U bent hier

markt Breda

Noord-Brabant

5958 rijksmonumenten

Provincie Noord-Brabant
Tel: 073 6808021 / 073 6808496
info@brabant.nl
www.brabant.nl

Noord-Brabant

5958 rijksmonumenten

Provincie Noord-Brabant
Tel: 073 6808021 / 073 6808496
info@brabant.nl
www.brabant.nl

Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant vermeldt op hun website geen bijzondere subsidies voor restauratie of onderhoud van rijksmonumenten. Neem voor alle zekerheid contact op met de provincie. 

Contactgegevens

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch

Contactpersoon: mevrouw N. Vugts

Financiële regelingen via Restauratiefonds

Cultuurfonds-hypotheek

Heeft u een gemeentelijk monument of een beeldbepalend pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht en gaat u alleen restaureren dan komt u wellicht in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek: een laagrentende lening uit een van de provinciale Cultuurfondsen voor Monumenten.

De Erfgoedfabriek

De Erfgoedfabriek is een programma waarmee de provincie de komende jaren investeert in een aantal oude kloosters, fabrieken, forten, kazernes, kastelen en landgoederen.

Cultuur Historische Waardenkaart

Op deze waardenkaart staan de belangrijke cultuurhistorische objecten en structuren van de provincie.
 

Erfgoedorganisaties provincie Noord-Brabant

Dossier monumentenzorg
 

Brabant heeft een rijke geschiedenis. Dat zie je ook aan de vele oude gebouwen. Ze vormen een belangrijk deel van de identiteit van Brabant.

Om deze monumenten te behouden voor toekomstige generaties, is het zaak deze goed te onderhouden. Samen met eigenaren en vrijwilligers draagt de provincie daar zorg voor.

 

Interactieve monumentenkaart
 

Molens, kastelen, bruggen, stations, kerken, allemaal prachtig verspreid over Brabant. Alle monumenten die in de periode 2008-2010 financiële steun van de provincie hebben ontvangen staan met foto’s op de interactieve monumentenkaart van Brabant.

 

Cultuur Historische Waardenkaart
 

Op deze waardenkaart staan de belangrijke cultuurhistorische objecten en structuren van de provincie.
 

Stichting Monumentenhuis Brabant
 

Een steunpunt Cultureel Erfgoed is een per provincie georganiseerde onafhankelijke instantie op het gebied van cultureel erfoed in de ruimtelijke omgeving. Zij biedt ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van de gedecentraliseerde gebouwde en archeologische monumentenzorg. Daarnaast biedt ze een platform waarin de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten bundelen.

Brabants Cultuur Historisch Informatie Centrum
 

Het geheugen van Brabant, verhalen ontdekken en geschiedenis onderzoeken
 

Boerderijenlijn
 

De Boerderijenlijn is opgezet om de Noord-Brabantse boerderij te behouden. Onder andere eigenaren kunnen er terecht voor advies over het onderhoud van hun (monumentale) boerderij.


Monumenten Fonds Brabant
 

Monumenten Fonds Brabant houdt zich bezig met het verwerven, restaureren, herbestemmen en beheren van monumenten zodat het cultureel erfgoed in Brabant niet verloren gaat. Voor alle aangekochte monumenten wordt een herbestemming gezocht die past bij het monument en de omgeving en die bijdraagt aan het behoud en versterking van de kwaliteit en belevingswaarde van het historische stads- of dorpsbeeld.

Monumentenwacht Noord-Brabant

Monumenten dragen bij tot de kwaliteit van onze leefomgeving. Het zijn aantrekkelijke herkenningspunten voor vaste en toevallige passanten. Soms zelfs toeristische trekpleisters. Daarnaast herbergen deze karakteristieke objecten grote cultuurhistorische en architectonische waarden. Achter de fraaie constructies van steen, hout en ijzer gaat vaak een fascinerend stuk geschiedenis schuil. Daarom moeten monumenten bewaard blijven voor volgende generaties. Meer concreet betekent dit dat ze goed moeten worden onderhouden. Verzorgd. Gekoesterd. Vanuit dat besef ontstond en werkt nog altijd de Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant.

 

Hoe macaberder, hoe mooier