Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk. Geheel met natuursteen beklede gotische transeptbasiliek met kooromgang en westtoren, als kapittelkerk gebouwd van plm 1400 tot 1548, sinds 1637 Ned.Herv. Rijke inventaris van gotische en renaissance grafmonumenten, eiken koorhek en koorbanken, koperen doopvont, gesneden eiken kansel, tochtportalen, wandschilderingen, geschilderde altaarretabel, talloze grafzerken, waaronder enige koperen, klokken enz. Toren van de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk. Met natuursteen bekleed gotisch bouwwerk uit 1468-1509 met door leien gedekte bekroning en open lantaarn met koepel uit 1702. a. hoofdorgel: Van dit orgel is de kas van het Rugpositief oud (16e eeuw) alsmede enige registers. De hoofdkas dateert geheel uit 1966. Bij de restauratie/nieuwbouw van 1966-1969 door Flentrop Orgelbouw, werd een Borstwerk toegevoegd. Dit borstwerk is een oud 18e eeuws instrument uit Athis (B.) b. kabinetorgel: een waardevol eenklaviers kabinetorgel, in 1778 gemaakt door J. Strumphler. Klokkenstoel met klok van P. Melliaert, 1695, diam. 180 cm. In de lantaarn carillon met twee klokken van Paschier Melliaert uit 1694/95, vier klokken van Willem Witlockx, 11 klokken van Gillett & Johnston en 32 moderne klokken. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk van Peter van Roy, 1695, is buiten gebruik gesteld. Trommelspeelwerk van Addicks uit 1907, met elektrische aandrijving.

Locatie

Rijksmonument nummer
10305
Provincie
Gemeente
Plaats

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Kerk Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Kerkplein 2 4811 XT Breda Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
A 8784 Breda
A 8786 Breda
Naar boven