden en een moestuin. De historische buitenplaats de Heest is van algemeen belang vanwege de lange geschiedenis van het complex die nog goed afleesbaar is, de architectuur-historische waarde (huis, koetshuis, aanleg landschap) de stedenbouwkundige waarde (ligging in vroegere bocht van rivier, landschappelijke waarde) en vanwege de hoge ensemblewaarde.

Onder de bescherming vallen: 1. Hoofdgebouw, landhuis de Heest 2. Parkaanleg 3. Koetshuis

Niet tot de bescherming horen de aan het einde van de 20ste eeuw gerecontrueerde moestuinmuur en een boerderij met schuur (de Heest 2) die weliswaar bij het huis hoort maar vanwege ingrijpende modernisering beperkte cultuur-historische waarden bevat.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Historische aanleg Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
De Heest 1 7241 PN Lochem BY Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
G 1727 Laren Gelderland
G 1648 Laren Gelderland
L 1909 Laren Gelderland
L 2045 Laren Gelderland
L 1906 Laren Gelderland
L 2044 Laren Gelderland
L 1908 Laren Gelderland
L 1902 Laren Gelderland
L 1910 Laren Gelderland
L 1904 Laren Gelderland
L 1912 Laren Gelderland
L 1914 Laren Gelderland
L 2030 Laren Gelderland
L 1907 Laren Gelderland
L 1903 Laren Gelderland
L 1911 Laren Gelderland
N 16 Lochem
Naar boven