Domburgseweg 44, Domburg

Omschrijving

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. De vroeg 19de eeuwse tuinaanleg in landschapsstijl is vermoedelijk door leden van de familie Zocher ontworpen. Het sterkste onderdeel van de landschappelijke aanleg van Duinvliet is de waaierwijde zichtas vanuit het huis over gazon en vijver naar de Domburgseweg, en vanaf deze openbare weg over het brede gazon naar het huis. De overige hoofdkenmerken van de landschappelijke aanleg zijn de grote "handspiegel" -vormige vijver, die is gesitueerd in de breedte van het terrein ten westen van de oprijlaan, dicht tegen de noordbegrenzing van het park, en het daarin gelegen "boon"vormige eiland; tevens visueel bepalend is de oprijlaan, die vanaf de Domburgseweg in een kwart-cirkelvorm naar de voorgevel van het hoofdgebouw voert; het gazon accentueert de ligging van de vijver, de oprijlaan en het huis; ten noorden van de villa bevindt zich het gazon in halve cirkelvorm, ten zuiden van het hoofdgebouw ligt een gazon in gestrekte driehoeksvorm en ten westen van het huis een gazon in ruitvorm met een rechthoekige uitloper naar de boomgaard; de zichtassen vanuit het hoofdgebouw lopen in vele windrichtingen: naar het noordoosten over het gazon langs de oprijlaan in de richting van het hek, naar het noorden over het smalle deel van de vijver, naar het noordwesten over de verbreding van de vijver en het Empire-bruggetje naar het eiland, in zuidwestelijke richting naar een gazon met boomcoulissen aldaar, en in zuidwestelijke en zuidelijke richting over gazons met boomcoulissen. In de aanleg zijn bovendien opmerkelijk de in goede staat onderhouden rondwandelingen waarvan de belangrijkste is die met brede paden rond het breedste deel van de vijver aan de zuid- en de westzijde van de vijver; een langere rondwandeling voert over een smaller pad in ovaalvorm vanaf de vijver naar het westen door een bos met in hoofdzaak populieren beplant (B 20ste eeuw); dit pad sluit in rechte lijn vervolgens aan op een pad met links gevarieerde boomsoorten als onder andere beuk, linde, populier, els, en rechts: els, eik, iep en wilg; dit pad voert de wandelaar terug naar de westzijde van het huis; naar het zuiden volgt de rondwandeling vanaf deze driesprong haaks een pad langs een boomgaard en moestuin, die aan de zuid-en westzijde begrensd zijn door een waterloop en een hakhoutwal; recent is een haagbeuk aangeplant aan de zuidzijde van de moestuin; vanaf de moestuin voert weer een smal pad door het bos met gevarieerde beplanting direct terug naar het gazon bezuiden het huis; een tweede pad volgt als onderdeel van de lange rondwandeling de smalle zuidzijde van het gazon achter het huis en loopt in een ruime lus over het rechthoekige beboste deel van de buitenplaats dat aansluit op de er achter gelegen openbare weg (Bijenkotsweg), om vandaar weer in golvende lijn naar het huis terug te voeren; dit rechthoekige deel is beplant met een bos met vooral iep, maar ook beuk, els en eik (B 20ste eeuw); aan de zuidoostzijde van het huis sluit dit lusvormige pad aan op een pad door een bosje met o.a. beuk (B 20ste eeuw) gelegen ten oosten van het huis.

Langs de oprijlaan staat een twintigtal lindebomen (B 20ste eeuw). Ter plaatse van de inmiddels verdwenen tuinkoepel staat een bosje, ontstaan uit opslag; op het gazon ten noorden van het huis nabij de oprijlaan een tiental naaldbomen (B 20ste eeuw); nabij de vijver een boomgroep van zes meidoorns (B 20ste eeuw); aan de westzijde van het huis een boomgroep met taxus, eik, abeel en coniferen (20ste eeuw); aan de zuidzijde van de vijver eik (B 20ste eeuw) en twee abelen (A 20ste eeuw) en een populier (B 20ste eeuw). Op het eiland opslag van acacia, eik, els, berk, beuk en esdoorn, een aantal moerascypressen alsmede heesters, coniferen en linden; het middendeel is dichtbegroeid, aan de randen zijn de bomen veelal vrijstaand. Vanaf het gazon voor het huis kan men over het Empire- bruggetje het eiland bereiken en daar een wandeling langs de oever volgen.

