Noord-Brabant

Markt Breda
5903
5903

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch
 

Contactpersoon: mevrouw N. Vugts
Tel: 073 6808021 / 073 6808496
info@brabant.nl
www.brabant.nl

Vlakbij de grens met België ligt Brabant met haar authentieke boerderijen, knusse dorpen en historische steden. In Brabant vind je imposante bouwwerk maar zijn ook oude pareltjes bewaard gebleven

De provincie Noord-Brabant vermeldt op hun website geen bijzondere subsidies voor restauratie of onderhoud van rijksmonumenten. Neem voor alle zekerheid contact op met de provincie. 

Financiële regelingen via Restauratiefonds

Heeft u een gemeentelijk monument of een beeldbepalend pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht en gaat u alleen restaureren dan komt u wellicht in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek: een laagrentende lening uit een van de provinciale Cultuurfondsen voor Monumenten.

De Erfgoedfabriek

De Erfgoedfabriek is een programma waarmee de provincie de komende jaren investeert in een aantal oude kloosters, fabrieken, forten, kazernes, kastelen en landgoederen.

Cultuur Historische Waardenkaart

Op deze waardenkaart staan de belangrijke cultuurhistorische objecten en structuren van de provincie.

Erfgoedorganisaties provincie Noord-Brabant

Dossier monumentenzorg

Brabant heeft een rijke geschiedenis. Dat zie je ook aan de vele oude gebouwen. Ze vormen een belangrijk deel van de identiteit van Brabant.

Om deze monumenten te behouden voor toekomstige generaties, is het zaak deze goed te onderhouden. Samen met eigenaren en vrijwilligers draagt de provincie daar zorg voor.

Bekijk Dossier monumentenzorg

Interactieve monumentenkaart

Molens, kastelen, bruggen, stations, kerken, allemaal prachtig verspreid over Brabant. Alle monumenten die in de periode 2008-2010 financiële steun van de provincie hebben ontvangen staan met foto’s op de interactieve monumentenkaart van Brabant.

Bekijk interactieve monumentenkaart

Stichting Monumentenhuis Brabant

Een steunpunt Cultureel Erfgoed is een per provincie georganiseerde onafhankelijke instantie op het gebied van cultureel erfoed in de ruimtelijke omgeving. Zij biedt ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van de gedecentraliseerde gebouwde en archeologische monumentenzorg. Daarnaast biedt ze een platform waarin de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten bundelen.

Bekijk de website Monumentenhuis

Brabants Cultuur Historisch Informatie Centrum

Het geheugen van Brabant, verhalen ontdekken en geschiedenis onderzoeken.

Bekijk de website Brabants Cultuur Historisch Informatie Centrum
 

Boerderijenlijn

De Boerderijenlijn is opgezet om de Noord-Brabantse boerderij te behouden. Onder andere eigenaren kunnen er terecht voor advies over het onderhoud van hun (monumentale) boerderij.

Bekijk Boerderijenlijn Brabant


Monumenten Fonds Brabant

Monumenten Fonds Brabant houdt zich bezig met het verwerven, restaureren, herbestemmen en beheren van monumenten zodat het cultureel erfgoed in Brabant niet verloren gaat. Voor alle aangekochte monumenten wordt een herbestemming gezocht die past bij het monument en de omgeving en die bijdraagt aan het behoud en versterking van de kwaliteit en belevingswaarde van het historische stads- of dorpsbeeld.

Bekijk de website van Monumenten Fonds Brabant

Monumentenwacht Noord-Brabant

Monumentenwacht Noord-Brabant adviseert de monumenteigenaar over de staat van onderhoud van het monument. Dat doen wij door het regelmatig uitvoeren van bouwkundige inspecties. Juist ook op de plekken die u zelf niet ziet of niet kunt bereiken. Zo voorkomen we dat kleine gebreken uitgroeien tot grote restauratieopgaven. Onze monumentenwachters komen graag bij u langs.

Verhaal: toekomst voor de leerfabriek

Ben ten Hoven zorgt ervoor dat leegstaande monumentale panden van de leerfabriek een nieuwe bestemming krijgen en daarmee weer een toekomst.  Dat doet hij in opdracht van de provincie Noord-Brabant, die eigenaar is van het complex.

Leerfabriek Oisterwijk
Naar boven