Lochem

Lochemse Berg, bomen in de mist aan de Hoge Enk - Michielverbeek
Lochemse Berg, bomen in de mist aan de Hoge Enk
Credit
Wikimedia Commons - Michielverbeek
194
194

Gemeente Lochem

Bezoekadres
Hanzeweg 8
7241 CR Lochem

Postadres
Postbus 17
7240 AA Lochem

www.lochem.nl
info@lochem.nl
0573 - 289222

Lochem is een stad in de Achterhoek, in de Nederlandse provincie Gelderland, en hoofdplaats van de gemeente Lochem. De stad Lochem ligt aan de rivier de Berkel alsook aan het Twentekanaal en is bekend van de nabijgelegen Lochemse Berg .

Monumenten

De gemeente Lochem kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Verder zijn er vele landgoederen, de sluis in Eefde en het archeologisch monument de Spaanse schans. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Kasteel Dorth - Kasteelbeer
Kasteel Dorth
Wikimedia Commons - Kasteelbeer

Monumentenzorg Lochem

De gemeente Lochem zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Op het gebied van energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen staan we in de gemeente Lochem - en in heel Nederland- voor grote uitdagingen in de komende jaren. Ook voor de monumenten en landgoederen in de gemeen te Lochem is het mogelijk om te verduurzamen.

De monumentencoach in de gemeente Lochem informeert en stimuleert monumenteneigenaren om te kijken naar wat er mogelijk is. Voor de mogelijkheden van het plaatsen van zonne-energie-installaties bij monumenten kunt u alvast de uitgangspunten raadplegen. 

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Monumentencoach Lochem

De gemeente Lochem heeft een rijke geschiedenis. Binnen de gemeente is veel erfgoed. Martijn Haitink is monumentencoach voor de gemeente Lochem. Bij hem kunt u terecht met vragen over bouwkundige gebreken en isolatie tot aan de mogelijke vergunningsplicht voor verschillende werkzaamheden. 

Gelders Monumentenfonds

Bent u eigenaar van een monument in Gelderland en gaat u kosten maken voor het restaureren of herbestemmen van uw pand? Of gaat u energiebesparende maatregelen in het monument nemen? Dan kunt u mogelijk een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds.​​

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Erfgoedcommissie Lochem

De erfgoedcommissie geeft burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd informatie en advies. Dat gaat over de cultuurgeschiedenis in het algemeen en van de erfgoedverordening in het bijzonder.

Geschiedenis Lochem

Het verhaal begint al eeuwen terug. Het landschap in de gemeente Lochem is het resultaat van eeuwenlange natuurlijke processen en invloeden van de mens. Met grootschalige ontginning werd het landschap geschikt gemaakt voor agrarisch gebruik. De stad Lochem is eeuwenlang een vestingstad geweest. Het stratenpatroon binnen de grachtengordel is sinds de middeleeuwen nauwelijks gewijzigd. 

Naar boven