Langs de noord-, noordwest- en zuidwestzijde van de boomgaard en moestuin zijn er restanten van waterlopen, die tezamen een driehoek vormen, en waarvan één lange zijde doorloopt - achter het huis langs - naar een waterloop in het bosje aan de oostzijde.

BRF.52A

Locatie

Rijksmonument nummer
507940
Complexnaam
Duinvliet
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

HISTORISCHE BUITENPLAATS DUINVLIET. Ten oosten van Domburg gelegen buitenplaats waarop een villa die in 1840 in opdracht van A.J. van den Broecke is gebouwd en rond 1900 zodanig is vergroot dat ook aan de zijvleugels verdiepingen zijn toegevoegd; de voorgevel en ingangspartij, alsmede het interieur bevatten zowel kenmerken van de Empire- als van de Art Nouveaustijl. De in de jaren 1990 toegevoegde aanbouwen - aan de westzijde naast de voorgevel en aan de zuidzijde tegen de achtergevel zijn voor de bescherming niet van betekenis.

De buitenplaats omvat behalve de villa, een toegangshek, een brug en een park met oprijlaan, waterlopen, vijver met eiland, gazons, boomgroepen en bospartijen, rondwandelingen en zichtassen, het geheel in vroeg 19de eeuwse landschapsstijl. Aan de oostzijde van de buitenplaats, nabij de Domburgseweg en rechts van het toegangshek, stond een 19 eeuwse houten tuinkoepel die rond het jaar 2000 is gesloopt.

Bij de bouw en aanleg van het huidige Duinvliet zijn vermoedelijk leden van de familie Zocher betrokken geweest.

De villa is in 1840 gebouwd op een terrein direct ten zuiden van de Domburgseweg; de naam Duinvliet komt al voor op een kaart uit omstreeks 1750, maar heeft dan betrekking op een buitenplaats, die gelegen was ten noorden van de Domburgseweg; het woonhuis op die buitenplaats is in 1815 afgebroken.

Aan het begin van een kwart-cirkelvormige oprijlaan staat een 19de eeuws toegangshek met natuurstenen kolommen en smeedijzeren hek.

Over de vijver ligt een brug met in Empire-stijl uitgevoerde gietijzeren leuningen.

De buitenplaats strekt zich uit vanaf de Domburgseweg en wordt aan de noordzijde door deze weg begrensd; aan de oostzijde grenst de buitenplaats aan een vm. tuinmanswoning en garage, Domburgseweg 46 en aan de opstallen van Klein Duinvliet, Domburgseweg 48. Aan de zuidzijde loopt de grens bij de Bijenkotsweg; aan de westzijde loopt de grens nabij de woningen van Domburgseweg 42.

De ten oosten van de oprijlaan gesitueerde voormalige tuinmanswoning van Duinvliet en de herbouwde garage, beide gelegen op kadastraal perceel Domburg sectie G 8 nummer 694, zijn voor de bescherming van de buitenplaats niet van belang.

Op het eiland in de vijver is een betonnen bunker als schuilplaats gebouwd; deze bunker is voor de bescherming niet van betekenis.

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de onderdelen aangegeven.

De historische buitenplaats Duinvliet is in cultuurhistorisch opzicht van belang, vanwege:

- de uit 1840 daterende villa met de latere Empire kenmerken waar nog Art Nouveau elementen aan zijn toegevoegd; deze kenmerken zijn zowel aan het exterieur als in het interieur goed bewaard en zijn als zodanig architectuur- en kunsthistorisch van belang, zeldzaam en in authentieke staat;

- de historische tuin- en parkaanleg in vroeg 19de eeuwse landschapsstijl met daarin de vijver en het eiland, de gazons, de rondwandelingen en de zichtassen;

- de in Empire-vormen uitgevoerde brug over de vijver naar het eiland, die typologisch en kunsthistorisch zeldzaam is - het uit ongeveer 1900 daterende toegangshek met natuurstenen pijlers en smeedijzeren hek dat typologisch zeldzaam is;

- de ensemblewaarde van de villa met het hek en de brug en de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de verschillende complexonderdelen;

- de kenmerkende ligging van de complexonderdelen binnen de vroeg 19de eeuwse parkaanleg in landschapsstijl, vermoedelijk ontworpen door leden van de Zocher-familie.

BRF.52A

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Historische aanleg Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Domburgseweg 44 4357 NH Domburg BY Ja
Types
Hoofdcategorie Subcategorie Beschrijving Notitie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Landschappelijke tuin
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1850 1900 vervaardiging
Naar boven